Udvidet søgning
Side 2 / 266

5576 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 4M75 D10103
010201 O2 gods-side

1 sideskår af ret grovt magret, gråbrændt gods med gråsort inderside og skærv, mens ydersiden er grå. På ydersiden dekoration i form af tre parallelle indridsede bølgelinier. Gruppe 5. Højde : 3,2 cm. Bredde : 2,4 cm. Tykkelse : 0,6 cm.
ASR 4M75 D10141
010201 O2 gods-side

1 sideskår af ret grovt magret gods med grå sider og skærv. På ydersiden dekoration i form af uregelmæssige furer og indstemplede ( firsidede ? ) figurer, hvori diagonalt stillet rudenet ses fordybet. Gruppe 5. 1 sideskår af lignende gods med en let indridset uregelmæssig bølgelinie på ydersiden. Gruppe 5. St. mål : 3,2 x 2,3 cm. Tykkelse : 0,7 cm.
ASR 4M75 D10299
010201 O2 gods-side

1 sideskår af grovt magret, brunligt gods med dekoration på ydersiden i form af en omløbende linie og indstemplet hjulkors. Gruppe 5.
ASR 4M75 D10300
010201 O2 gods-side

1 sideskår af grovt magret, gråbrændt gods med grå skærv og sider. På ydersiden dekoration i form af uregelmæssige, indridsede bølgelinier. Gruppe 5.
ASR 4M75 D10316
010201 O2 gods-side

1 sideskår af ret grovt magret, gråbrændt gods med grå sider og skærv samt på ydersiden en dekoration i form af omløbende linier og indstemplede rhomber. Gruppe 5.
ASR 4M75 D10922
010201 O2 gods-side

1 hals/skulderskår af gråbrunt, sekundært brændt lergods fra kar med stempelornamentik på ydersiden i form af finkvadrerede rudeformede figurer. Gr. 5.
ASR 4M75 D10923
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrændt lergods med spor af stempelornamentik på ydersiden i form af finkvadrerede, rudeformede figurer. Gr. 5.
ASR 4M75 D11076
010201 O2 gods-side

2 side/bundskår af gruppe 4.
ASR 4M75 D11086
010201 O2 gods-side

1 sideskår af grovt magret gods med grå inderside og skærv, mens ydersiden er gråbrun. Ydersiden glittet og med rest af stempelornamentik i form af firkanter, hvori fordybet skaktavlmønster. Gr. 5.
ASR 4M75 D11108
010201 O2 gods-side

1 halsskår af grovt magret gods med grå, glittet inderside, brunlig skærv, og grå yderside, hvorpå indridset stregornamentik. Gr. 5.
ASR 4M75 D11139
010201 O2 gods-side

1 side/halsskår med streg- og stempelornamentik på ydersiden, som også har spor af glitning. Gr. 5.
ASR 4M75 D11157
010201 O2 gods-side

9 side/bundskår af gruppe 4.
ASR 4M75 D11161
010201 O2 gods-side

1 sideskår - sammenlimet af to - af ret grovt magret, porøst gods med gulbrune sider og skærv. På ydersiden dekoration i form af indridsede, omløbende og lodrette liniebundter og indstemplede, hjulkorslignende figurer. Gr. 7. H: 11,8 cm. Br: 8,2 cm. Tyk: 1,0 - 0,8 cm.
ASR 4M75 D11162
010201 O2 gods-side

1 sideskår af lignende gods, skærv og farve som foreg. nr. med dekoration på ydersiden i form af indridsede, omløbende linier. Gr. 7.
ASR 4M75 D11163
010201 O2 gods-side

1 sideskår af lignende fremtræden som foreg. nr. med dekoration på ydersiden i form af indstemplede, hjulkorslignende figurer. Gr. 7. Sammenlimet med D12170.
ASR 4M75 D11208
010201 O2 gods-side

1 sideskår med dekoration på ydersiden i form af linier bestående af pindstik. Gruppe 5. Sammenlimet med D11318.
ASR 4M75 D11278
010201 O2 gods-side

1 side/bundparti samlet af tre skår fra kar med plan standflade og let udbuet vægside. Gr. 4.
ASR 4M75 D11279
010201 O2 gods-side

1 sideskår samlet af to skår af gråbrunligflammet lergods med krydset fureornamentik på ydersiden. Gr.5.
ASR 4M75 D11314
010201 O2 gods-side

1 samling af 7 sideskår af gråbrunligt, grovmagret lergods. Gr. 4. Sammenlimet med D12318.
ASR 4M75 D11318
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunligt magret lergods med en række af indprikkede fordybninger på ydersiden. Gr. 5. Sammenlimet med D11208
ASR 4M75 D11446
010201 O2 gods-side

2 sideskår af gråbrunt, magret lergods med ornamentik på ydersiden i form af furer og indpressede huller samlet rosetformige grupper på fire. Gr. 5.
Udvidet søgning
Side 2 / 266

5576 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side