Udvidet søgning
Side 1 / 9

178 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 6M73 D07093
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

5 fragmenter af glasstang af gennemsigtig blålig glasmasse sammensmeltet af tyndere tråde, hvorimellem er indsmeltet tråde af uigennemsigtig gullig glasmasse.
ASR 7 x0980
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

3 forknuste, skiveformede stykker flerfavet glas af halv ærtestørrelse fra en og samme glasstang samt flere ubetydelige småstumper heraf. De tre stykker består af rødbrun, ugennemsigtig glasmasse i hvis midte er indsmeltet en gul tråd med sort rand. Omkring stykkernes yderside er indsmeltet blå, gule, hvide og stort ugennemsigtige glastråde, der nu til dels er afbrudte.
ASR 7 x1964
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 fragment af glasstang med sammensat skakbrædtmønster af blåt og gult ugennemsigtigt glas med rødbrunlig yderkappe. Længde: 0,6 cm. Tværmål: 0,3 x 0,3 cm.
ASR 7 x2311
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 fragment af overbrudt glasstang dannet af talrige sammensmeltede blå og gule glastråde. Imidten og langs kanten ugennemsigtigt rådt glas. St. mål: 0,7 x 0,6 x 0,4 cm.
ASR 1357 x118
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

m. skaktern.
ASR 5M74D D05596
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

5 småstumper fra itubrudt, mangefarvet glasstang udtrukket i tilspidset form. Stangen består af en art kærne af gennemsigtigt lyseblåt glas belagt med tråde af lysegrå og rødbrunligt uigennemsigtigt glasmasse.
ASR 5M74D D05654
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 fladklemt, dråbeformig klump af blåligt gennemsigtigt glas.
ASR 5M74D D05758
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 fragment af perle ( ? ) af firkantet form bestående af lag af skiftevis blåt, gult og rødt glas.
ASR 6M73 D02926
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 stump af mangekantet glasstang med hvidgrå overflade og mørkegrå kærne.
ASR 6M73 D06967
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 fragment af glasstang af omtrent kvadratisk tværsnit med en kærne af grågullig uigennemsigtig glasmasse, hvori er indsmeltet talrige gråsorte, hårfine uigennemsigtige glastråde i et skaktavllignende mønster. Ydersiden er delvis dækket af et lag rødbrunlig, uigennemsig glasmasse. L : 0,85 cm. 
ASR 6M73 D06968
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 fragment af tynd glasstang dannet ved sammensmeltning af to rødbrune og en hvid uigennemsigtig glastråd samt en tynd lagstribe af gråligt gennemsigtigt glas. L : 1,35 cm.
ASR 4M75 D08359
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 stykke af glasstang med rektangulært tværsnit, overbrudt i den ene ende, af blålig gennemsigtig glasmasse, hvori tråde af rødbrunlig uigennemsigtig glasmasse.
ASR 4M75 D09982
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 stykke stangglas af hvidt og rødbrunt stribet, uigennemsigtigt glas, med rektangulært tværsnit. Længde : 1,2 cm. Bredde : 0,3 cm. Tykkelse: 0,1 cm.
ASR 4M75 D10895
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 stump af glasstang af blålig gennemsigtig glasmasse belagt på ydersiden med tynde tråde af samme glasmasse med indlagte striber af bleggulligt ugennemsigtigt glas.
ASR 4M75 D10896
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 fragmenteret stykke stangformet glas med en kerne af hvidt og rødbrunt uigennemsigtigt glas og yderst et lag blåt gennemsigtigt glas
ASR 4M75 D10944
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

1 stump af glasstang med skævt kvadratisk tværsnit af ugennemsigtig rødsmeltede partier af blåligt og grønligt gennemsigtigt glas.
ASR 4M75 D10946
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

15 stumper samt 9 fragmentfliser af glasstang med afrundet kvadratisk tværsnit med en kærne af blålig gennemsigtig glasmasse, hvori lag af hvid ugennemsigtig glasmasse, der i tværsnit fremtræder i form af uregelmæssige koncentriske cirkler. Glasstangen er på ydersiden delvis dækket af et lag rødbrunligt ugennemsigtigt glas.
ASR 4M75 D10947
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

2 fragmenter af glasstang med ureglemæssigt kvadratisk tværsnit af blåligt gennemsigtigt glas hvori er indsmeltet enkelte tråde af gulligt, hvidt og rødbrunligt ugennemsigtigt glas.
ASR 4M75 D10948
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

6 fragmenter fra glasstang af kvadratisk tværsnit bestående af tråde af gennemsigtigt blåligt glas og ugennemsigtigt gulligt glas sammensmeltet i et skaktavlagtigt mønster. ydersiden er dækket af et lag ugennemsigtigt rødbrunligt glas.
ASR 4M75 D10949
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

En samling fragmenter fra glasstang af kvadratisk tværsnit bestående af sammensmeltede tråde af gennemsigtigt blåligt glas hvorimellem er indlagt et firebladet mønster af gule ugennemsigtige glastråde.
ASR 4M75 D10950
05040101 Halvfabrikata, tråd m. mosaik

En samling fragmenter fra glasstang af blåligt gennemsigtigt glas, hvori er indsmeltet lag af ugennemsigtigt gult, hvidt og rødbrunt glas.
Udvidet søgning
Side 1 / 9

178 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side