Udvidet søgning
Side 1 / 64

1328 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
SJM 886 x110
030703 Drejekværn af basalt

Lille flis af basalt
ASR 1689 x003
030703 Drejekværn af basalt

Randfragment, ca. 11x7x3 cm Slidflade bevaret, den anden side ret groft og ujævnt behuget, derfor nok ÆMIA.
ASR 5M74D D03223
030703 Drejekværn af basalt

1 større fragment af kanten på håndkværnsten af basaltlava. Største længde: 22,6 cm. Tykkelse: 8 cm. Fragmentets tykkelse: 4,6 cm.
ASR 5M74D D03348
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af håndkværn af basaltlava.
ASR 5M74D D04848
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af kværnsten af basaltlava. Med 2 afglattede sider.
ASR 5M74D D03494
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af tyndslidt håndkværnsten af basaltlava med grov tilhugning på den ene side og nedslidt, konkav form på den ene side. Største mål ca. 15 X 12,6 cm. tykkelse ca. 2,7 cm.
ASR 5M74D D05225
030703 Drejekværn af basalt

1 stk. basaltlava.
ASR 5M74D D05307
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af kværnsten af rhinsk basaltlava med en glatslidt flade bevaret.
ASR 5M74D D03975
030703 Drejekværn af basalt

1 brudstykke af basalt, hvis ene side synes plansleben.
ASR 5M74D D06170
030703 Drejekværn af basalt

1 stk. basalt med en plan flade.
ASR 6M73 D02728
030703 Drejekværn af basalt

3 fragmenter af kværnsten af lysegrå basaltlava.
ASR 6M73 D02790
030703 Drejekværn af basalt

5 tildels sammenlimede stykker af kværnstene af basaltlava.
ASR 6M73 D02833
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af håndkværnsten.
ASR 6M73 D02938
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af håndkværn af basaltlava.
ASR 3M75 D07877
030703 Drejekværn af basalt

3 samhørende fragmenter, er udgør den væsentlige del af en kværnstenløber af rhinsk basalt. Et stykke af sidekanten mangler samt et mindre radiært udsnit. Løberen har lodrette sider er planslidt på hele undersiden, ujævn på oversiden med tætte hugspor. Her findes desuden tæt ved kanten et mindre nedhugget hul samt i nogen afstand derfra et større og dybere hul, hvorfra der udgår en åbning med tragtformet munding i løberens sidekant. Omkring midterhullets overkant findes en opstående delvis afbrudt krave. Diam : 45 - 46 cm. Midterhullet diameter ca. 11 cm. Kanttykkelse : ca. 7,2 cm.
ASR 3M75 D07878
030703 Drejekværn af basalt

1/2 'ligger ' fra håndkværn af rhinsk basalt. Undersiden er nogenlunde planhugget med talrige tætte hugspor. Oversiden er planslidt. Yderkanten er noget forhugget, således at den bevarede diameter kun er ca. 42 cm. Midterhullets diameter ca. 4,0 cm.
ASR 3M75 D07879
030703 Drejekværn af basalt

fragment fra sidekanten af kværnsten af rhinsk basalt. St. L : 12,5 cm. Br. ca. 10,0 cm. Tyk. ca. 7,2 cm.
ASR 3M75 D07880
030703 Drejekværn af basalt

1 større fragment antagelig fra midterpartiet af kværnsten af rhinsk basalt. Begge sideflader er grovt tilhugget med tætte hugspor og stykket er muligvis en del af et forarbejde. Spor af midterhul anes i den ene kant. St. længde ca. 24,5 cm. Bredde ca. 16 cm. Tyk. ca. 9 cm.
ASR 4M75 D10224
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af håndkværn ( løber ) af rhinsk basalt med et parti af midterhullet og den vulstformede ring omkring samme bevaret.
ASR 3M70C C0222
030703 Drejekværn af basalt

Fragment af basalt. Største mål: 6 cm.
ASR 3M70C C0231
030703 Drejekværn af basalt

Fem små fragmenter af basalt
Udvidet søgning
Side 1 / 64

1328 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side