Udvidet søgning
Side 1 / 3

53 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 2356 x001
090101 Fibula af sølv

Lille og spinkel, uornamenteret fibel med høj nåleskede. Spiraldelen og nål mangler. L: 2,8 cm
SJM 154 x061
090101 Fibula af sølv

Fragment af fint dekoreret fibel af sølv?med rygkam. Længde: 20 mm.
SJM 257 x001
090101 Fibula af sølv

Urnesfibel. Rest af nålefæste bevaret bagpå. Største mål: 27 mm. Sølv
ASR 872 x276
090101 Fibula af sølv

Fragment af bøjlefibel.Sølv? Længde: 5,4 cm.
ASR 1265 x113
090101 Fibula af sølv

Næsten helt omsmeltet fragment af fibel. Bøjlens ombøjede afslutning ned over spiralen er dog bevaret og eneste sikre kendetegn. De øvrige dele af fragmentet er helt omsmeltet. Ca. 20 x 12 mm.
ESM 0563 x213
090101 Fibula af sølv

Sølvfibel i 3 dele. Spiral: med rest af bøjlen, hvor denne har været slået omkring spiraltråden. Spiralen består af 7 vindinger på hver side af bøjlen plus en lidt bredere vinding eller ring ved hver ende af spiralen. Sprialen er slået omkring en ca. 1-1.5mm tyk sølvtråd, der er let udvidet for enderne af spiralen. Bøjlen har fladt rekrangulært tværsnit, hvor denne er slået om spriralen. Bøjlens bredde 3mm, tykkelse knap 1mm. Spiralens totallængde 2.75cm, tykkelse 3.5mm Bøjle og nåleskede: Bøjlen har - såvidt det kan ses - ovalt tværsnit med 3 facetter på undersiden og hvælvet overside. Bøjlen er kraftigt hvælvet og går direkte over i nåleskeden, hvor bøjlen er fladt og tyndt udhamret til nærmest trapezform og oprullet for enden til nåleholder. hvor bøjlen går over i nåleskeden er der på bøjlen indpunslet 2 tværstreger. Samme ornamentik findes i den anden ende af bøjlen umiddelbart inden den slås om spiralen. Bøjlen er her udhamret til fladt rektangulært tværsnit. Bøjle og nåleskede totallængde :3.8cm Højde på nåleholder til bøjlens toppunkt 1.6cm. Bøjlens bredde 3mm, tykkelse 2.5mm. Nåleskedens længde 1.5cm, bredde 0.7mm tykkelse ved bøjlen 1mm Nål: Sølv?nål af trindt tværsnit. I den ene ende af nålen findes en svag ombøjning hvor nålen har gået overi spiralen. Den anden ende af nålen er spids. Nålens længde 3.7cm Diam. knap 2mm i nålens øvre ende. Fiblens totallængde: ca. 3.8cm Højde 1.8-1.9cm Spiralens længde 2.7cm Fiblen er opklæbet på eb gebbensigtig plastikplade som vist på tegning. Den er meget dårligt bevaret og der er formodentlig intet metal tilbage i den.
ESM 2249 x0089.04
090101 Fibula af sølv

Sølvfibel forestillende hest eller ræv eller hjort? Figurens største længde: 4,5cm., højde: 3,4cm. Rest af nål/fjeder
ASR 1689 x269
090101 Fibula af sølv

Broche af sølvblik med indfattet grøn glassten. Jugendstil? Nålefæste bevaret, men nål mangler. Længde: 6,3 cm.
ESM 1566 X108-256
090101 Fibula af sølv

Sølvfibel. Længde: 5 cm., bredde: 4 cm.
ESM 1421 X1097
090101 Fibula af sølv

Sølvfibel, ligearmet, med guldbelægning. I to dele. Mål: 8,5xca 5 cm.
ASR 1689 x295
090101 Fibula af sølv

Foden af en bøjlefibula af sølv. Der er formenligt tale om en øjefibula (Almgren gruppe III). Foden har et trekantet tværsnit og rester af ornamentik i form af en perlet liste langs den bevarede kant og to cirkulære indstemplinger i enden af foden. I den ende, hvor foden har siddet på bøjlen, er stykket smelte. Der er bevaret rester af nåleholder i hele fodens længde. Længde: 3,2 cm.
SJM 743 x014
090101 Fibula af sølv

Fragment af relieffibel
SJM 743 x015
090101 Fibula af sølv

Fragment af bøjlen fra relieffibel.
ESM 1661 X726
090101 Fibula af sølv

ubestemmelige fragmenter af fibel?
ESM 1661 X784A-04
090101 Fibula af sølv

Rosetfibel: roset; deformeret, b. 14 cm. Hertil hører sandsynligvis den hvælvede, blå glassten, som ligger ved siden af. diameter: ca 1 cm. Ved "indfatningen" til den blå perle ses guldblik/forgyldning.
SJM 743 x012
090101 Fibula af sølv

Fragment af relieffibel
SJM 743 x013
090101 Fibula af sølv

Fragment af relieffibel
ESM 1421 X1096
090101 Fibula af sølv

Sølvfibel, forgyldt. I mange dele, meget fragmenteret
ESM 1421 X1099
090101 Fibula af sølv

Adskillige, meget små fragmenter af fibel, sølv?
ASR 2321 x398
090101 Fibula af sølv

Tagrygformet fod af fibel. På bagsiden rest af nåleskede.
ESM 1421 X1379
090101 Fibula af sølv

Totalt fragmenteret bronzeblikfibel med sølv og tinsalte og guldblik samt rest af blå glassten
Udvidet søgning
Side 1 / 3

53 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side