Udvidet søgning
Side 1 / 25

505 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D04043
050402 Tangaftryk

1 stk. klart gennemsigtigt glas af udtrukket, tilspidsende form i den ene ende fladklemt, dråbeform i den anden.
ASR 5M74D D05571
050402 Tangaftryk

1 fladklemt, i den ene ende, trådformig udtrukket dråbe af uigennemsigtig rødbrunlig glasmasse.
ASR 5M74D D05920
050402 Tangaftryk

1 fragment af smeltet glasklump af fladtrykt kugleform og af uigennemsigtig blå masse.
ASR 6M73 D02611
050402 Tangaftryk

1 fragmenteret stykke af glasklump, der udgør ca. halvdelen af ujævn, fladtrykt, afrundet halvkugle. Glasset er stærkt blæret, uigennemsigtig og af rødbrunlig farve med en enkel mørk stribe. Længde : 1,5 cm. Br : 0,85 cm. Tyk : 0,7 cm.
ASR 4M75 D08360
050402 Tangaftryk

1 ubetydelig stump af smeltet, delvis fladklemt dråbe af gennemsigtigt blåligt glas, hvori en enkelt tråd af hvidlig uigennemsigtig glasmasse.
ASR 4M75 D09616
050402 Tangaftryk

1 fladklemt dråbeformet klump glas udtrukket til en tynd tråd i den ene ende af grønlig uigennemsigtig glasmasse.
ASR 4M75 D10057
050402 Tangaftryk

1 klump smeltet blålig gennemsigtig glasmasse af afrundet delvis sammenklemt form ( tangbid ), udtrukket i en spids i den ene ende.
ASR 4M75 D11232
050402 Tangaftryk

1 fragmentstump af smeltet gennemsigtigt blåligt glas med aftryk af tangbid på begge fladsider.
ASR 4M75 D11500
050402 Tangaftryk

1 fladklemt dråbe af grønlig ugennemsigtig glasmasse med tangmærker på begge sider og en udtrukket spids i den ene ende.
ASR 4M75 D12056
050402 Tangaftryk

1 stump smeltet, blåligt gennemsigtigt glas udtrukket i en tynd spids i den ene ende.
ASR 4M75 D12517
050402 Tangaftryk

2 klumper af blåt glas. Endestykker fra tråde(?). På begge spor af tang.
ASR 4M75 D12777
050402 Tangaftryk

1 tildels fladklemt stump af blåligt, gennemsigtigt glas.
ASR 4M75 D12980
050402 Tangaftryk

1 sammenklemt dråbe af smeltet, gennemsigtigt, blåligt glas udtrukket i en tynd ombøjet spids i den ene ende.
ASR 4M75 D13161
050402 Tangaftryk

1 fragmentstump af smeltet gennemsigtigt blåligt glas udtrukket i en tynd spids i den ene side.
ASR 4M75 D13232
050402 Tangaftryk

1 fladt udtrukket stykke glastråd med fortykkelse i den ene ende af sortrødbrunlig ugennemsigtig glasmasse.
ASR 4M75 D13329
050402 Tangaftryk

1 stump smeltet rødbrunlig ugennemsigtig glasmasse, fladklemt i den ene ende og udtrukket i en tynd, krogformig ombøjet spids i den anden ende.
ASR 4M75 D13330
050402 Tangaftryk

1 stump smeltet glasmasse af gennemsigtigt blåligt glas hvori enkelte årer af ugennemsigtig hvid og rødbrunligt glas. Samme form som D13329.
ASR 4M75 D13434
050402 Tangaftryk

1 fragment af trådendeklump af bred, flad, tilspidset form overbrudt i den spidse og den brede ende, hvilken bærer spor af tangsammenklemning. Klumpen består af sammensmeltede lag af gennemsigtigt blåt og ugennemsigtigt grumsetgullig glas.  Tværmål: ca. 1,2 x 1,2 cm. Tyk: 0,5 cm.
ASR 4M75 D13443
050402 Tangaftryk

1 stykke smeltet glas af blålig gennemsigtig masse med spor af tangsammenklemning.
ASR 4M75 D13487
050402 Tangaftryk

3 tykkere og tyndere afbrudt udtrukne trådender af gennemsigtigt blåligt glas og fra smeltede glasklumper.
ASR 4M75 D13488
050402 Tangaftryk

1 fragmenteret smeltet glasklump med spor af tangsammenklemning. Klumpen består af blåligt gennemsigtigt glas hvori en enkel rødbrun ugennemsigtig åre. Overfladen er let sintret.
Udvidet søgning
Side 1 / 25

505 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side