Udvidet søgning
Side 2 / 8

157 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 121/64 AG 074
0102 O2 gods-kardel

Lille krukke - del af rand og side mangler ( nogle dele er i papæske lagt ved krukken) Højde 13,5 cm bredde 17,5 cm i 8 cm højde diam. rand 15,0 cm - bund 8,0 cm Bund svag konveks, berapt side fra skulder nærmer sig kugleform - let udsvajet hals med rundet kant - spor efter afbrudt hank - oprindelig sortbrændt.
ESM 121/64 AG 075
0102 O2 gods-kardel

Lille hankekrukke, bund, lidt af side og rand mangler højde 14,5 cm ca. bredde 17 cm i 6,5 cm højde rand 11,5 cm bund 10,0 cm Kun lidt af bund bevaret - kraftig rund, buet side - lav let udfaldende hals med rundet kant - to båndformede hanke er velbevarede - glittet - sløret brunlig gods.
ESM 121/64 AG 090
0102 O2 gods-kardel

ESM 121/64 AG 096
0102 O2 gods-kardel

ESM 121/64 AG 010
010201 O2 gods-side

5 berapte sideskår. Glittet på indersiden. Hertl et løst og unummereret skår.
ESM 121/64 AG 011
010201 O2 gods-side

Skårflage af 2 randskår og 1 sideskår til jævn stor krukke - 11 x 9 cm - let indbuet hals med rundet kant, hals og skulder glittet - nedefter skrabet diam. ved rand ca. 21 cm.
ESM 121/64 AG 012
010201 O2 gods-side

Randskår 5 x 11 cm. Let udsvungen hals med fladt afstrøget kant. Glittet gods. Diam. ved rand ca. 20 cm.
ESM 121/64 AG 013
010201 O2 gods-side

Randskår 4 x 4 cm let udsvunget hals med rundet kant, jævn rundet skulder - diam. over rand ca. 13 cm.
ESM 121/64 AG 015
010201 O2 gods-side

Bugskår 14 x 6 cm samt et lille randskår bevaret. Kraftig rundet skulder, markeret overgang til lav, næsten ret hals med rundet kant. Øverste del glittet, nedersteantydet med fin beraptning. Mørk sortagtig gods. Hertil 3 ubestemmelige skår (Som måske hører til AG 57).
ESM 121/64 AG 022
010201 O2 gods-side

Skårflage af 2 Sideskår, glittet mørk brunlig, tykt gods, hertil mulig hals med rundet randkant, glittet mørk gods.  Hertil 1 løst sideskår.
ESM 121/64 AG 026
010201 O2 gods-side

9 grovere skår, nogle med beraptning.  Hertil 1 mindre unummereret skårflage og 6 unummererede sideskår.
ESM 121/64 AG 027
010201 O2 gods-side

ESM 121/64 AG 031
010201 O2 gods-side

Fire løsskår. Glittet og sortbrun gods - beraptning på bug antydet.
ESM 121/64 AG 032
010201 O2 gods-side

5 skårsamlinger af 2 sideskår.  5 løse sideskår. 3 løse småskår uden nummerering.
ESM 121/64 AG 039
010201 O2 gods-side

ESM 121/64 AG 041
010201 O2 gods-side

2 randskår med let udadsvajet og rundet rand til større krukker. Mørk, glattet gods. Det ene skår af afskallet. Ikke til samme kar.
ESM 121/64 AG 050
010201 O2 gods-side

Skårsamling - omkring 60 sideskår dels beklaskede til forskellige kartyper.
ESM 121/64 AG 053
010201 O2 gods-side

1 skårflage (6x5cm) af 2 randskår fra lille tøndeformet krukke, svag hals med rundet kant - tynd, glittet, gråbrun skærv - randdiam. 8 cm. 
ESM 121/64 AG 067
010201 O2 gods-side

To sammenhørende skårflager - mørk til sodet skærv med beraptning.
ESM 121/64 AG 068
010201 O2 gods-side

Fjorten berapte skår - gullig gods dels med dekor. på skulder antydet.
ESM 121/64 AG 069
010201 O2 gods-side

Tre skår rødlig gods, overfladen glittet.
Udvidet søgning
Side 2 / 8

157 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side