Udvidet søgning
Side 1 / 12

237 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D04314
0309 Klæbersten

1 ubetydelig fragment fra kar af grålig klæbersten.
ASR 5M74D D04396
0309 Klæbersten

1 sideskår af klæberstenskar.
ASR 5M74D D04522
0309 Klæbersten

1 afslået, fladt stykke klæbersten af uregelmæssig skiveform, spor af bearbejdning ses på den ene flad side.
ASR 5M73D D02525
0309 Klæbersten

Bugskår af kar af klæbersten med ret groft tildannet yder- og inderside. I den ene sidekant ses spor af en gennemboring antagelig fra en klinkning. Største mål: 5,7 x 5,8 cm. Godstykkelse : 0,9 - 1,5 cm.
ASR 3M70C C0258
0309 Klæbersten

Lille fragment af klæbersten med uregelmæssige brudflader på alle sider. Størrelse: ca. 1,7 x 1,8 x 0,7 cm.
ASR 440 x0695
0309 Klæbersten

1 klæberstens tenvægt
ASR 9 x479
0309 Klæbersten

Støbeform af klæbersten til støbning af barre på ca 4,5x1x1 cm. Klæbersteenen er ret grovkornet og uregelmæssigt tildannet
ASR 9 x475
0309 Klæbersten

Netsynk af klæbersten. Æggeformet netsynkesten, med to dybe furer til fasgørelse.
ASR 7 x0164
0309 Klæbersten

1 stump uforarbejdet klæbersten af uren, grubefyldt struktur. St. mål: 2,7 x 1,8 x 1,0 cm.
ASR 471 x14
0309 Klæbersten

Et stykke klæberstensliglende materiale, med slibespor eller dele af indridsede motiver? Del af støbeform. Middelalderlig?
ESM 0086 x1049.02
0309 Klæbersten

Rand- eller bundskår af klæbersten 5,4 x 3 x 1,7 cm.
SJM 3 x0011
0309 Klæbersten

6 skår
SJM 3 x0041
0309 Klæbersten

Skår
SJM 3 x0051
0309 Klæbersten

5 skår (1 ikke på foto - fundet efterfølgende under sortering) og 1 diverse
SJM 3 x0053
0309 Klæbersten

Skår
SJM 3 x0054
0309 Klæbersten

Skår
SJM 3 x0064
0309 Klæbersten

2 skår
SJM 3 x0065
0309 Klæbersten

Skår
SJM 3 x0068
0309 Klæbersten

OBS 1 ikke på foto - fundet efterfølgende under sortering
SJM 3 x0070
0309 Klæbersten

SJM 3 x0074
0309 Klæbersten

Udvidet søgning
Side 1 / 12

237 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side