Udvidet søgning
Side 1 / 28

569 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
SJM 763 x05
1201 Sko eller dele heraf

Skosål fra barnesko.
ASR 1015 x1556
1201 Sko eller dele heraf

Fragment af sko: lædersål
ASR 1158 x075
1201 Sko eller dele heraf

Bearbejdet læder. Ligner skodele
ASR 1158 x001-1
1201 Sko eller dele heraf

Næsten hel stykke overlæder til sko.
SJM 431 x026
1201 Sko eller dele heraf

Større og mindre fragmenter af skosål med let tilspidset snude. Desuden et lille stykke bes.
ASR 1200 x0721;4
1201 Sko eller dele heraf

Læder. 44 stk.
ASR 1200 x0645;3
1201 Sko eller dele heraf

Læder. 106 stk.
ASR 5M74D D03266
1201 Sko eller dele heraf

1 forrevet stykke skooverlæder ca. 8,5 % 17,5 cm. I to dele. Sålranden med sømhuller er bevaret. Ved fodåbningsranden er to snørehuller bevaret et smalt ca. 1 cm. langt og et mindre ovalt ca. 0,6 cm. langt.  
ASR 5M74D D03295
1201 Sko eller dele heraf

1 fragmenteret overlæder fra højskaftet lædersko af let tilspidset næseform. Overlæderet har været suppleret med en større nu manglende kile i venstre side, hvor der synes at have været en skævt placeret snøreåbning, af denne er kun den ene sideforkant bevaret med to snørehuller. Tværs over vristen findes et tilsyet ca. 8,5 cm. langt indsnit begyndende ved bunden af snøreåbningen. Vinkelret på indsnittet er overlæderet forsynet med en ca. 11 cm. lang dobbeltstikning forløbende fra tåspidsen langs vristmidten indtil en ca. fra det tværgående indsnit. Sømspor findes langs hele sålranden. Fodåbningens overkant udviser en svag tilspidsning i hælen, hvor højden er ca. 11 cm.  Ved snøreåbningens forkant er højden ca. 14 cm. Skoens totallængde ca. 25 cm.
ASR 5M74D D03312
1201 Sko eller dele heraf

1 lædersko antagelig til en højre fod, tildannet af et stykke groft tilskåret læder uden særskilt sål. Læderstykket er bøjet op omkring foden således at næsepartiet er rimpet rosetformig sammen ved hjælp af et læderbånd. I hælen findes en lodretgående indskæring langs hvis rande der gennem huller er trukket et læderbånd i zig-zagforløb afsluttet med en knude foroven. Langs fodåbningens kant fra næse til hæl findes der i hver side fire grove, tildels skævt fortrukne indskæringer, fra 1 til 3 cm. lange, sikkert beregnet til gennemføring af en nu manglende læderrem.  Højde i hælen ca. 5,5 cm. vristbredde ca. 9 cm.  totallængde ca. 25 cm.
ASR 5M74D D03313
1201 Sko eller dele heraf

1 fragment af lædersko ca. 6,7 - 16 cm. med svage spor af en sålrand med syhuller samt en lodretgående sømkant. Parallelt med denne findes to snørehulsindskæringer ca. 1,4 og 1,6 cm. lange
ASR 5M74D D03314
1201 Sko eller dele heraf

1 forrevet og forskåret læderfragment af nærmest tresidig form  ca. 6,5 -14 cm. med en større skævt fortrukket ca. 3,5 cm. lang, snøreåbning langs den ene rand.
ASR 5M74D D03315
1201 Sko eller dele heraf

1 forrevet og forskåret stykke læder af uregelmæssig form ca. 3 cm. lang indskæring langs den ene kant.
ASR 5M74D D03316
1201 Sko eller dele heraf

3 stk. forrevet og forskåret læder.
ASR 1M73D D02465
1201 Sko eller dele heraf

Fragmentarisk overlæder af sko antagelig fra venstre fod. Skoens næseparti er afrevet, ligesom sålrandens delvis mangler. Skoen har svagt ophøjet hælparti med bevaret hælkappe på indersiden og let nedsvingning under ankelen. Skoen har været sammensyet i den ene højre side, hvor en nu tabt kile antagelig har været placeret. To tæt anbragte snørehuller forefindes ved det øvre randhjørne af den langsgående vriståbning. Sysspor findes langs alle de øvre randkanter. Længde ca. 28 cm. Højde ved hæl ca. 6,5 cm.
ASR 1M73D D02466
1201 Sko eller dele heraf

Fragmenteret overlæder af sko antagelig fra venstre fod. Skoens næseparti har afrundet, let tilspidset form, vristpartiet mangler. Sålrandene er tildels bevaret. Skoen har været sammensyet i den ene højre side. Skoen har højt hælparti og nedskæring i stump vinkel under ankelen. Spor af lukning findes ikke. På indersiden af hælen er den tresidede hælkappe bevaret. Fragmentets totallængde : 31 cm. Højde ved hæl : ca. 6,5 cm.
ASR 1M73D D02467
1201 Sko eller dele heraf

Fragmenteret stykke af overlæder, der udgør omkring den forreste fjerdedel af sko, antagelig til højre fod. Fragmentet udviser afrundet næseparti. Sålranden er tildels bevaret. Skosiden har ankelnedskæring i stump vinkel. To tæt anbragte snørehuller findes ved det øvre randhjørne af den langsgående vriståbning. Syspor fra kantbånd findes langs hele den øvre randåbning. Stykkets totallængde ca. 22 cm. Totalbredde ca. 10 cm.
ASR 1M73D D02468
1201 Sko eller dele heraf

Fragmenteret overlæder fra sko antagelig til højre fod. Skoen har været sammensyet med en nu tabt kile i venstre side. Sålranden er delvis bevaret. Skoen er over vristen forsynet med en tværgående smal rem udskåret i eet med overlæderet og forsynet med et 3 cm langt øje. I kanten af den tværgående vristudskæring nedenfor den nævnte rems øje ses en stump af et smalt lædersnørebånd, der har været fastsyet på undersiden af overlæderet og gennem et lille øje er ført ud på oversiden. Syspor fra kantbånd findes langs hele den øvre randåbning, remkanterne indbefattet. Stykkets totallængde ca. 27 cm, totalbredde ca. 15 cm.
ASR 1M73D D02469
1201 Sko eller dele heraf

Fragmenteret overlæder af tyndt skind til barnestøvle antagelig til højre fod. Støvlen har været sammensyet i et skråt snit under venstre ankel ovenfor hvilken der har været fastsyet en større fliplignende kile, som har dannet støvleskaftets venstre side. Skaftet har været åbent fortil med sammensyede inskæringer ved skaftfoden på hver side af åbningen fortil medens højden aftager mod hælen til ca. 10,5 cm. I hver side findes over vristen to dobbelttøjer, der har tjent til fastholdelse af en snørerem. Længde fra hæl til snude ca. 12,5 cm. Total skafthøjde fra sålrand til skaftoverkant ca. 15 cm.
ASR 1M73D D02470
1201 Sko eller dele heraf

To sidekiler af skæv, nærmest tresidet form med sømhuller både langs sålekant og øvrige kanter. På den ene kile findes langs den ene sidekant desuden med varierende mellemrum fire snørehuller.
ASR 1M73D D02474
1201 Sko eller dele heraf

Fragmenteret skosål, hvor hælpartiet er afrevet. Fragmentet udviser stærk indkneben vrist, bredt fodblad og tilspidset snude. Totallængde ca. 18 cm. Bredde i fodblad : godt 8 cm. Bredde i vrist : 3,7 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 28

569 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side