Udvidet søgning
Side 1 / 21

435 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03495
0311 Tuf

1 tufstenskvader af aflang form, overbrudt i den ene ende og skråt affaset i den anden ende. Længde ca. 17 cm. Bredde 10,8 cm. Tykkelse 8,4 cm.
ASR 1M73D D02456
0311 Tuf

Tufstensfragment. Største mål: 7,5 cm.
ASR 43M70 D13600
0311 Tuf

Tufstensblok. Mål: 19x16x7 cm.
ASR 4M75 D12838
0311 Tuf

1 stumpvinklet hjørnefragment af tilhugget tufsten med nogen afsmalnen mod den ene ende. Mål: ca 11,5 cm.
ASR 11M78D D15104
0311 Tuf

2 stk. groft tilhugne tufsten. Størrelse: hhv. ca. 22 x 10 x 9 cm og ca. 12 x 9 x 7 cm.
ASR MD1549 D01549
0311 Tuf

Ribbesten af tuf. Den cylindriske del og brystet, nakken mangler. Højde: 8,5 cm. Bredde: 13 cm. Nuværende længde: 13 cm.
ASR MD1549 D01550
0311 Tuf

Ribbesten af tuf. Kun den cylindriske del er bevaret. Højde: 7,5 cm. Diameter: 9,5 - 10,0 cm.
ASR 43/64D D01664
0311 Tuf

Tre tufsten af rektangulær form. Længde/ bredde/ højde: 26/ 17/ 8,5 cm., 14/ 14/ 6,5 cm.11/ 12/ 8,0 cm.
ASR 43M70 D01970
0311 Tuf

Tufsten tildannet i aflang, firkantet, ganske svagt tilspidsende form. Den ene langside er noget beskadiget ved fremgravningen. Største længde: ca. 36 cm. Største bredde i den ene ende: 12,8 cm. i den anden ende: ca. 11 cm. tykkelse henholdsvis: ca. 9,5 cm. og 9 cm.
ASR 10M71D D01987
0311 Tuf

Tufstensfragment. Største mål: 13 cm.
ASR MD282 D00305
0311 Tuf

Tufsten, alle slidte og forstødte. Mål: 26,5 x 14,5 x 7,5 cm. 19,5 x 13,5 x 7,7 cm. 20 x 14,5 x 7,5 cm. 
ASR 565 x141
0311 Tuf

Fragment af gråhvid tufsten. 28,5x18x9.5 cm.
ASR M0001 0027
0311 Tuf

2 Tufsten fra en Grav, som fandtes ved Oprydningen af Sct. Peders Kirkeplads. (+ 1 fragment).  1 stk., rektangulært tilhugget, let fragmenteret, 33x13,5 cm. 1 stk., rektangulært tilhugget, meget fragmenteret, største mål: 19x14 cm. 1 stk. fragment. Største længde: 18 cm.   
ASR M4512 4512A
0311 Tuf

Tufsten. Den ene kant affaset med en lille hulliste eller skråkant. Knækket i to stykker. Samlet længde: 45 cm., bredde: 19 cm., tykkelse: 9 cm.
ASR M5277 5277
0311 Tuf

Formsten af tuf. Tre stk. Længde: 27-35 cm., bredde: 13-16 cm., tykkelse: 7-8,5 cm.
ASR M5421 5421b
0311 Tuf

Lodpost af tufsten. Forsidens ene Hjørne udarbejdet som en næsten fritstående søjle af 9 cm. i Diameter. Den øvrige del firsidet med en hulkehl på den ene bredside. På overkanten et hul. Højde: 42 cm., bredde: 20 cm.
ASR M8656 8670
0311 Tuf

Fem fragmenter af tufsten med affaset kant. Mål: 29 x 22 x 9 cm., 33 x 17,5 x 8,5 cm., 24 x 12 x 9,5 cm., 19 x 16,5 x 8,5 cm. og 14 x 14 x 9 cm.
ASR M7629 7629
0311 Tuf

Tufsten. 20 x 20 x 8 cm.
ASR M7639 7639
0311 Tuf

Fragment af tufsten. Mål: 14x8,5x7 cm.
ASR 2 x45
0311 Tuf

1 tufstens-bygningssten med skællekalk. Mål: 20x15x6 cm.
ASR M0001 0026
0311 Tuf

Tufsten. Rektangulært tilhugget. Lidt fragmenteret. ca. 23x14 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 21

435 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side