Udvidet søgning
Side 1 / 5

95 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 43/64D D01640
130101 Drejet eller udskåret beholder

Tre sammenhørende fragmenter fra bundpartiet af drejet tallerken eller flad skål af træ. Hele skålens mundingsrand og det meste af siderne er afbrudte. Bunden er forsynet med en ca. 0,5 cm. høj, stærkt afrundet fod, ca. 8,5 cm. i diameter og 0,6 cm. tyk. Ca. 2,7 cm. fra fodranden findes på yderranden et par omkringløbende furer med en indbyrdes afstand på ca. 0,5 cm. Skålens inderside er en glat, sort overflade. Skålens vægtykkelse er ca. 0,6 cm. største højde: 2,2 cm. største længde og bredde: 15 x 16,5 cm.
ASR 43/64D D01647
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af drejet trætallerken eller fad. Bestående af to sammenhørende, nu sammenlimede dele. Fragmenterne udgør mundingsranden og en del af siden af det pågældende kar der synes at have haft ganske flad form med kun ganske let hvælvet side. Mundingsranden er ret tynd med skarp kant og svag affasning på ydersiden. Ca. 6,5 cm. fra munsingsranden findes en ubetydelig, ca. 2 mm høj rest af et fremspring omtrent vinkelret på karsiden, hvilket lader ane at karret har haft en fremspringende, nu afbrudt fodrand. Såvel yder- som inderside på fragmentet udviser svage dreje fuger. Fragmenternes største mål er henholdsvis: 4,3 x 7,4 cm. og 7,0 x 10,2 cm. Den samlede flages største mål: 7,0 x 16,3 cm. Karrets mundingsdiameter kan beregnes til ca. 24,0 cm.
ASR MD282 D00285
130101 Drejet eller udskåret beholder

En tallerken af træ. skrumpet til oval form. I bunden et udskåret bomærke, som består af et højt kors med to nedadgående skråstreger forneden til heraldisk højre.
ASR 1150 x015
130101 Drejet eller udskåret beholder

½ drejet trætallerken. Diameter 21 cm. Bunddiameter (på ydersiden): 8,5 cm. Højde ved randen: 3 cm.
ASR 52/64D R14237
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af trætallerken. d: 22 cm.
ASR 52/64D R19538b
130101 Drejet eller udskåret beholder

Drejet tallerken. D: 14 cm., h: 3 cm.
ASR 52/64D R25039
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af trætallerken drejet arbejde. Største bredde. 5,7 cm. tykkelse: 1,7 cm.
ASR 52/64D R25041
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af trætallerken drejet arbejde. Mod centrum på indersiden koncentriske ringe. Største mål: 8,0 x 7,3 cm. samlet af 6 stykker.
ASR M7727 7986
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af drejet trætallerken. Sammenlimet af to stykker. Midt under bunden en oprindeligt cirkulær standflade. Længde: 14,5 cm. Bredde: 7,5 cm.
ASR M7727 7987
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af drejet trætallerken. Sammenlimet af fem stykker. Under bunden del af cirkulær standflade. Længde: 16 cm. Bredde: 7 cm.
ASR 2089 x072
130101 Drejet eller udskåret beholder

Randskår fra fad ell. tallerken.
ASR 52/64D R16232c
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af drejet trætallerken. Randen. Største mål: 8 cm.
ASR 43/64D D01644
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragmenter af træ. Tre større fragmenter heraf to sammenhørende samt en valnøddestor stump og (4 mindre splinter - kasseret) af større trægenstand, trug? eller lignende, udført i blød løvtræsort. Genstanden er udført med en kraftig fortykket mundingsrand med en smal og en bredere skrå affasning. Såvel inder- som yderside på stykket udviser en ret flad konkav udhulning, der dog er noget dybere på den ene end på den anden side. Udhulningen synes foretaget med et noget bredægget huljern og har efterladt flere uafglattede facetter.  De sammenhørende stykkers største mål: 9 x 13,3 cm. deres tykkelse ved mundingen 3,3 cm. deres vægtykkelse varierer fra 1,7 cm. til 2,4 cm. Det andet større fragments største mål: 6,1 x 9,0 cm. dets tykkelse ved mundingen: 2,9 dets vægtykkelse nedenfor mundingen: 2,3 cm.
ESM 1910 x308
130101 Drejet eller udskåret beholder

1 mindre trug med en skade i den ene (tykke) ende gående mod midten af truget, hvor træet mangler. Modsatte side har en gennemslidning i bunden af kammeret. Truget har en længde på i alt 73 cm, 16-17 cm bred og 13 cm høj. I begge ender er under kanten hugget et stykke af, således man kan bære truget nemmere på 2 cm af længden i den brede ende og 3,5 i den tynde ende. Trugets "kammer" er ca. 52,5 cm langt, har en bredde på mellem 11 og 13 cm bredt - breddest på midten og mellem 6,5 og 8 cm dybt - dybest i den tykke ende.
ASR 5M74D D03300
130101 Drejet eller udskåret beholder

1 stærkt fragmenteret skål af elletræ bestående af et udsnit fra rand til rand samt 5 større og 3 mindre samhørende stykker. Sammenlimet. Skålen synes udskåret af en blød løvtræssort og udviser svage skæringsfacetter på ydersiden. Spor af huljern indvendigt. Skålen har plan underside, ca. 9 - 10 cm. i diameter, der uden markering af standflade runder sig op i ret stejle sider. Mundingsranden er glat afrundet. En revne i vægsiden er repareret ved inddrivning. Af en indtil 1 cm. tyk trækile, der stikker frem på ydersiden som en indtil 1,2 cm. høj afrundet kam bevaret i ca. 6 cm.s længde. Skålens højde ca. 7,5 cm. diameter ca. 20 cm. Vægtykkelsen varierer fra ca. 1,2 cm. i bunden til 1,8 cm. i siden. Skålens højde ca. 7,5 cm. diameter ca. 20 cm. vøgtykkelsen varierer fra ca. 1,2 cm. i bunden til 1,8 cm. i siden.
ASR 367 x024
130101 Drejet eller udskåret beholder

2 dele af drejet træskål af asketræ. På det største stykke er bund og rand bevaret. Skålen har standring i bunden. Skålen har en smal vulst på ydersiden ca. 3,0 cm under randen, længere nede en smal rille. På indersiden ses en smal rille svarende til standringen. Skålens højde er ca. 4,5 cm. Diameteren er 15,0 til 16,0 cm. Sammensat på kons.
ASR 43/64D D01637
130101 Drejet eller udskåret beholder

Bundparti af drejet træskål af blød løvsort samt otte mindre delvis sammenhørende fragmenter. De bevarede dele hidrører fra en skål med stærkt udadbøjede sider hvis mundingsrand er helt afbrudt. På ydersiden findes to omkringløbende furer anbragt med ca. ½ cm's afstand. Skålbunden er forsynet med en knap 1 cm. høj fod 8,8 cm. i diameter hvis underside har en ca. 0,8 cm. fodrand, indenfor hvilken et ca. 1 cm. bredt bælte af tætte koncentriske drejefurer danner overgangen til standerfladens let opadhvælvede midterparti. Bundens tykkelse regnet fra fodrandens underside udgør ca. 2 cm. Indersiden af bunden fremtræder flere grove koncentriske drejefurer og træovalfladen er her tillige stærkt forkullet, bundpartiets største højde: 3,8 cm. Tre stk. sammenlimede.
ASR 43/64D D01642
130101 Drejet eller udskåret beholder

Randparti fra drejet træskål af blød løvtræsort. Fragmentet hidrører antagelig fra en skål af flad form med ganske let hvælvet side hvis største tykkelse er 0,6 cm. Mundingsranden er tynd og skarpkantet med en svag affasning på ydersiden. Fragmentet viser en svag drejerille og 3,4 cm. fra mundingsranden findes på indersiden den 0,5 cm. brede og knap 0,2 cm. dybe drejefure. Stykkets største mål: 4,4 x 12,5 cm. heri indkluderet et sammenhørende fragment af det ene hjørne på 1,8 x 2,0 cm. karrets mundingsdiameter kan beregnes til ca. 17 - 18 cm.
ASR 43/64D D01643
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af drejet træskål af bøgetræ. To sammenhørende fragmenter samt en flis. Sammenlimede. Fragmentet hidrører fra en lav skål med stærkt udadskrånende, omtrent flade sider med jævnt afrundet mundingsrand og svagt antydet fodrand. Skålens inderside er glat, ydersiden har markante drejefurer især overfor fodranden. Bunden er 1,2 cm. tyk, den ydre afstand fra bund til mundingsrand 6,2 cm. Fragmentets største mål er henholdsvis: 4,3 x 8,7 cm. 5,4 x 5,6 cm. og 0,6 x 3,3 cm. Karrets højde ca. 4 cm. mundingsdiamteren kan beregnes til ca. 17- 18 cm.
ASR 43/64D D01651
130101 Drejet eller udskåret beholder

Tre sammenhørende fragmenter fra lav, drejet skål af asketræ. De bevarede dele danner en del af bunden samt siden med mundingsranden. Bunden har ganske svag fremtrædende fodrand med opadhvælvet standflade. Skålsiden har flad, udadskrånende form med jævn afrundet mundingsrand. Skålens yderside fremtræder foruden med grove tilskæringsfacetter og ar.  Skålbundens største tykkelse: 1,4 cm. Den udvendige kordelængde fra fod til mundingsrand: 7 cm. Mundingsdiameter kan beregnes til ca. 17 cm. Bunddiameter til ca. mellem 6 og 7 cm. Sammenlimede.
ASR 43/64D D01654
130101 Drejet eller udskåret beholder

Fragment af drejet træskål. Fragmentet har let krummet form og på dets yderside findes et par dybe drejefurer ca. 0,4 cm. fra hinanden, på indersiden findes nær den ene kant en ca. 3 cm. bred drejet rille med rund bund. Største længde: 17,7 cm. Største bredde: 4,7 cm. Vægtykkelse: 0,5 - 0,8 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 5

95 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side