Udvidet søgning
Side 1 / 6

116 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 491 x151
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Fragment af bidsel (eller greb til nøgle!).
ASR 491 x152
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Del af bidsel (eller evt. greb til nøgle)
ASR 3M70C C0688
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Stigbøjle. 1 fragment af støbt bronze, hvoraf lidt over halvdelen er bevaret. Sporegrenen har tresidet tværsnitsform med skarp yderryg, der fortsætter i en beskeden ca. ½ cm. lang torn af flad, facetteret form med afbrudt yderspids. I sporens ene ende danner yderryggen en lille afsats nedenfor, hvilken sporegrenen udvider sig til en bred, flad nu tildels afbrudt udtungning, hvis yderside nedenfor afsatsen viser spor efter en påbegyndt gennemboring ca. 1,5 cm. i diameter.  Stykkets største længde: ca. 6,4 cm. Sporegrenens tværsnitsmål: ca. 0,6 x 0,75 cm.
ASR M113 0118
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Fragment af bronzespore. Hel, velbevaret. Længde: 3 cm., bredde: 2,5 cm.
ASR 440 x0012
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

1 stk. hængepynt, antagelig til hestetøj, af støbt bronze. Består af en fladtrykt kugle med, på den ene side et rundet, fremspringende led, på den anden et kantet, hvori en gennemboring til ophæng. Samlet højde: 1,7 cm Kuglens diam: 1,3 cm
ASR 440 x0012
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

1 seletøjsbeslag, en såkaldt remfordeler, af støbt bronze. Korsformet med armene udgående fra et kraftigt hvælvet midterparti med cirkulær gennembrydning og med en ringformet afslutning af hver korsarm, hvorigennem linierne har været ført. På hver af de to bevarede 'arme' er der på ydersiden tre små flade pynteknopper. St.mål: 5,5 x 4 cm
ASR 440 x1238
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Fragment med div. ornamentik. Flere bevarede kanter. Evt. seletøjsbeslag - bidselbeslag? største mål: ca 3,5 cm.
ASR 1425 x016
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Del af bidsel-beslag (evt. del af nøgle?), af bronze, bestående af en cirkel med tre små knopper (den ene afbrudt), samt en stang udgående fra den fjerde side. Denne stang afsluttes af en større vulst med flad overside. Hele stykket er med generel flad under-/bagside.
ASR 440 x1017
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

1 timeglasformet basisplade til spore. Datering ÆRJ
ASR 52/64D R14653a
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Halvbueformet, fladt stykke jern. Største mål: 10 cm.
ASR M7528 7528
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Bronzering, formodentlig fra seletøj. På den ene side ornamenteret med cirkelslag og skråstreger. Diameter: 7,5 cm.
ASR 1200 x0899
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Et par sporer. Mål: 9,5x10,5 cm
ASR 1375 x065
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Den yderste stump af et bidsel-beslag. Størst bevarede mål: 21 x 16 mm.
ASR 1689 x042
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Fragment af større beslag. Flad bag/underside. Forsiden afsluttet i cirkulær flad ende med gennembrydning, hvori er rester af nitte. Bag denne to vulstagtige båndadskilt af et kortere mellemrum. Afbrudt. Kan bedst tolkes som enden af et større beslag, f.eks. i et bidselbeslag. Mål: 18 x 8 x 4 mm.
ASR 1689 x071
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Del af beslag bestående af en cirkulær ring med en vulstformet forhøjning på dene ene side. I forhøjningens side modsat ringen ses et gammelt brud. Stykket minder i nogen grad om en række bidselbeslag - derofr henført til denne kategori, selvom der er usikkerhed om funktionen af stykket.
ASR 1689 x078
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Afbrudt endestykke fra bidsel eller lignende rideudstyr. Mål: 2,1 x 2,4 cm.
ASR 1689 x087
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Fragment af større beslag. Mål: 3,5 x 2 cm. Funktion og alder uvis. Kan der evt. være tale om en del af en plade i forbindelse med bidsler?
ASR 1375 x097
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Cirkulær øsken for enden af kort, afbrudt stav. Funktion og alder? - Kunne minde om bidselbeslag uden dupper. Største mål: 27 x 17 mm.
ASR 872 x067
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Del af beslag til seletøj. Består af knop med tre udvækster, samt del af stanf med vulst, hvorpå der ses ornamentik. Bevaret længde: 4 cm.
ASR 872 x071
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Del af bidsel eller remøje med rhombeformet afslutning med tre dutter, der via et kort mellemstykke er forbundet til en ring, der ved slid er brudt igennem på den modsatte side. Største mål: 5,3 cm. Det må være en del af en kindplade fra hesteseletøj.
ASR 1689 x129
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Trekantet stigbøjlebeslag med gittermønster i gennembrudt arbejde af jern. Den spidse ende afsluttes med et stiliseret dyrehoved. I den brede ende er der to nittehuller, det ene med bevaret jernnitte. Vikingetid eller ældre Middelalder. Største længde: 5,7 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 6

116 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side