Udvidet søgning
Side 2 / 148

3093 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03497
050701 Hulglas, side

11 sideskår af tyndt gennemsigtigt grønligt glas, heraf et med svag skrårifling, fra stangenglas af ottekantet eller rund form. ni af skårene udviser pålagte såkaldte tandede rigler.
ASR 5M74D D03498
050701 Hulglas, side

2 fodrandskår af klart, gennemsigtigt glas fra såkaldte stangenglas med hul vulstformet fodrand og opad hvælvet bund.
ASR 5M74D D03501
050701 Hulglas, side

2 ubetydelige skårfragmenter af blåligt gennemsigtigt glas begge med ribbeformet fortykkelse på midten.
ASR 5M74D D03617
050701 Hulglas, side

1 sideskår af gennemsigtig, tyndvægget glas ( fra bæger ) ?
ASR 5M74D D03651
050701 Hulglas, side

33 mindre fragmenter fra siden af flerkantede drikkeglas af klart, let grønligt glas både med og uden pålagte glasbånd af glas på ydersiden stangenglas.
ASR 5M74D D03677
050701 Hulglas, side

4 sidefragmenter af klart, let grønligt glas fra såkaldte stangenglas.
ASR 5M74D D03678
050701 Hulglas, side

2 fragmenter af opadhvælvede bunde af klart, grønligt glas fra drikkeglas.
ASR 5M74D D03682
050701 Hulglas, side

4 anonyme sidefragmenter af klart, let grønligt glas.
ASR 5M74D D05119a
050701 Hulglas, side

Sideskår, glas
ASR 5M74D D05160
050701 Hulglas, side

1 sideskår af drikkeglas, højt, tyndt, cylindrisk, stangenglas ?.
ASR 5M74D D05258
050701 Hulglas, side

1 sideskår af kar ( bæger ) af gennemsigtigt, svagt grønligt glas. På ydersiden ses stump af pålagt vulstbånd med indlagte gule glastråde.
ASR 5M74D D05274
050701 Hulglas, side

1 sideskår fra kar ( bæger ) af gennemsigtigt, grønligt glas med trådvulst på ydersiden.
ASR 5M74D D05328
050701 Hulglas, side

2 sideskår fra kar ( bæger ) af svagt grønligt, gennemsigtigt glas. 
ASR 5M74D D05400
050701 Hulglas, side

1 sideskår af kar ( bæger ) af gennemsigtigt, svagt grønligt glas.
ASR 5M74D D05415
050701 Hulglas, side

1 sideskår af gennemsigtigt, svagt grønligt glas med ismeltet fladt bånd af snoede gule glastråde. Reticella.
ASR 5M74D D05421
050701 Hulglas, side

2 sideskår fra kar af blågrønligt gennemsigtigt glas med indsmeltede tynde gule glastråde på ydersiden. Reticella.
ASR 5M74D D05436
050701 Hulglas, side

3 sideskår fra kar af gennemsigtigt, grønligt glas.
ASR 5M74D D05506
050701 Hulglas, side

2 sideskår fra kar af tyndvægget, gennemsigtigt, svagt grønlig glas.
ASR 5M74D D05537
050701 Hulglas, side

1 sideskår af kar ( bæger ) af genemsigtigt svagt grønligt glas.
ASR 5M74D D05584
050701 Hulglas, side

2 sideskår fra tyndvægget kar ( bæger ) af gennemsigtigt, grønligt glas, det ene med indsmeltede, vandrette, tynde tråde på ydersiden.
ASR 5M74D D05632
050701 Hulglas, side

1 sideskår af drikkeglas. Klart, grønligt gennemsigtigt glas.
Udvidet søgning
Side 2 / 148

3093 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side