Udvidet søgning
Side 1 / 2

28 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 937 x129
0709 Spore af jern

Spore Jern Fragmenteret, mangler det ene "ben" Til montering omkring støvle
ASR 10M76D D13867
0709 Spore af jern

1 fragmenteret sporehjul af jern. Stykket består af et gennemboret masivt midterparti, hvorfra der radiært udstråler trinde tilspidsede pigge. Af disse er 10 bevaret i mere eller mindre forbøjet stand, medens en er afbrudt. St. mål: 6,8 cm. x 4,9 cm. St. tyk: 0,4 cm.
ASR 8M75D D14123
0709 Spore af jern

1 stærkt forrustet, fragmenteret hjulspore af form som nøglebenet på en and eller gås. De let buede grene synes at ende i et cirkulært øje, hvoraf det ene er helt, det andet delvis afbrudt. Hvor grenene mødes, findes et delvis afbrudt fladt fremspring nedenfor hvilken der sidder en kløftet stump af den afbrudte hjulhals. St. l.: 10,5 cm. St. br.: 6,2 cm.
ASR 52/64D R12319b
0709 Spore af jern

Fragment af jernspore. Største mål: 9,5 cm.
ASR 52/64D R15643
0709 Spore af jern

Pig spore. Mål: 14x8 cm.
ASR M8538 8550
0709 Spore af jern

Spore af jern, lige form med firkantet knop. Mål: længde 8 cm., bredde 8 cm.
ESM 1347 x022a
0709 Spore af jern

Spore af jern med lang, lige, let opadbøjet torn, der ender i en lille, rund, let tilspidset knop. Tornen har rombisk tværsnit og er forsynet med en lille facetteret knop med rombeformede ruder yderst på halsen. Bøjlen er jævnt rundet med let udadbøjede sidegrene, der har flad inderside, rund yderside og afsluttes af rombeformede, flade remfæster med én nitte i hver til fastholdelse af remmen. På spore x22a er højre sidegren lidt længere end venstre.Røntgenfoto 83064 Rx.3 viser ornamentik i form af omløbende tynde, hvide streger, antagelig indlagte metaltråde af uvis art (ses bedst på x22b). Der ses en streg på sidegrenene umiddelbart før remfæsterne samt flere yderst på tornen, dels på hver side af knoppen, dels 2x2 streger imellem denne og endeknoppen, hvorpå der også ses en enkelt streg. Efter glødning er ornamentikken forsvundet. KRR 95536 Rx.12, Rx.17. På tornen af x22b fandtes tekstilspor, se x22g. Mål højre spore x22a: Total læ. 18,5 cm. Torn læ. 8,5 cm, br. 1,0 cm, tyk. 1,0 cm Bøjle læ. udv. 11,4 cm, indv. 10,5 cm, br. 0,7-0,9 cm, tyk. 0,6-0,8 cm Polyedrisk knop 0,8x1x1 cm., Remfæste læ. 1,7 cm, br. 1,4 cm, tyk. 0,4 cm., Sidegrene, afstand 5,0-7,2 cm
ESM 1347 x022b
0709 Spore af jern

Spore af jern med lang, lige, let opadbøjet torn, der ender i en lille, rund, let tilspidset knop. Tornen har rombisk tværsnit og er forsynet med en lille facetteret knop med rombeformede ruder yderst på halsen. Bøjlen er jævnt rundet med let udadbøjede sidegrene, der har flad inderside, rund yderside og afsluttes af rombeformede, flade remfæster med én nitte i hver til fastholdelse af remmen. På spore x22a er højre sidegren lidt længere end venstre.Røntgenfoto 83064 Rx.3 viser ornamentik i form af omløbende tynde, hvide streger, antagelig indlagte metaltråde af uvis art (ses bedst på x22b). Der ses en streg på sidegrenene umiddelbart før remfæsterne samt flere yderst på tornen, dels på hver side af knoppen, dels 2x2 streger imellem denne og endeknoppen, hvorpå der også ses en enkelt streg. Efter glødning er ornamentikken forsvundet. KRR 95536 Rx.12, Rx.17. På tornen af x22b fandtes tekstilspor, se x22g. Mål højre spore x22a: Total læ. 18,5 cm. Torn læ. 8,5 cm, br. 1,0 cm, tyk. 1,0 cm Bøjle læ. udv. 11,4 cm, indv. 10,5 cm, br. 0,7-0,9 cm, tyk. 0,6-0,8 cm Polyedrisk knop 0,8x1x1 cm., Remfæste læ. 1,7 cm, br. 1,4 cm, tyk. 0,4 cm., Sidegrene, afstand 5,0-7,2 cm. Den ene sidegren knækket
ESM 1347 x022c
0709 Spore af jern

Lille D-formet remspænde af jern til sporer x22a. Enleddet med remblik og remholder. Konstruktionen bedst synlig på røntgenfoto af x22c. Remblikket består af tyndt jernblik bøjet omkring spændets aksel og holdt sammen med remmen ved hjælp af to små nitter - en på hver side af remholderen, der er stukket ind under remblikkets forside ca. 1 cm fra spændet. Remblikket synes at være lige langt på begge sider af remmen. Remholderne er højt rundede, på x22c nu lettere fladtrykt. Bøjlen har rombisk, remholderen rektangulært og tornen rundt tværsnit. Yderste ende af tornen mangler på x22c. På begge remspænder (x22c og 22d)fandtes tekstilrester, se x22g. Mål højre remspænde x22c: Total læ. 4,5 cm Spænde, ydre læ. 2,3 cm, br. 2,5 cm, tyk. 0,4 cm Remblik, læ. 2,5 cm, br. 1,5 cm, tyk. 0,3-0,5 cm Remholder, br. 2,2 cm, hø. 2,0 cm, diam. 0,5x0,3 cm Torn, læ. 1,7 cm, diam. 0,2-0,4 cm
ESM 1347 x022e
0709 Spore af jern

D-formet remspænde af jern til spore x22b. Enleddet med remblik og remholder. x22e er helt dækket af tekstil (se seperat post). Remblikket består af tyndt jernblik bøjet omkring spændets aksel og holdt sammen med remmen ved hjælp af to små nitter - en på hver side af remholderen, der er stukket ind under remblikkets forside ca. 1 cm fra spændet. Remblikket synes at være lige langt på begge sider af remmen. Remholderne er højt rundede. Bøjlen har rombisk, remholderen rektangulært og tornen rundt tværsnit. Mål venstre remspænde x22e (dækket af tekstil): Total læ. 5,0 cm Spænde, ydre læ. 2,3 cm, br. 2,6 cm Remblik, læ. 2,3 cm, br. 1,5 cm Remholder, br. 2,0 cm, hø. 2,3 cm
ASR 5M74D D03416
0709 Spore af jern

17 jernsøm.
ASR M246 0246
0709 Spore af jern

Spore, jern. Mål: 15x10 cm.
ASR 440 x0066
0709 Spore af jern

1 sporelignende jerngenstand
ASR 1158 x027
0709 Spore af jern

Sporefragment. Længde: 17 cm.
ASR 52/64D R15693a
0709 Spore af jern

spore
ASR M0833 0833g
0709 Spore af jern

Sporer
ASR 1200 X0249;2
0709 Spore af jern

Spore. Rx2b.
ASR 1200 x0414;1
0709 Spore af jern

Sporefragment. Ukonserveret.
ASR 1015 x0671
0709 Spore af jern

Hestesko.
ESM 2731 x107
0709 Spore af jern

del af X115, fragmenter af hjulspore, med mulig sølvindlægning, fra nordvestligt stolpehul, til konservering.
ESM 2731 x115
0709 Spore af jern

del af X107 fragmenter af hjulspore, med mulig sølvindlægning, fra nordvestligt stolpehul, til konservering.
Udvidet søgning
Side 1 / 2

28 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side