Udvidet søgning
Side 2 / 8589

180369 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 3M70C C1266
0100 Keramik

Fragment af rhinsk basaltlava af valnøddestørrelse.
ASR 307 x066
0108 C2 gods-kardel

Et fragmenteret miniaturekar af lys grågullig lergods, der på ydersiden og på indersiden af halspartiet er dækket af en nu pletvis afskallet lysbrun glasur. Formet som en miniaturekrukke med cirkulært tværsnit og med plan standflade, jævnt udadskrående bugparti og ligeledes jævnt indadskrående halsparti. Mundingsranden skråt afbrudt. Indeholder lille kugle eller sten. Et hul i korpus. Nuværende totalhøjde : 5,2 cm. Største diameter : 3,5 cm. Standfladens diameter : 2 cm. Evt. rangle?
ASR 1158 x053
01080801 C2 Grøn Rouen-side

Bugskår
ASR 571 x092
0315 Anden genstand af bjergart

2 stykker bjergart. Muligvis bearbejdet.
ASR 1158 x053
010402 A2 gods-rand

Randskår, med lille tud?
ASR 307 x067
0114 N Yngre rødgods-kardel

En lav cirkulær skål af lyst grågulligt lergods. Spor af grøn glasur på mundingsranden. Let markeret overgang fra standfladen til ydersiden og fure ca. 0,5 cm fra overkanten. Blød afrunding indvendig. Stærk afskalling overalt. Standfladens diameter : 11,3 cm. Total mundingsdiameter : 14,4 cm. Højde : 2,7 cm. 
ASR 571 x220
0317 Ildskørnet sten

4 fragmenter af kogesten. Store.
ASR 571 x221
0317 Ildskørnet sten

1 håndstor kogesten.
ASR M302 0302a
0102 O2 gods-kardel

Urne 20,5 cm bred, 19 cm høj På skulderen tre omløbende bånd med skråskraveringer.
ASR 10M76D D13938
0100 Keramik

1 sideskår af gråbrændt, magret lergods fra kar med svage omkringløbende vulstrygge på ydersiden. Hjemlig drejet ?
ASR 8M75D D14189
0100 Keramik

3 randskår fra fad eller skål af rødbrændt lergods med indersiden dækket af pibelersbegitning hvorover grønligspættet blyglasur. Sammenhørende med D14168.
ASR 8M75D D14353
0100 Keramik

1 sideskår af rødbrunt, magret lergods. Uglaseret. Skår fra sparrebøsse?
ASR MD1188 D01189
0114 N Yngre rødgods-kardel

Fragment af lampe af grågulligt ler med mørkegrå kærne, grønlig glasur på ydersiden. Lampen har plan standflade under fodskålen, som tillige med dennes opadbøjede rand næsten helt er afbrudt. Lampestilken er hul og viser tildannelse med kniv indvendig forneden i fodpartiet. Den er af lav, bred cylinderform med svagt aftagende bredde opefter, hvor den udvider sig i en jævnt udadbøjet, nu afbrudt skålrand. Største højde knap 6 cm. Stilkens diameter: 3,8 cm. Største bredde ved fodrand: 7,8 cm. Største bredde ved øvre skålrand: 5,8 cm.
ASR 96/67 D01472
0100 Keramik

2 bund- eller sideskår af brunligt lergods, begge med svage glitterstriber på ydersiden, det ene er tillige læderagtig blankglittet på indersiden.
ASR 96/67 D01480
0100 Keramik

Bundskår af gråsort hårtbrændt lergods fra fad med flad standflade og kraftig udadskrånende side med svag, flad fure, der på indersiden modsvares af en skarpkantet afsats. Medens hele indersiden er dækket af sammensintret opboblet, grønlig blyglasur, findes der kun enkelte pletter af grønlig blyglasur på ydersiden.
ASR 96/67 D01481
0100 Keramik

2 mundingsrandskår af gråsort, hårdtbrændt lergods antagelig fra samme fad som D 1480. Mundingsranden er fortykket og udviser et svag læbefremspring på undersiden og en kraftig, let udadskrånende læberand på oversiden. Begge skår er ? dækket af en sammensitret, opboblet grønlig blyglasur.
ASR 24M70D D01762
0100 Keramik

Bug- eller bundskår af finslemmet porøst lergods med grålig kærne og brunlig yder- og inderside. Denne fremtræder med stærkt afglattede partier og striber.
ASR 10M71D D01994
0100 Keramik

Skår af stærkt sintret gråligt lergods fra kar med en enkelt gruppe af omkringløbende furer på ydersiden og bløde furer og vulster på indersiden. To af skårets modstående kanter har omtrent parallelt forløb og synes glat afskårne før brændingen.
ASR 10M71D D02164
0100 Keramik

1 sideskår af gråbrunligt ret finslemmet, stentøjsagtigt gods.
ASR 10M71D D02250
0100 Keramik

1 halsskår af gulbrunligt, porøst, fingrynet lergods.
ASR 47/63D D00538
0100 Keramik

Fem flade bund- og sideskår af gråbrændt lervare, blyglaseret på indersiden, sodspor på ydersiden af nogle af skårene.
Udvidet søgning
Side 2 / 8589

180369 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side