Udvidet søgning
Side 2 / 6

116 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 43/64D D01631
1301 Beholder af træ

Fragment fra smørkærne. Fragmenteret plade af egetræ, oprindelig af cirkulær form ca. 18 cm. i diameter. Pladen er tykkest på midten ca. 1,6 - 1,7 cm. medens tykkelsen aftager mod kanten til ca. 0,8 - 0,9 cm. Pladen er forsynet med et større, delvis bevaret midterhul ca. ? cm. i diameter samti uregelmæssige gruperinger herom 9 mindre huller ca. 1,5 - 1,6 cm. i diameter, hvoraf de tre findes i den afbrudte kant således at deres omkreds kun delvis er bevaret. I pladens midterhul har en stang været fastgjort og pladen har fungeret som brikke i en smørkærne. Et stykke af pladens yderrand mangler. Pladens største længde: ca. 18,2 cm. Største bevarede bredde: ca. 11 cm.
ASR 43/64D D01650
1301 Beholder af træ

Fragment af karstav. Fra den nedre del af egetræsstav fra kar af bødkerarbejde. Stykket har svag krumning i bredderetningen, den nedre kant afrundet og ca. 3,7 cm. herfra findes en 2 mm bred og 1 mm dyb notrille, hvori karrets bund har været indpasset. Største (længde) højde: 6,5 cm. Største bredde: ca. 5,9 cm. Tykkelse: 7,5 cm.
ASR 43/64D D01656
1301 Beholder af træ

Fragment af drejet ganske lille træbeholder af let dobbelt konisk form og af en vis lighed med en miniaturetønde, hvoraf knap halvdelen er bevaret. Beholderen har udvendig plan med en skarprygget fodrand ca. 1,5 mm høj. Ca. 0,5 cm. fra fodranden findes på beholderens side en 0,8 cm. bælte med tre ca. 1,5 mm brede og dybe inddrejede furer med rund bund og to mellemliggende flade vulster. Umiddelbar under mundingsranden findes et ca. 0,6 cm. bredt bælte ligeledes med tre dybt inddrejede furer og to smalle vulster, idet den øverste af vulsterne er plaseret ganske tæt ved mundingsranden, kommer denne til af fremtræde med læberand.  På beholderens inderside er der i ca. 0,5 cm. bredde under mundingsranden inddrejet et skruegevind til låg. Beholdernes indre er formet som et hulrum af fladtrykt kugleform med en bundtykkelse på 0,7 cm. og et sidestykke på ca. 0,25 cm. Beholderens højde: 3,4 cm. Fodrandens diameter: 3,2 cm. Mundingsdiameter: 3,5 cm. Midterdiameter: 3,85 cm.
ASR 48/60 D00015
1301 Beholder af træ

En skål af træ (rodtræ) drejet arbejde. Fladt rundet bund med kort standplade under midten. Lige noget indadskrånende sider, hvis snit tynder ud mod mundingensranden. Gl. brud ved mundingsranden, hvor huller omkring bruddet viser sammen 'Klinkning'. Brudsstykket og 'klinkematerialet' mangler. Munding, som er stærkt revnet, viser 2 mm. Under randen på ydersiden, som i øvrigt er glat, en gennemgående rille. Spor efter fæstning af metalrand?.  Højde: 5,8 cm. Diameter: ca. 11 cm. Fodpladediameter: 5,4 cm. D.H: 0.6 cm. Hele fodpladen, men knapt halvdelen af siderne bevaret.
ASR 52/64D R09363
1301 Beholder af træ

Cirkulært låg til lille tønde? eller anden beholder. Med to assymetrisk anbragte huller. Diameter: ca 24 cm.
ASR 52/64D R15216a
1301 Beholder af træ

Fire stavbægerstave, heraf 1 stk. bevaret: en meget lille stavbæger stav? Længde: 3,5 cm., bredde: 1,5 cm.
ASR 52/64D R15500
1301 Beholder af træ

Tøndestav. Mål: 19,5x8 cm.
ASR 52/64D R16458
1301 Beholder af træ

Halvdelen af tøndebund. Med bomærke og to huller. Diameter: ca 40 cm.
ASR 52/64D R23488
1301 Beholder af træ

Stav fra stavbæger, sekundært tildannet til cirkulær træskive. Med tre riller fra samling af bægret. Største mål:6 cm.
ASR 52/64D R24028
1301 Beholder af træ

Tøndestav. Mål: 17x 11 cm.
ASR 1357 x249
1301 Beholder af træ

Vidjer fra det bødkrede kar, x280   3 små-fragmenter og 1 større fragment.
ASR 1357 x250
1301 Beholder af træ

Vidjer fra bødkret kar x280.   2 små-fragmenter og 4 større fragmenter
ASR 1357 x251
1301 Beholder af træ

Fra bødkret kar x280.   3 små-fragmenter og 2 større fragmenter
ASR 1357 x280
1301 Beholder af træ

18 stave fra bødkret kar, nummereret 1-18 i den rækkefølge de havde i udgravningen. Alle stave bevaret i fuld længde, dvs. ca. 73-74 cm og med en varierende bredde mellem 8 og 15 cm. Svagt koniske, dvs. bredere foroven end forneden. Øverste 8-10 cm af stav 6 og 8 afsavet til dendro. Karret er efter konservering monteret i stativ. Bunddiameter: ca. 60 cm, randdiameter: ca. 71-74 cm. Ca. 4 cm fra bunden er der på indersiden af alle stave indskåret en not til den manglende bund. Sekundær anvendelse som brønd
ASR M7727 7990
1301 Beholder af træ

Halvdelen af en tøndebund eller låg af bøg. I den ene side indbrændt et malteserkors, gennem hvis ene arm et skråt boret hul (maaske Hul efter udfalden Kvast); derunder synes indbrændt en paddehatlignende figur. Mål: 44,5 x 23 cm.
ASR M7727 7991
1301 Beholder af træ

Fragment af tøndebund eller låg af fyr. Halvcirkelformet. Mål: 44 x 16,5 cm.
ASR M7727 7992
1301 Beholder af træ

Fragment af tøndebund eller låg af fyr, midterste del af den ene halvdel. Mål: 43 x 16 cm. Med mindst et indskåret 'X'.
ASR M7727 7993
1301 Beholder af træ

Tilskåret bræt af eg; tværsnittet er fladt tresidet, i den ene ende et skråtboret hul i ryglinien. Længde: 24,5 cm. Bredde: 12 cm.
ASR 2163 x022
1301 Beholder af træ

Måske et øre fra en drejet/skåret skål? Største længde 5 cm, tykkelse 1½ cm.
ASR 2089 x008
1301 Beholder af træ

Tre samhørende dele tilsammen udgørende en stav fra et bødkret kar. Stavens længde har været ca. 66 cm, og forneden er der en tydelig bundfals, foroven er stavens afslutning rundet og ser lidt slidt ud. Stavens bredde forneden er udvendig 5,6 cm, mens den udvendige bredde foroven er 5,1 cm, hvilket antyder en let konisk form tilspidsende mod oven. Karrets indvendige bunddiameter kan med en vis sikkerhed anslås til mellem 20 og 25 cm.   Tilsammen tyder dette på, at der er tale om en stav fra en smørkærne.
ESM 2249 x0092
1301 Beholder af træ

Træspand med bronzebeslag og hank. Løs, fragmenteret bund. Mundingsdiameter: ca 13 cm., højde: ca 17,5cm.
Udvidet søgning
Side 2 / 6

116 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side