Udvidet søgning
Side 1 / 6

120 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 52/64D R02054a
0601 Smykke af rav

Knap af rav, dobbeltkonisk. d: 21 mm.
ASR 52/64D R07683
0601 Smykke af rav

Ravhængesmykke. Knap? Paddehatteformet. h: 17mm.
ASR M2819 2826
0601 Smykke af rav

En Ravskive af ovalagtig Form, 4½ Cm lang og 3 3/4 Cm. bred. Undersiden flad. Oversiden hvælvet, gjemmenboret.
ASR M2819 2827
0601 Smykke af rav

Et Ravsmykke bestaaende af c. 50 Ravperler.
ASR M2819 2829
0601 Smykke af rav

Et Ravsmykke bestaaende af c. 50 ravperler.
ASR M1739 1739c
0601 Smykke af rav

En Ravskive c. 4 Cm. i Diameter med Hul i Midten og svagt hvælvede Sider.
ASR M2836 2971
0601 Smykke af rav

Fragment af ravskive. Undersiden flad, oversiden hvælvet. Oprindelig diameter: ca. 5 cm.
ASR M3042 3049
0601 Smykke af rav

En Ravskive med samlingsspor. ca. 6½ Cm. i Diameter og 1½ Cm. tyk paa Midten. I Centrum forsynet med et Hul, Allerede i Oldtiden overbrudt og atter sammenkneben med Traade, der have været anbragte i flere Huller, som ere indborede langs Brudfladen, dels helt gjennem og dels gjennem Siderne.
ASR M3042 3050
0601 Smykke af rav

En Ravskive c. 6 3/4 Cm. i Diameter og 1 Cm. tyk. Ligesom forgaaende overbrudt i Oldtiden og atter samlet ved Sammenbinding men kun i to Par Huller, ikke som foregaaende i en hel Række.
ASR M3243 3255b
0601 Smykke af rav

40 hele perler og 19 fragmenter. Størrelse: fra 0,5-1,2 cm.
ASR M3359 3359b
0601 Smykke af rav

Et Ravsmykke bestaaende af c. 125 Perler. De fleste af Perlerne ere af kort cylindrisk Form fra 1/4 - 1/1 Cm. længde. Nogle enkelte af høj flad Form c 2 Cm. lange. Midtperlen noget større og sværere end de andre, hvorunder et berlokformet Ravstykke 2½ Cm. langt.
ASR M4448 4448a
0601 Smykke af rav

Et Ravsmykke bestaaende af 124 smaa Perler. Perlerne ere dannede som smaa korte Cylindre fra½ -1½ Cm. Længde og fra¾-2 Cm. Bredde, kun ringe tildannede og mest med ravstykkernes naturlige Form.
ASR M4449 4449a
0601 Smykke af rav

Fire trekantede og fem berlokformede Ravperler, 2-4 Cm. lange og 1½-2½ Cm. brede. De trekantede Stykker kun lidet tildannede, de berlokformede noget mere, det ene Stykke tillige med en omløbende Fure lidt ovenfor Midten, men alle forsynede med et Hul for at kunne bæres.
ASR M4726 4772
0601 Smykke af rav

Ravperler, 34 stk. Cylindriske. Længde: 0,5-2,7 cm., tykkelse: 1-1,5 cm.
ASR M1174 1184
0601 Smykke af rav

Ravsmykke. Bestående af 30 hule og nogle itubrudte perler. Varierende fra 1½ til 3/4 cm i diameter.
ASR M5327 5330
0601 Smykke af rav

Ravsmykke bestående af 10 mindre og 6 større gennemborede ravstykker. Størrelsen på stykkerne varierer mellem 0,9-5,5 cm.
ASR M7028 7028B
0601 Smykke af rav

En Ravskive ca. 4 Cm. i Diameter og ca. 1 Cm. tyk. Hvælvet Overdel og flad Underdel. Hul igjennem Midten.
ASR M7120 7120f
0601 Smykke af rav

En Halskæde af Rav, bestaaende af 110 Perler, hvoraf de fleste ere af flad afrundet Form, kun fire ere aflange hybenformede. De runde Perler ere af forskjellig Form fra meget smaa til større.
ESM M0842 842
0601 Smykke af rav

Stor naturformet ravsmykke, næsten trekantet form. Mål: 5x5,5 cm.
ESM 0730 X0040
0601 Smykke af rav

Ravperle eller hængesmykke. Trekantet facon, med gennemboring. Største mål: ca 2 cm.
ESM 1226 1226AR
0601 Smykke af rav

Stor ravskive med hvælvet overside og flad underside. Diameter: 5 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 6

120 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side