Udvidet søgning
Side 1 / 4

72 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 557 x3
031204 Morter af kalksten

1 fragment af hankeøre fra morter af lysegrå kalksten. Fragmentet udgør den øvre halvdel af morterhanken, der har rhompeformet tværsnit med plan overkant, to plane ydersider med svage spor af lodret riflet tilhugning, medens hankens to indadvendte sider har glat krumhugget form. Højde: 12,9 cm st. tværmål: 5,7 x 7,4 cm
ASR 52/64D R12004
031204 Morter af kalksten

Hinkesten eller morterskår af kalksten. d: 9, t: 2 cm.
ASR M0540 0541
031204 Morter af kalksten

Fragment af morter. Brudstykke af kummeside. Ydersiden antageligt glathugget, men meget afskallet. Indersiden glat. Uprofileret mundingsrand. Spor af en nu afbrudt, mangesidet knop. Største højde: 12,2 cm, største bredde: 12 cm.
ASR M0638 0638
031204 Morter af kalksten

Basis og bund af morter. Cylindrisk bassis, afsluttet med skråfas. Kummens yderside hugget i lodrette facetter. Inderside glat. Rest af en gennemstukket hank, fæstet over basis. På kummens modsatte side rest af ribbe (?) af rektangulært tværsnit. I den vinkelrette akse - overfor hinanden - rest af to ribber af rektangulært tværsnit, noget smallere end foregående. St. h. 7,6 cm., bunddiam. 17,8 cm.
ASR 96/67 D01197
031204 Morter af kalksten

Fragmentarisk bevaret underdel af morter af sten. Morterens kugleformige korpus udvider sig i fodpartiet til et firesidet, afrundet, rammeagtigt fodstykke, der i det ene af de bevarede hjørner har fortsat i et kraftigt, øreformet lodret håndgreb af afrundet firkantet tværsnitsform. Korpuskuglens yderside har riflet overflade med svage lodrette hugriller. Morterens inderside har en glat, men noget ujævn overflade med et svagt spidsbundet midterparti. Største længde: 23 cm. Største bredde: 18 cm. Største højde: 15 cm. Med støre kvartsindhold end i lignende typer.
ASR 111/67 D01207
031204 Morter af kalksten

Fragment fra side- og bundpartiet af morter af lagdelt sort kalksten skiferart med kraftige 3 - 3,8 cm. tykke vægge. Morteren har i sin ydre form haft nærmest ægformet korpus med den spidse ende vendt ned mod foden, medens den indvendige bund har udpræget bred kugleformet runding. Morterens kraftige, godt 3 cm. høje fodstykke har plan standflade og lodret yderkant, der fortsætter i en affaset skråkant op mod korpussiden. Fra fodstykket har der udgået et kraftigt, nu afbrudt håndgreb, der har efterladt en noget uregelmæssig oval brudflade (ca. 3 x 4,5 cm. ). Morteren har riflet tilhugget yderside, medens bundindersiden er helt glatslebet. Størst højde: 10,8 cm. Korpus diameter: ca. 18 cm. Fodrandsdiameter: 17 cm.
ASR 51/64 D00217
031204 Morter af kalksten

Morter af grå kalksten. Vulst ved standkant. Skrå sider. Vandret mundingsrand. Cirkulært tværsnit. To lodrette hanke af cirkulært tværsnit. Rektangulær fortykkelse af sidens mellem hankene liggende parti. Det modstående stykke af siden mangler. Samlet af flere stykker. Bunddiam. ca. 16,5. H. 21,7. Munddiam. ca. 21,0. 
ASR 565 x375
031204 Morter af kalksten

Bugfragment af morter. Ydersiden er tilhugget med fine riller. Porøs kalksten uden spor af sneglehuse. Mål: 15x12,3x3,2 cm.
ASR 565 x430
031204 Morter af kalksten

Bundfragment af morter. Hvid kalksten, brandskadet ?. Mål: 13,5x7,6x4 cm.
ASR M5423 5423d
031204 Morter af kalksten

Kalkstensmorter. Fragment af kummeside. Ydersiden behugget i små fordybninger, glat på og langs randen, samt på knoppen. Indersiden er glat. Uprofileret mundingsrad med affasning langs yder- og inderkant, samt ved hankens og knoppens kant. Rest af en gennemstukket hank af firsidet tværsnit, fæstet under tresidet udvidelse af randen. En firsidet knop, afrundet forneden, og med bred, fladbundet afhældningsrende. Største højde: 10,5 cm.
ASR M8682 8704
031204 Morter af kalksten

Morter af kalksten, 2 ører, ydersiden kantet. Den ene halvdel af siden mangler. Højde 15,5 cm., diameter 21 cm., bredde over ører 27,5 cm.
ASR 13 x0471
031204 Morter af kalksten

Fragment af morter, rillet inderside og glat yderside. Ca. 9x6x4 cm. Ydre diameter ca. 32 cm.
ASR 537 x0007
031204 Morter af kalksten

Fragment af kalkstensmorter. 12,5x11,5 cm., tykkelse: 3,5 cm.
ASR M0557 0561
031204 Morter af kalksten

Fragment af kalk-sandstensmorter. Basis og en del af kummen. Basis af rhomboidt tværsnit, siderne skråt riffelhugget. Indersiden glat. Uprofileret mundingsrand. Rester af to afbrudte, gennemstukne hanke af flersidet tværsnit, fæstet i basens to modstillede hjørner og ved mundingsranden. Den ene hank afsavet ved basis og rand, antagelig i morterens brugsperiode. En mangesidet knop med afhældningsrende af v-formet tværsnit, stillet over basens tredie hjørne. Højde: 21,1 cm, udv. mundingsdiameter: 28,2 cm.
ASR M0562 0562
031204 Morter af kalksten

Fragment af kalk-sandstensmorter. Omtrent en fjerdedel af kummen er bevaret. Flad, cirkulær bund, ingen basis. Kummens yderside med svage spor af lodret riffelhugning. Indersiden glat. Uprofileret mundingsrand. En gennemstukket hank af tværsnit som et cirkeludsnit, den runde side udad. Hanken gående fra bund til rand. Ingen bevarede knopper. Højde: 18,3 cm, udv. mundingsdiameter: ca 25 cm.
ASR M0577 0580
031204 Morter af kalksten

To fragmenter af den samme kalk-sandstensmorter. Flad, cirkulær bund, ingen basis. Kummens yderside lodret riffelhugget. Uprofileret mundingsrand. Indersiden glat. Spor i behugningen antyder, at morteren har haft gennemstukne hanke. En mangesidet knop, uden afhældningsrende. Højde: 19,8 cm, rekonstrueret mundingsdiameter: ca. 28,5 cm.
ASR M5707 5707
031204 Morter af kalksten

Morter af grovkornet norsk klæbersten. Stærkt rundbuget form med store hængende Ører, der går helt ned til og støtte sig til bunden. På den ene side en lille Tud. Højde: 15 cm. høj, diameter: 19 cm.
ASR 1074 x047
031204 Morter af kalksten

Del af kalkstens morter af Purbeck marble. Oprindelig diameter: ca. 18 cm, højde: 8 cm, tykkelse: 3 cm. I to dele
ASR 1015 x0812
031204 Morter af kalksten

Fragment af håndtag til morter af Purbeck marble.
ASR 1015 x0291
031204 Morter af kalksten

Morterfragment, Purbeck marble. Randskår med øre.
ASR 1015 x0122
031204 Morter af kalksten

Randskår af morter. Med dekoration.
Udvidet søgning
Side 1 / 4

72 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side