Udvidet søgning
Side 1 / 17

340 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 1473 x001
0205 Økse

ASR 253 x001
0205 Økse

Længde 15,5 cm, st. bredde 5,5 cm. Retøkse. Tyknakket økse af lidt asymmetrisk form med lidt grov tilhugning og kun partiel slibning på bredsiderne ned mod æggen, samt særdeles sparsom slibning på smalsiderne. Æggen beskadiget.  Jernvedlunds registrering: 1. Flintøkse, slebbet på siderne, æggen beskadiget.
ASR 253 x002
0205 Økse

Længde 14 cm. St. bredde 5 cm. Retøkse. Symmetrisk tyknakket økse (med næsten V-formet længdesnit). Grovere tilhugning med afknuste partier og kun partiel slibning mod æggen på bredsiderne. Æggen beskadiget let.  Jernvedlunds registrering: 2. Økse af bjergart fundet af Richard Jensen, 1943, slebet på siderne.
ASR 253 x004
0205 Økse

Længde 9,5 cm. St. bredde 5 cm. Tyknakket huløkse med næsten V-formet længdesnit og næsten rette sidekanter. Af lidt grovere tilhugning med partiel slibning på bredsiderne mod æggen og sparsom slibning på smalsiderne. Let beskadiget æg, tilsyneladende opskærpet mange gange.  Jernvedlunds registrering: 5. Lille økse af flint, slebet, fundet af Hans J. Svarrer 1948.
ASR 253 x005
0205 Økse

Længde 18 cm. St. bredde 7,5 cm. Tyndnakket økse, slebet på bred- og smalsider. Opskærpet.  Jernvedlunds registrering: 6. Stor økse af flint (lysegrå) - skovøkse. Fundet af Niels Paulsen i deres eng ved Kongeåen.
ASR 253 x008
0205 Økse

Længde 11 cm. St. bredde 4 cm. Asymmetrisk, spidsnakket, med cortex på den ene bredside. Slebet på bred- og smalsider. Den ene smalside med grovere tilhugning, den anden med retvinklet slibning. (Genbrug?).  Jernvedlunds registrering: 9. Lille økse af flint fundet af Marinus Kruse 1948, under vejarbejde på den ny vej til Plougstrup.
ASR 253 x010
0205 Økse

Længde 13 cm. St. bredde 5,5 cm. Tyknakket retøkse. Næsten V-formet længdesnit. Lidt grovere tilhugning af smalsiderne, slibning af kun bredsiderne. Æggen beskadiget.  Jernvedlunds registrering: 11. Økse af flint, fundet og skænket af Edvard Christensen 'Bomhuset'. Plougstrup.
ASR 253 x011
0205 Økse

Længde 12 cm. St. bredde 4,8 cm. Knækket, (sandsynligvis) tyknakket økse, nakkeende knækket af. Næsten symmetrisk med næsten rette sidekanter. Uslebet.  Jernvedlunds registrering: 12. Flintøkse, uslebet, det øverste slået af.
ASR 253 x018
0205 Økse

Længde 13 cm. St. bredde 5 cm. Tyknakket retøkse. Lidt grov tilhugning med større afknuste partier. Partiel slibning mod æggen på bredsiderne. Æggen beskadiget.  Jernvedlunds registrering: 21. Flintøkse, fundet på Jørgen Aagaards mark, skænket af Andreas Aagaard jan. 1957.
ASR 253 x019
0205 Økse

Længde 18,5 cm. St. bredde 5 cm. Tyknakket retøkse. Symmetrisk tilhugget. Kun slibning på bredsiderne. Æggen uden skader.  Jernvedlunds registrering: 22. Økse af bjergart, skænket og fundet af Kaj Blåbjerg. Fundet 23 marts 1957 under harvning på A. Blåbjergs mark omtrent sted som økse nr. 8 [se x7].
ASR 253 x020
0205 Økse

Længde 14,5 cm. St. bredde 7 cm. Tyndnakket økse, knækket. Nakkeende mangler. Bredsiderne er stærkt hvælvede, smalsiderne også hvælvet men i mindre grad.  (Påmalet '6').
ASR 253 x022
0205 Økse

Længde 12 cm. St. bredde 5,9 cm. Tyknakket retøkse. Længdesnittet er næsten V-formet. Grovere tilhugning med partiel slibning på bredsiderne. Æggen beskadiget.
ASR 253 x024
0205 Økse

Længde 13 cm. St. bredde 2,5 cm. Slank kerneøkse med almindelig æg og symmetrisk, spidsovalt tværsnit.
ASR 253 x025
0205 Økse

Længde 10 cm. St. bredde 2,5 cm. Tyndbladet, tyndnakket, symmetrisk økse med slebne bred- og smalsider. Æggen velbevaret.  Påmalet '9'
ASR 253 x026
0205 Økse

Længde 7,7 cm. St. bredde 7,3 cm. Knækket tyndbladet økse, æggen bevaret. Gammelt brud med rødbrun 'mosepatina'.
ASR 253 x027
0205 Økse

Længde 6 cm. St. bredde 7,5 cm. Afknækket æg af tyndnakket økse. Slibning på bred- og smalsider. Rødbrun 'mosepatina' viser at brudet er gammelt, men æggen er afknust moderne.
ASR 253 x028
0205 Økse

Længde 6 cm. St. bredde 4,5 cm. Tyndbladet, firsidet økse med uslebne smalsider. Knækket, æggen bevaret. (Udsvajet æg?).
ASR 253 x029
0205 Økse

Længde 10 cm. St. bredde 4 cm. Grovere tilvirkning med mange afknuste partier. Partiel og forskellig vinklet slibning af bredsiderne. Nakken ikke specielt tyknakket, men er muligvis afknust.
ASR 253 x034
0205 Økse

Længde 9 cm. St. bredde 4,8 cm. Tyknakket økse, nakken afknækket. Rødbrun mosepatina viser at bruddet er fra oldtiden, men at æggen er afknust moderne.
ASR 253 x035
0205 Økse

St. længde 7,5 cm. St. bredde 3,5 cm. Under 2 cm. tyk. Tyknakket, tyndbladet økse. Nakke og æg afknækket. Slebne bredsider.
ASR 253 x036
0205 Økse

Længde 10,5 cm. St. bredde 5 cm. Slibning på bredsiderne, asymmetrisk. Udefinerbar?!
Udvidet søgning
Side 1 / 17

340 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side