Udvidet søgning
Side 1 / 41

846 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR MA191 A192
021899

17 grove stykker flintaffald
ASR 19M70A A054
021899

4 stk. flintaffald
ASR 392 H17832
021899

Kerne, rødbrun, gulplettet flint; fladehugget ; kantet afrundet i den smalle ende ; spidsovalt tværsnit. 4,7 x 3,1 x 1,4 cm.
ASR 519 x086
021899

1 stk. markflint. Lå i én af de to ens malede blikdåser, der af giveren er indleveret 18/8 1986. Iflg. oplysning fra giver er markflinten sandsynligvis fundet af bedstefaderen, gdr. Hans Ebbesen Hansen, f. 18/5 18882, d. feb. 1966. Fundsted ukendt. Flinten har siden givers barndom ligget i dåsen i bedsteforældrenes, senere forældres hjem, en slægtsgård i Obbekær med nuværende adresse: Toldstedvej 5, Obbekær. Længde: 5,1 cm. Ligger i den ene blikdåse ASR 519 x83 - G 1 f. Gave fra fru Eva Jørgensen, Ørnevænget 1, Ribe
ASR 1747 x437
021899

Flintaffald
ASR 1747 x438
021899

Flintaffald
ASR 1747 x439
021899

Flintaffald
ASR 1747 x440
021899

Flintaffald
ASR 475 x01
021899

 5 stk. bearbejdet flint.
ASR 475 x02
021899

2 stk. bearbejdet flint.
ASR 5M73D D02531
021899

Flintspids tilhugget i skæv oval, but og let krummet form. Stykket er antagelig en ildslagningssten. Længde : 8,1 cm. Bredde : 3 cm. Tyk : 1,6 cm.
ASR 303 x002
021899

Et fladhugget stykke flint.
ASR MA13 A037
021899

208 stykker flint oprindeligt, nu 196 stk. Hovedsagelig småflint.
ASR 7 x2122
021899

Endespidsen af overbrudt flække af lysegråt flint med slidspor langs kanterne. Længde: 2,6 cm.
ASR 7 x2506
021899

1 groft tildannet flintredskab af aflang form med tilhugning langs langsidekanterne. Plan underside, hvælvet skorpedækkdet overside. Længde: 7 cm. Bredde: 3,6 cm. Tykkelse: 2,2 cm. S
ASR 565 x256
021899

Ca. halvdelen af ringformet flintesten med glat yderside. Muligvis tenvægt. H: 2.2 cm.
ASR M0672 0673
021899

Et 8' (21 cm.) langt, ved grove slag tildannet, flintstykke. Anvendt som bor eller lignende.
ASR M0725 0725
021899

En samling flintaffald
ASR M2836 2885
021899

En Flintknude c. 7 Cm. lang. Paa den ene Side Ar efter Afslagnnig af meget smaa Flækker eller Spaaner.
ASR M5370 5396
021899

Skivefoemt flintredskab. Den ene ende er skarpere og spidsere end den anden. Længde: 14 cm., bredde: 7,5 cm.
ASR 2105 x1
021899

Økseplanke, tildannet af lys grå flint. Tildannet af moræneflint-knold (?), med del af glat overflade bevaret på den ene bredside og på den bredde ende. Største mål: 25 cm lang, 7-10 cm bred, generelt 4-5 cm tyk, dog op til 7-8 cm midt på den ene bredside. Markante og tydelige afslag på alle fire sider, men som sagt ikke helt fladedækkende på den ene bredside.
Udvidet søgning
Side 1 / 41

846 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side