Udvidet søgning
Side 2 / 3

60 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR M1425 1426
02050301 Spidsnakket økse

Spidsnakket flintøkse. Længde: 15 cm., bredde: 4,5 cm.
ASR M2372 2491
02050301 Spidsnakket økse

En Flintøxe, 17 Cm. lang og 6½ Cm. bred. Spidsnakket. De hvælvede bredsider mødes til den ene Side i en Skarp kant til den anden Side i en Smalside paa sædvanlig Maade, hvorved Øxen bliver tresidet.
ASR M2754 2757
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Tværøxe af Flint, 16 Cm. lang og 5½ Cm. bred. Undersiden flad og Oversiden hvælvet. Kanterne skarpe. den flade Side skraat afskaaren mod eggen. Smuk sleben.
ASR M2754 2758
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Tværøxe af Flint, 13 Cm. lang og 5½ Cm. bred. Undersiden svag hvælvet. oversiden høj og paa en Trediedel af Længden skraat afskaaren mod Eggen. Sleben.
ASR M2761 2773
02050301 Spidsnakket økse

En Tværøxe af Flint, 15 Cm. lang og 5 Cm. bred. Spids Nakke. Oval gjemmensnit med skarpe Kanter. I det Hele omtrent samme Form som foregaaende.
ASR M1445 1447
02050301 Spidsnakket økse

Otte flintøkser. Syv kerneøkser, 1 skiveøkse. Længde: 11-15 cm., bredde: 3,5-5 cm.
ASR M1459 1459
02050301 Spidsnakket økse

Spidsnakket flintøkse. Længde: 18,5 cm., bredde: 6 cm.
ASR M1491 1519
02050301 Spidsnakket økse

En Tværøxe af Flint, 13½ Cm. lang og 4½ Cm. bred. Noget tilspidset Nakke. To hvælvede Sider som mødes i skarpe Kanter, Fuldstændig sleben. Eggen hul.
ASR M1698 1707
02050301 Spidsnakket økse

En Tværøxe af Flint med tilspidset Nakke, 16 Cm. lang og 6 Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit. Fuldstændig sleben med hul Eg.
ASR M1834 1942
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, 14 Cm. lang og 6 Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit, Egpartiet slebent.
ASR M1834 1943
02050301 Spidsnakket økse

En noget spidsnakket Flintøxe, 10½ Cm. lang og 4 Cm. bred. Tværøxe. Ovalagtig Gjemmensnit med lidt hulsleben Eg udfor den flade Side.
ASR M1834 1944
02050301 Spidsnakket økse

En noget spidsnakket Flintøxe, 13½ Cm. lang og 5½ Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit med lidt hulsleben Eg udfor den flade Side.
ASR M2313 2313
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, 13 Cm. lang og 3½ Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit med hul Eg. Sleben.
ASR M2313 2314
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, 17½ Cm. lang og 5 Cm. bred. ovalagtig Gjemmensnit med hul Eg. Eggen sleben, ellers usleben.
ASR M2372 2481
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, Retøxe, 14½ Cm. lang og 5½ Cm. bred. Sleben. ovalagtig Gjemmensnit med stærkt hvælvede Sider, der mødes i skarpe Kanter.
ASR M2372 2482-83
02050301 Spidsnakket økse

To Spidsnakkede Flintøxer, 12 & 15 Cm. lange og 4 & 4½ Cm. brede. ovalagtig Gjemmensnit med temmelig flade Sider. Slebne. Eggene noget beskadige men antagelig Retøxer.
ASR M2372 2484
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, 13 Cm. lang og 5 Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit. Siderne hvælvede og slebne. Eggen opskærpet ved gamle Afspaltninger. Oprindelig sleben som Tværæxe.
ASR M2973 2976
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, Tværøxe, 14½ Cm. lang og 4½ Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit med skarpe Kanter. Siderne omtrent ens hvælvede og slebne. Hul velsleben Eg.
ASR M3125 3125
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, Tværøxe, 12 Cm. lang og 4 1/4 Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit med skarpe Kanter og svagt hvælvede Sider. Form som Flintøxer af Overgangsform.
ASR M3125 3126
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Øxe af Sten, 13 Cm. lang og 5 Cm. bred. Ovalagtig Gjemmensnit med skarpe Kanter og svagt hvælvede Sider. Form som Flintøxer af Overgangsform.
ASR M3391 3391
02050301 Spidsnakket økse

En spidsnakket Flintøxe, 18 Cm. lang og 6½ Cm. bred. Tresidet Retøxe. Bredsiderne mødes kun til den ene Side i en Kant, til den anden Side ere de adskilte ved en Smalside som almindeligt ved Flintøxerne. Usleben.
Udvidet søgning
Side 2 / 3

60 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side