Udvidet søgning
Side 2 / INF

1363 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 383 x006
080701 Fibula af kobberlegering

Jf. Marsk, land og bebyggelse (1998, bind 2: tre fragmenter af bronzefibula, fiblen er fra 2. årh.).
ASR 2321 x430
080701 Fibula af kobberlegering

Den ene arm fra et ligearmet kors, en såkaldt Råhedefibel. På oversiden rester af fureornamentik, hvis nærmeer udseende ikke kan afgøres. På bagsiden dobbelt-flig fra nålefæste.
ASR 2321 x264
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af fibel. Tungeformet, flad, med ornamentik. Rest af nålefæste bagpå. Længde: 16 mm.
ASR 2321 x251
080701 Fibula af kobberlegering

Næsten komplet, spinkel fibel med ret medtaget overflade. Foden ender i dyrehovede og enkelte steder på bøjlen ses tværgående furer. På undersiden enkelt nålefæste samt nåleskede. L: 5,4 cm.
ASR 2383 x036
080701 Fibula af kobberlegering

Blikfibel, fragment. Let hvælvet blikplade med indgraveret mønster/ornamentik/buste (?). Nederst ansats til medstøbt øsken.
SJM 1012 x124
080701 Fibula af kobberlegering

Knop fra hovedpladens nåleanordning på en korsformet fibel (?)
ASR 5M73D D02592
080701 Fibula af kobberlegering

Oval skålfibel, Ørsnes type N. Bronzespænde af oval skålfom, noget fragmenteret i den ene langsidekant. På bagsiden er nålen afbrudt , men nåleskeden bevaret. Spændets forside er stærkt forvitret, men spor af ornamentik kan anes. Længde : 5,8 cm. Bredde : 3 cm. Tykkelse af selve skål : 1,15 cm.
ASR 440 x0437
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljebroche. Otte-takket stjerne med central forhøjning. På bagsiden dele af nåleanordning. Diameter 21 mm.
ASR 440 x1000
080701 Fibula af kobberlegering

1 hel og meget flot bevaret Urnesfibel med nåleholder og -skede på bagsiden. Største mål: ca. 3 x 3 cm.
ASR 1077 x019
080701 Fibula af kobberlegering

Komplet fuglefibel. 5,3x2,2 cm, med bevaret nåleskede og -fæste. Flot ornamentik. Godt bevaret efter Ribeforhold.
ASR 9 x055
080701 Fibula af kobberlegering

Ligearmet spænde, magen til adskillige støbeformsfragmenter. Mangler gennemboring af nålefæste, altså ikke færdig!
ASR 1265 x046
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært emaljespænde med korsmotiv dannet ved fire buer udgående fra cirkelkredsen. Emaljen helt eller næsten helt borte. Der er tydeligvis tale om grube-emalje, af ret lav dybde. På bagsiden næsten komplet bevaret nålefæste og - skede, samt mindre del af jernnål
ASR 1874 x063
080701 Fibula af kobberlegering

Rem- eller seletøjsbeslag. Antagelig et karolingisk arbejde. Stiliserede ranker på den ovale overside, to nitter på undersiden. Mål: 3,2x2,1x1,0 cm. Har antagelig været monteret på læder, jf. konserveringsrapport (K7) med tilhørende billeder.
ASR 1375 x048
080701 Fibula af kobberlegering

Fragmenteret og ret korroderet hovedplade fra korsformet fibula. Bevarede mål: c. 3x2 cm.
ASR 1200 x0791
080701 Fibula af kobberlegering

Skiveformet, cirkulær genstand, meget korroderet overflade. Med rester af nålefæste eller lignende på den ene side i form af to nitter. Broche?/fibel? Diameter: 2,1 cm.
ASR 440 x0013
080701 Fibula af kobberlegering

Rektangulær broche med emaljeindlægning.
ASR 1689 x032
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af ligearmet fibula, afbrudt mod bøjlen. På bagsiden er store dele af nåleskeden bevaret. Ret slidt overflade.
ASR 1689 x050
080701 Fibula af kobberlegering

Omtrent 2/3 af en ligearmet fibula, med bøjlen og hele den ene endeplade tilstede. Ornamentikken og udformningen er noget plump og grov og er slet ikke prægt af stor håndværksmæssig præcision og kunnen. På bagsiden bevaret nålefæste, hvori der sidder tværsplit af jern. Største længde: 4,2 cm, bredde: 2,4 cm.
ASR 1957 x002
080701 Fibula af kobberlegering

Lille cirkulært smykke i gennembrudt arbejde med fremstilling af et firefodet dyr vendt mod højre og med hovedet vendt bagud over ryggen. På bagsiden rester af nålefæste og -skede. Diameter: 22 mm.
ASR 1375 x104
080701 Fibula af kobberlegering

Del af bøjle og hovedparten af foden fra en fibula. Hele overfladen stærkt korroderet. På undersiden af foden få spor efter nåleskede. Største længde ca. 4,6 cm.
ASR 1689 x351
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af formentlig korsformet fibel,med smla hovedpalde og del af bøjle. På undersiden rester af enkelfliget nålefæste.
SJM 154 x145
080701 Fibula af kobberlegering

Ottonsk grubeemalje fibel med central indfatning. Emaljefibel
ASR 1357 x014
080701 Fibula af kobberlegering

Ligearmet spænde, med del af jernnål bevaret. Generelt velbevaret overflade, dog mangler store dele af den ene ende.
ASR 1425 x011
080701 Fibula af kobberlegering

Fragmenteret cirkulær skivefibel, diameter ca. 30 mm, med emalje-indlægninger i hvid, gul, rød, turkis og blå. Forsiden omtrent halvt bevaret, bagsiden noget mere komplet. Spor efter nålefæste og -skede på bagsiden. Et helt usædvanligt stykke! Antagelig engelsk.
ASR 491 x148
080701 Fibula af kobberlegering

Urnesfibel - ca. 3 x 2,5 cm. Noget primitivt i udformning. 
ASR 491 x149
080701 Fibula af kobberlegering

Fragmenteret fuglebroche i gennembrudt arbejde - Ringerikestil. 
ASR 491 x150
080701 Fibula af kobberlegering

Fugle-broche, ca. 2,6 x 2,35 cm. 
ASR 491 x168
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært emaljespænde, del af nåleholder på bagsiden. På forsiden fem (fire bevaret) små kvadratiske ophøjede rammer, hvori der ant. har været emalje. Diameter: 20 mm.
ASR 5M74D D05404
080701 Fibula af kobberlegering

Ornamenteret pladefibel. Bronze.
ASR 5M74D D06103
080701 Fibula af kobberlegering

pladefibel? Største længde: ca 5 cm.
ASR 1M75 D07800
080701 Fibula af kobberlegering

1 rektangulær pladefibel Stykket er stærkt forvitret. På oversiden ses en S-formet slange, der i hver ende slutter i et hoved. På undersiden findes rester af spændets jernnål. L : 5,3 cm. Br : 3 cm.
ASR 4M75 D08029
080701 Fibula af kobberlegering

Stærkt nedbrudte bronzefragmenter af en uornamenteret ( ? ) bronzeplade, måske drejer det sig om en pladefibel, da små rester af en jernspiral foreligger.
ASR 17M74C C1547
080701 Fibula af kobberlegering

Fragmenteret fibula, bestående af fod og bøjle. St. læ. 4,5 cm. Komplet bevaret nåleskede.
ASR 4M75 D10153
080701 Fibula af kobberlegering

Fragmenteret, skiveformet bronzegenstand. Fragment af broche, fibel, knap eller lignende. Diameter : 2,4 cm. Tykkelse : 1,0 cm.
ASR MC51 C0052
080701 Fibula af kobberlegering

Fibula,(S II 95) med todelt spiraldække i ét med bøjlen. Rundet kam og middelhøj nåleholder. Kam og bøjlens bageste ½del ornam. med punktrækker og spiraldækket med tætstillede rækker af punktlinierne. Bronce. Stærkt frovredet ved brand, knækket og limet. Længde: 6,2 cm. Spiralbredde: 3,8 cm. Bøjlebredde: 1,5 cm.
ASR MC51 C0053
080701 Fibula af kobberlegering

Fibula som foregående. Bronze. Vredet helt ud af form og snoet om sin akse og ellers deformeret af ild. Todelt spiraldække. Stk. af jernnål fastsmeltet til spiralen. Længde: 6,8 cm. Bøjlebredde: 1,2 cm.
ASR MC51 C0079
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af fibula?, aflangt hvælvet med paralelle langsider, den ene ende med en fremtrængende spids midtfor. Den anden ende forbrudt med et tilsyneladende oprindeligt lille hul midtpå. Bronze.  Længde: 2 cm. Bredde: 1 cm. Tykkelse: 0,1 cm.
ASR 75/61 C0176
080701 Fibula af kobberlegering

Fibula, bronze, profileret bøjlefibula. På bøjlen punktrækker langs sider og rygmidte. På spiraldækket paralelle streger. Længde: 4,5 cm. Spirallængden: 4,5 cm. Største højde: 2,6 cm. Nåleholderens højde: 1,2 cm.
ASR 75/61 C0178
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af fibula, bronze med trompetformet hovede. Hovedet samt spiralen er bevaret.
ASR MC790 C0791
080701 Fibula af kobberlegering

Fibula af bronze. Stærkt forvitret ved brændingen. spiralen, som er bøjet i den ene side og afbrækket i den anden, har målt ca. 3,6 cm. i længden. Bøjlen glat og rektangulær tværsnit, ender fortil i afrundet plade. Samlet længde: 3,6 cm.
ASR 279 x012
080701 Fibula af kobberlegering

1 stk. bronzefibula. Gravgave.
ASR 279 x019
080701 Fibula af kobberlegering

1 stk. bronzefibula.
ASR 279 x020
080701 Fibula af kobberlegering

1 stk. bronzefibula.
ASR 27M79C C1597
080701 Fibula af kobberlegering

2 let krumme bronzefragmenter af fibula med rester af fremspringende kampartier på indersiden. Desuden 12 små fragmenfliser. Største mål: 2,8 x 1,1 cm. og 1,4 x 1,15 cm.
ASR 440 x0004
080701 Fibula af kobberlegering

1 fibel med ornamentik på foden og hovedpladen i form af oprullede spiraler. Længde: 6 cm., bredde v. arme: ca 3 cm.
ASR 440 x0006
080701 Fibula af kobberlegering

1 bronzespænde Cirkulært emaljespænde, diam. 2,3 cm.
ASR 440 x0018
080701 Fibula af kobberlegering

1 fragment fra en korsformet fibula (bøjlen).
ASR 440 x0556
080701 Fibula af kobberlegering

1 fod fra korsformet fibel af bronze. Største mål: 3,3 cm.
ASR 440 x0752
080701 Fibula af kobberlegering

1 Bronzebroche, Rundspænde
ASR 440 x0777
080701 Fibula af kobberlegering

1 fragment fra en korsformet fibula
ASR 440 x0032
080701 Fibula af kobberlegering

1 skiveformet bronzesmykke med røde emaljeindlægninger  Emaljespænde
ASR 440 x1225
080701 Fibula af kobberlegering

Rektangulær pladefibula med stiliseret blomstermotiv. Mål: 4 x 1,8 cm.
ASR 440 x1226
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af ligearmet fibula
ASR 440 x1227
080701 Fibula af kobberlegering

1 fragment af bronze med dyrehoved. Fibelfragment?
ASR 440 x1228
080701 Fibula af kobberlegering

Lille fragment af skålformet spænde - JP 55
ASR 440 x1231
080701 Fibula af kobberlegering

Rektangulær pladefibula med stiliseret blomstermotiv. Mål: 4 x 1,8 cm.
ASR 440 x1233
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af korsformet fibula.
ASR 1425 x014
080701 Fibula af kobberlegering

6 - takket broche af bronze. Ret grov og plump forarbejdning. I midten et cirkulært svagt ophøjet parti, hvori der er rester af emalje. På bagsiden er nåleholderen bevaret, sammen med helt forrustet del af jernnål, mens nåleskeden er afbrudt. Diameter c. 2,0 cm.
ASR 435 x012
080701 Fibula af kobberlegering

1 La-Tene fibula med spor efter jernnål. Fragment. Største mål: 4 cm.
ASR 491 x502
080701 Fibula af kobberlegering

Fragmenteret Urnesfibel. Type m. tværstreger før tre små kløer. Største mål: 3 cm.
ASR 491 x504
080701 Fibula af kobberlegering

Kraftig fragmenteret oval pladefibula, bestående af S-formet dyr dyrestil.
ASR 4M75 D12610
080701 Fibula af kobberlegering

1 pladefibula af bronze. Rektangulær form (5,9 x 3 cm.). Oversiden stærkt forvitret og tilsyneladende uden spor af dekoration. Nålehoved og nåleholder bevaret på bagsiden. Nål af jern brudt i 3 stk.
ASR 4M75 D12663
080701 Fibula af kobberlegering

1 pæreformet bronzeklump af ærtestørrelse afsluttet med kort tyk 'stilk' i den ene ende. Fragment af bronzefibel?. L: 0,8 cm. Diam: 0,6 - 0,75 cm.
ASR 440 x1012
080701 Fibula af kobberlegering

Mindre fragment af formodet ligearmet spænde. Antagelig fra spændets midterste, ophøjede del, hvor ornementikken domineres at et plastisk kors og skråskraverede bånd. Mål: ca. 2,5 x 1,7 cm 
ASR 440 x1014
080701 Fibula af kobberlegering

1 fragment af bronzefibula
ASR 440 x1014
080701 Fibula af kobberlegering

Fire fragmenter af bronzefibler
ASR 583 x0075
080701 Fibula af kobberlegering

Ligearmet fibel. Komplet fibula, Delvist bevaret nålefæste og skede - antydning af jernnål. Virker noget brandskadet. Rx 1
ASR 9 x105
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af bronzesmykke. Muligvis fuglefibel hvor hovedet er afbrækket. Overfladen meget korroderet. Mål: 3x2,2 cm.
ASR 440 X1218
080701 Fibula af kobberlegering

Bøjle til romertidsfibel af bronze. Længde: 2,8 cm.
ASR 1265 x001
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulær skivefibel med spor af forgyldning. Diameter ca. 25 mm. På forsiden svage spor efter ornamentikken, der antagelig hovedsaglig udgøres ef to større S-formede slyng. På bagsiden rester af ophæng, både som øsken og nålefæste + -skede.
ASR 1265 x002
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært bronzesmykke, diameter ca. 25 mm. Ornamentikken er stort set bortkorroderet, der ses kun små, svage partier hist og her. Ligner evt. x1? På bagsiden spor efter ophæng, i form af især nålefæste, evt. også -skede og øsken?
ASR 1265 x025
080701 Fibula af kobberlegering

Usædvanlig flot Urnesfibel i gennembrudt arbejde. Kun få, ubetydelige småbrud. Måler ca. 27 x 18 mm. På bagsiden ses velbevaret nålefæste og -skede, med små-rester af jernnål.
ASR 1265 x050
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment med dyreornamentik i gennembrudt arbejde. Virker 'rå' og skal antagelig opfattes som en model, evt. være et halvfærdigt arbejde hvor efterbearbejdningen efter støbning ikke er udført. Ingen spor efter ophæng m.m. på den flade bagside.
ASR 1076 x002
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af formodet korsformet fibula (del af hovedpladen og bøjlen).  Største mål: 2,6 cm.