Udvidet søgning
Side 2 / 175

3662 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D05312
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunligt, finslemmet lergods med glittet yderside, gruppe 5. Sammenlimet med skår fra D6197 og D6230.
ASR 5M74D D05426
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunligt, magret lergods med stempelornamentik på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D05509
010201 O2 gods-side

2 sideskår af gråbrændt, magret lergods med streg- og stempel ornamentik på ydersiden, gruppe 5. 1 skår sammenlimet med D4791.
ASR 5M74D D05749
010201 O2 gods-side

1 sideskår af magret, lyst brunligt gods med indstemplet hjulkors på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D05775
010201 O2 gods-side

2 sideskår af grovmagret, mørkbrændt gods med stempelornamentik på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D05870
010201 O2 gods-side

1 sideskår af magret, gråbrændt gods med streg- og stempeldekoration. På ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D05893
010201 O2 gods-side

9 sideskår ( heraf består et af 2 skår ) af gruppe 4 type. Sammenlimet med D6059, D6132 og D6174.
ASR 5M74D D05926
010201 O2 gods-side

1 skulderskår af gråbrændt magret lergods fra kar med vandrette omkringløbende furer øverst på skulderen, gruppe 5.
ASR 5M74D D06086
010201 O2 gods-side

1 sideskår med indridset og indstemplet dekoration på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D06157
010201 O2 gods-side

1 sideskår med indprikket dekoration på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D06158
010201 O2 gods-side

1 sideskår med hjulkorsindstempling på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D06181
010201 O2 gods-side

1 sideskår med furet dekoration på ydersiden, gruppe 5 ( ? ).
ASR 5M74D D06379
010201 O2 gods-side

2 sideskår med indstemplinger og indridsninger på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D04088
010201 O2 gods-side

1 sideskår, gruppe 5, med indstemplet korsmotiv.
ASR 5M74D D04144
010201 O2 gods-side

1 skulderskår af gråbrunligt magret lergods antagelig fra kar med indadbøjet rand. Ydersiden er ornamneteret med omkringløbende furer og bølgelinier, gruppe 5.
ASR 5M74D D04357
010201 O2 gods-side

1 sideskår af groft magret, gråbrændt gods med klinkehul. Gruppe 4.
ASR 5M74D D04403
010201 O2 gods-side

1 sideskår af grovmagret, gråbrændt gods med dybt indstemplet cirkel med kors i relief på ydersiden af karet, gruppe 4.
ASR 5M74D D04504
010201 O2 gods-side

1 halsskår af magret, lyst brunligt gods med stempelornamentik ( hjulkors ) på ydersiden. Gruppe 0 el 5 ?.
ASR 5M74D D04703
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunligt magret lergods med indstemplet cirkelornament på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D04852
010202 O2 gods-rand

1 randskår af gråbrændt, grovt magret, med vandret afskåret rand, gruppe 4.
ASR 5M74D D04908
010202 O2 gods-rand

1 randskår af gråbrændt, grovt magret, med afrundet rand, på ydersiden under randen to rækker indstemplede små cirkler, gruppe 5.
Udvidet søgning
Side 2 / 175

3662 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side