Udvidet søgning
Side 1 / 21

429 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 1265 x146
1110 Anden genstand af bly/tin

Fragment af tinsoldat til hest. Med rester af rød bemaling. Højde: 43 mm., bredde: 32 mm
ASR 1265 x004
1110 Anden genstand af bly/tin

Klinkprop af bly, med lille stykke fastsiddende keramik. Ca. 28 x 20 mm. Jf. M&M 2000, s. 83ff.
ASR 1123 x024
1110 Anden genstand af bly/tin

Genstand af bly. Uvis anvendelse
ASR 872 x093
1110 Anden genstand af bly/tin

Ringformet stykke bly med hul.
ASR 2089 x111
1110 Anden genstand af bly/tin

Blyskive, ø 1,7 cm med fire ens indstemplede s- eller slangelignende figurer. Anvendelse uvis. Nøjagtige paralleler: ASR13x334
ASR 13 x0368
1110 Anden genstand af bly/tin

Fragmenteret prøvestykke af blyplade, største længde 3,8 cm med dele af et deltaljeret cirkulært motiv, opr. ø vist lidt over 3 cm. Størrelsen udelukker at der kan være tale om en mønt.
ASR 3M70C C0225
1110 Anden genstand af bly/tin

Flad, uregelmæssig formet blyklump med tykkere midtparti og tyndere tildels udtungede rande. Ved kanten på den ene side, der er nogenlunde jævn, sidder en mindre, flad, ujævn blyklump,under hvilken et fremmedlegeme, et lerkarsskår? er fastklemt. Største længde: 5 cm. Største bredde: 4 cm.
ASR 3M70C C0226
1110 Anden genstand af bly/tin

Ganske lille, uregelmæssig blyklump med ru og grubet overflade. Største længde: ca. 2,5 cm.
ASR 3M70C C0227
1110 Anden genstand af bly/tin

Lille champignonlignende blyklump (klinkprop) af flad halvkugleform på den ene side, stærkt uregelmæssigt med bred konkav fure på den anden. Diameter: ca. 2-2,2 cm.
ASR 3M70C C0428
1110 Anden genstand af bly/tin

Blylegeme af form nærmest som en lille fladslået krumnagle med bredt hovede. Største længde: ca. 2,1 cm.
ASR 169 x21
1110 Anden genstand af bly/tin

Et fragment af en statuette, som er fremstillet af en grå blylegering, som kan have været bemalet. Statuetten forestiller en mand i renæssancedragt. Længde: 12 cm. 
ASR 3M70C C1101
1110 Anden genstand af bly/tin

Terning af bly af noget uregelmæssig sidestørrelse, varierende fra 1,05 cm. til 1,25 cm. Terningen har afrundede hjørner og sider og dens øjne består af grubeformede indboringer, der senere ofte synes at være slået sammen. Øjnene er fordelt på siderne således at 1 sidder modsat 2 og 3 modsat 6 og 4 modsat 5. 1-siden frentræder pga. metaleroosin med to fordybninger.
ASR 267 x01
1110 Anden genstand af bly/tin

Stærkt fragmenteret kisteplade af tin af let fladhvælvet form. Pladens rande er helt borttærede. På pladens midte findes følgende tildels borttærede indskrift : Terrenum / ideog Tandem collapsum / Importatis Anima / Tabernaculum /....um ....in arumnasa ac 1...../ circumtulerat / Laurentius / EX hoc conditorio / Glorisam /...enta Jesu Servat. / exspectat/ Restaurationem / Natus die 21 Aug .....1657 Denatus die 1 April 173( 1 ). Herunder slyngning. På bagsiden er tinpladen forsynet med 2 stempler. I det ene ses et tretårnlignende mærke, hvorunder 1724, omgivet af egebladskrans. Herover lukket krone med C ved den ene side, S ved den anden side. Det andet mærke har oval form og fremstiller kvinde- og eller engleskikkelse, stående på en tværgående linje med hammer i den ene hånd og utydbar redskab i den anden hånd. Ved siden af skikkelsens fødder findes ved den ene side bogstaverne SC, ved den anden side bogstavet S. Under den tværgående linje årstallet 1724. Største bevarede højde : 26,5 cm. Største bevarede bredde : 15,8 cm. 
ASR 267 x02
1110 Anden genstand af bly/tin

Fragment af ligkisteplade af nu tæret tin af antagelig oval fladbuklet form med glat rand. Af indskriften er følgende bevaret : HER UNDER HVIL(ER) / CATHRINE STE ...../ BRORSON / SOM ( K ) OM I H .......... Højde : 16,7 cm. Bredde : 16 cm.
ASR 267 x03
1110 Anden genstand af bly/tin

Kisteplade - tin. Kisteplade af nu tæret tin af oval form. Foroven indrammet af en let buet guirlande med klædefolder og med 2 lodret nedhængende ender. På pladen findes følgende tildels borttærede indskrift : Herunder er den jordiske ( e ) Hÿlde giemt/ af / Höjædle og Velbÿrdige / Herr LAURIDS CHRISTE ( NSEN ) / föed den 20. februar i 1714 /Blev / Amts Forvalter over Riberhuus A(mt ) 1751 / Virkelig Krigs Raad 1959 og Iustits...........ad 1776 / Förste Gang gift med Maria..........N....1752 (M)ed Hve(m) han avlede ( en ) Datt (er ) ( s ) om ( døde ) ( i ) en ung Alder / Enkemand i Aaret 1776 ( Anden ) ( Ga)ng gift med ANNA ..........1764/ Med .........Han 2 Söner ( Christ ) ian.............an/.............(d)eres Fa(der) Mode (r) ......../........den at .........B..........Løbebane og ven........../.............Aften 14  Ma(rts) 1792........den 78 aars.........../...........i fred ........../ Ha(ns)........blive Altid velsignet !!!!. Et stiliseret blomsterornament. Højde : 22,8 cm. St. bredde : 19,3 cm.
ASR 267 x04
1110 Anden genstand af bly/tin

En oval nu stærkt krumbøjet kisteplade af tæret tin med stærkt afskallende indskriftsside. Pladens øvre ende har en let konkav indskæring. Af indskriften kan følgende tydes : Herunder / Hviler / Maria Chr......../.....76/....../......../......../......./......../DR......./......../. Alders 65 aar.  Indskriften afsluttes forneden med stiliseret bladornament. Højde i krumbøjet stand : 17 cm. Bredde : 17,5 cm.
ASR 267 x05
1110 Anden genstand af bly/tin

Stærkt tæret plade af tin ( del af ligkistebeklædning ? ) af rektangulær form, krumbøjet på den lange led, hvorved stykket minder om en tegsten i bøjningen. Spor af indskrift kan ikke erkendes. Største længde : 30,5 cm. Største bredde i krumbøjet stand : ca. 20 cm.
ASR 267 x06
1110 Anden genstand af bly/tin

Stærkt tæret forbukket plade af tin ( del af ligkistebeklædning ? ). Største længde i sammenbukket stand : ca. 22,5 cm. Største bredde : 21,5 cm.
ASR 267 x07
1110 Anden genstand af bly/tin

Stærkt tæret plade af tin af rektangulær form, krumbøjet på den lange led, hvorved stykket minder om en tagsten i bøjningen. Spor af indskrift kan ikke erkendes. Stykket fremviser enkelte sømhuller med spor af forrustede jernsøm. Største længde : 29 cm. Største bredde i krumbøjet stand : ca. 21 cm.
ASR 267 x15
1110 Anden genstand af bly/tin

Kistebeslag af stærkt tæret tin i form af et sammenflettet kristusmonogram omgivet af en smal cirkulær rammekant med stiliserede laurbærblade. på rammekantens yderside findes 4 3/4 cirkulære fremspring, hvori rester af forrustede jernsøm, der har fastholdt beslaget. Beslagets gennemsnitsdiameter uden sømfremspringene : 17,3 cm.
ASR 267 x23
1110 Anden genstand af bly/tin

Fragment af forsiden af menneskefigur støbt af bly/tin legering. Figuren er hul og kun dens forreste del omfattende lændepartiet samt en del af højre lår er bevaret. Figuren er forsynet med et lændeklæde lagt i folder og bundet ved figurens højre side med en knude og en lang nedhængende kvast. Lændeklædet har endnu til dels bevaret sin forgyldning. Største højde : 7,8 cm. Største bredde : 6,1 cm. Største tykkelse : 2,5 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 21

429 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side