Udvidet søgning
Side 1 / 3

63 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 43/64D D13649
1204 Skede af læder

Fragmenteret læderskede overskåret i en stumpvinklet spids i den (ene) øvre ende, ujævnt overrevet i den anden ende. Skeden har været sammensyet langs midten af den ene fladside, men de bevarede 12,5 cm. af skedefragmentets ene smallere ende viser syspor i begge kanter. På stykkets forside ses svage spor af indpresset stregornamentik. St. L: 36,3 cm. Br. i sammenbøjet stand: ca. 5,5 cm.
ASR 100 x018
1204 Skede af læder

Fragment af knivskede af læder. Ornamenteret med indstemplede franske liljer. Længde: 11,5, bredde: 4,6 cm.
ASR 43/64D D13647
1204 Skede af læder

Fragment af læderskede ujævnt overskåret på tværs i begge ender. Skeden har været sammensyet langs midten af den ene fladside, hvor der nær den ene ende findes to symmetrisk anbragte, lodrette kraftige dobbeltslidser og i den modsatte ende en stærkt ødelagt sådan. I samme ende, men på forsiden findes to lodrette dobbeltslidser, den ene meget ødelagt, samt imellem disse en tværgående dobbeltslidse. L: 12 - 12,3 cm. Br: ca. 5 cm.
ASR 43/64D D13648
1204 Skede af læder

Fragment af læderskede ujævnt overskåret på tværs i den ene ende medens skedemundingen, der er noget forrevet udviser syspor efter nu manglende kantbånd. Skeden har været sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). På denne side findes langs yderkanterne to indpressede dobbeltfurer og øverst på siden umiddelbart under mundingskanten er skeden opslidset i et ca 2 cm. bredt tværgående bælte af tætte indsnit. Skedens modsatte side er også langs yderkanterne forsynet med indpressede dobbeltfurer og ca. 3 cm. fra den overskårne ende findes der to indskårne dobbeltslidser, delvis i forløb med de indpressede dobbeltfurer. St. L: 12,5 cm. Br: 5,7 cm.
ASR 43/64D D13656
1204 Skede af læder

Læderskede af kort bred form med let tilspidsning mod den nedre ende, der er afskåret. Den øvre endes kant har syspor efter manglende kantbånd skeden har været sammensyet langs midten af den ene fladside, hvor der ca. 4,5 cm. fra den øvre ende tæt ved den ene sidekant findes en uregelmæssig dobbeltslidse. St. L: 14 cm. St. Br. (ved munding): 6,7 cm.
ASR 43/64D D13657
1204 Skede af læder

Fragmenteret, nu let krummet læderskede overrevet i den øvre ende, tilskåret i tilspidset form i den nedre ende. Skeden har været sammensyet langs midten af den ene fladside (bagside), hvor der langs yderkanterne findes en indpresset fure. Skedens modsatte side er forsynet med en dobbeltfure langs midten og en nu meget svag fure langs hver yderkant. Mellemrummene mellem furene i hver sidehalvdel er udfyldt med indpressede tæt anbragte franske liljer i hvert sit ca 2 mm store, kvadratiske, forsænkede felt. Skedens L: 13,7 cm. St. Br: 2,8 cm.
ASR 43/64D D13681
1204 Skede af læder

Fragment af læderskede overskåret i begge ender. Skeden er sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). Langs hver side af sammensyningen samt ½ cm. fra stykkets langsgående yderkanter både på for- og bagsiden findes spor af en indpresset fure. L: ca. 10,5 cm. Br: ca. 5 cm.
ASR 43/64D D13683
1204 Skede af læder

Fragmenteret læderskede sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). Skeden er lige overskåret i den nedre ende, medens skedemundingen, der er noget forrevet, afsluttes i en ligesidet omtrent retvinklet spids, hvis kanter viser syspor efter kantbånd.Ved skedens yderkanter umiddelbart under de skrå mundingssider findes på bagsiden to symmetrisk anbragte, lodrette, kraftige enkeltslidser og ved den modsatte ende findes dels nær yderkanten, dels nær midtersammensyningen et par lodrette kraftige dobbeltslidser. På skedens forside findes på midten en skråt placeret smal dobbeltslidse og desuden ses langs yderkanterne på mundingspartiet spor af indpresset stregornamentik. L: ca. 16 cm. Br: ca. 5,5 cm.
ASR 43/64D D13716
1204 Skede af læder

Fragmenteret læderskede sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). Skeden er lige overskåret i den ene (nedre ?) ende, der har bølgende sykanter med stor afstand mellem hullerne. (Sammensyningsspor efter nu manglende forlængelse ?) Den modsatte ende (skedemundingen ?) der er noget forrevet, afsluttes i en ligesidet, omtrent retvinklet spids, hvis kanter udviser enkelte syspor. Nedenfor denne spids er skedebagsiden opslidset i et ca. 3 cm. bredt tværgående bælte af tætte indsnit på skedens forside tæt ved den lige overskårne ende findes der to langsgående dobbeltslidser. Langs yderkanterne af skedens bagside nærmest den lige overskårne ende ses spor af to indpressede furer. St. l.: ca. 16 cm. Br.: 5,7 cm.
ASR 43/64D D13717
1204 Skede af læder

Fragment af læderskede (?) i form af et langt forskåret stykke læder, hvis ene ende fremtræder som en uregelmæssig let krummet spids, medens den anden ende er tilskåret i en ligesidet spidsvinklet form. Langs kanterne af denne ende ses på bagsiden svage, men regelmæssige syhuller. Nedenfor den tilskårne trekantspids er stykket opslidset i et 3,5 cm. bredt tværgående bælte af tætte indsnit, ligesom et åbent indsnit ses i kanten ved siden heraf. I stykkets tynde ende nedenfor indsnitsbæltet ses et skråt forløbende delvis ødelagt dobbeltindsnit. Stykkets største længde: ca. 21,6 cm. St. br.: 6,3 cm.
ASR 43/64D D13722
1204 Skede af læder

Stærkt fragmenteret og forreven læderskede sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). Skeden er i den ene ende overrevet i et langt ujævnt skråsnit. Den modsatte ende (skedemundingen ?), der er temmelig forrevet, afsluttes i en ligesidet spidsvinklet form med spredte syhuller langs kanterne. Nedenfor denne spids er der på forsiden og bagsiden tæt ved hver sidekant skåret en enkeltslidse. På forsiden omtrent på stykkets midte findes desuden to dobbeltslidser, den ene lidt lavere end den anden. Langs skedekanterne, såvel på for- som bagsiden ses en indpresset fure. St. l.: 26 cm. Br.: 5,2 cm.
ASR 43/64D D13723
1204 Skede af læder

Fragmenteret knivskede af læder af jævnt tilspidset form sammensyet langs den ene sidekant. Skeden er prydet med tværgående bælter af millimeterstore udhugninger i form af firetakkede stjerner anbragt ca. 8,5 og 12,5 cm. fra den spidse ende. Stykkets flossede overkant er opstået ved overrivning af et sådant bælte af udhugninger. St. l.: ca. 17 cm. Br. ved overkant: ca. 2,7 cm.
ASR 43/64D D13724
1204 Skede af læder

Fragmenteret nedre ende af knivskede (?) af jævnt tilspidset form. Skeden har antagelig været sammensyet langs den ene sidekant, men en sammensyning findes tillige i den modstående sidekant langs de nedre 7 cm. af skedespidsen. Stykkets overkant er glat overskåret på tværs. St. l.: 13,2 cm. St. br. i udbredt stand: 6,2 cm.
ASR 43/64D D13725
1204 Skede af læder

Fragment af læderskede til sværd? eller del af et bælte? sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). Stykket har udgjort den ene halvdel af skedens bagside og har form af en læderstrimmel delvis med syhuller langs den ene kant medens den ene kant, medens den anden kant er overrevet. Stykkets ene ende er glat overskåret, den anden ujævnt overrevet. Ca. 10,5 cm. fra den glat overskårne ende findes tæt ved skedens yderkant en delvis bevaret dobbeltslidse. St. l.: 43 cm. Br. fra 2,2 til 3,2 cm.
ASR 43/64D D13727
1204 Skede af læder

Læderstrimmel af tyndt læder, muligvis en del af en sværdskede. Stykkets ene sidekant er nogenlunde glat tilskåret, den anden er mere ujævn dels tilskåret, dels overrevet. Enderne er lige overskårne, den ene udvider sig til 6,8 cm. bredde, den anden er kun 2,9 cm. bred. Gennemsnitsbredden er 4,0 cm. Langs den væsentlig del af den overrevne sidekant ses spor af en 3-4 mm. bred indpresset fure. St. l.: ca. 72 cm.
ASR 43/64D D13731
1204 Skede af læder

To sammenhørende stykker af en fragmenteret sværdskede sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). Stykket er lige overskåret i den ene ende, hvor der findes en 3,5 cm. dyb rift, ujævnt overrevet i den modsatte ende, den ene halvdel af skedens bagside foreligger som en løs læderstrimmel fraskåret langs sidekanten. Langs yderkanterne såvel på forsiden som på bagsiden samt langs begge sider af sammensyningen ses en indpresset fure. St. l.: ca. 21,5 cm. Br.: ca. 4,8 cm.
ASR 43/64D D13741
1204 Skede af læder

To samhørende stykker af en stærkt fragmenteret skede sammensyet langs midten af den ene fladside (bagsiden). Stykket har let tilspidset form og er skråt overskåret i den spidse ende, ujævnt overrevet i den brede ende. Den ene halvdel af skedens bagside foreligger som en løs læderstrimmel fraskåret langs sidekanten. Langs yderkanterne såvel på forsiden som på bagsiden samt langs begge sider af sammensyninger ses en indpresset fure, nær begge ender af skeden såvel på forsiden som på bagsiden findes grupper af grove 2 - 4 mm. lange gennemstukne indsnit. (Syspor?) St. l.: ca. 18,2 cm. Br. i spidse ende: ca. 3 cm. i brede ende: ca. 4,5 cm.
ASR 43/64D D13742
1204 Skede af læder

Skedefragment, der væsentlig udgør den ene halvdel af bagsiden af skede sammensyet langs midten af den ene fladside (Bagside) stykket er lige overskåret i den ene ende, hvor kanten udviser syhuller. I den modsatte ende, der er skråt afskåret, er et hjørne af forsiden bevaret syhuller langs kanten. Ca. 2 cm. fra den lige overskårne ende findes et kraftigt dobbeltindsnit midt på siden. I den modsatte ende findes et enkelt indsnit tæt ved skederanden og symmetrisk hermed på det bevarede hjørne af forsiden findes et dobbeltindsnit. Svage spor af indpressede furer findes langs skederanden på bagsiden og den bevarede del af forsiden. L.: 16,3 cm. Br.: 3,3 cm.
ASR 51/64 D14075
1204 Skede af læder

Læderskede tildannet af et stykke læder, er ombøjet og sammensyet i den ene side, der har let krummet forløb, medens den modsatte side i hvert fald oprindelig har haft lige forløb. Skedemundingen er tilskåret som to spidsvinklede tunger begge med syspor langs kanterne. Desuden findes begge sider af skeden ca. 3,2 og 3,5 cm. nedenfor mundingstungernes spidser cen tværgående række syhuller. Længde: ca. 20 cm. St. br.: 2,9 cm.
ASR MD89 D00270
1204 Skede af læder

En dolkeskede af læder. Forsiden foroven mangler. Spidsen bortrådnet af den nuv. Ende opflosset. Sammensyet i ryggen, samt forneden forpå. Fragmenteret indlæg af tynde træplader. Mål: længde 13,5 cm., St. bredde 4 cm., St. tykkelse 0,7 cm.
ASR 30/62D D00354
1204 Skede af læder

Knivskede af læder. Mål: længde 18,2 cm. St. bredde 2,6 cm. Tilspidset forneden, sammensyet på midten bagpå. Foroven bagpå 2 x 2 huller til ophængningsrem. På forsiden foroven en række parallelle skrå indridsninger og under dem uregelmæssigt anbragte bølgelinier, som løber ud i to lange streger, der konvergerer mod spidsen.
Udvidet søgning
Side 1 / 3

63 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side