Udvidet søgning
Side 1 / 14

293 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M73D D02608
011003 D1 Pingsdorf-bund

Bundskår af finmagret porøst, lysegråt lergods, gruppe 10, fra kar med fremstående, bølgende fodrand. Pingsdorf?
ASR 4M75 D08838
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 bundskår af spættet gulliggråt stentøjsagtigt gods med grå skærv. Omkring foden bølgende fremspring. På karret enkelte pletter af rødbrunlig bemaling. Gruppe 2. Pingsdorfvare. S. D 8834.
ASR 4M75 D10370
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 side/bundskår - sammenlimet af 4 skår - af ret fint magret gods med gulhvid inderside og gullig skærv og yderside. Fra kar med uregelmæssigt tunget fremspringende fodrand. Pingsdorf. Gruppe 2.
ASR 327 x114
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 fodrandskår af gulgråt Pingsdorfgods fra kande med fingerindtryk langs kanten
ASR 366 x001
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 bundskår af Pingsdorf-gods med udklemt standring. (D1).
ASR 366 x002
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 bundskår med udklemt standring af Pingsdorf-gods (D1).
ASR 367 x013
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 bundskår af Pingsdorf-gods. Har standring dannet ved fingerindtryk. Plet af brun bemaling (D1).
ASR 8 x339
011003 D1 Pingsdorf-bund

Pingsdorf bund
ASR 8 x381
011003 D1 Pingsdorf-bund

Sammenlimet pingsdorf bund
ASR 8 x443
011003 D1 Pingsdorf-bund

Pingsdorf bund
ASR 8M79D D14878
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 bundskår af ret grovt magret, almindelig brændt Pingsdorf-gods med gullig skærv og overflader. Udtrykket fodrand med fingerindtryk. I magringen indgår et par røde korn, formentlig tegl/chamotte.
ASR 2M80D D15187
011003 D1 Pingsdorf-bund

1 fodrandskår af grågullig Pingsforf-vare med fingerindtryk i fodranden.
ASR 111/67 D01204
011003 D1 Pingsdorf-bund

Bund af Pingsdorf kar af grågulligt, grynet stentøjsagtigt gods (Pingsdorflignende vare) med fremtrædende, bølgende fodrand og kraftig udadskrånende karside. Fodrands diameter: ca. 9,5 cm.
ASR 111/67 D01205
011003 D1 Pingsdorf-bund

Bund af Pingsdorf kar af gråbrunligt grynet stentøj (Pingsdorftype) med fremtrædende bølgende fodrand og kraftig udadbøjet karside, enkelte lillabrune pletter af manganbemaling. Fodrands diameter: ca. 12 cm.
ASR 47/63D D00626
011003 D1 Pingsdorf-bund

Bundskår af kar med fremstående svagt bølget fodrand af gulgråt stentøj. Stump af rødbrun påmalet stribe.
ASR 47/63D D00632
011003 D1 Pingsdorf-bund

Bundskår af gråhvid brændt pibelersmasse, fremtrædende bølget fodrand.
ASR 47/63D D00665
011003 D1 Pingsdorf-bund

Bundpartiet af kar med udstående bølget fodrand. Gulgråt, grynet stentøjsgods med partielle gråbrændte partier. (Pingsdorfvare). Fodrandsdiameter: 13 - 13,5 cm. Største højde: ca. 7,5 cm.
ASR 52/64D R00444
011003 D1 Pingsdorf-bund

Pingsdorf bund
ASR 52/64D R01059
011003 D1 Pingsdorf-bund

Pingsdorf, D1 bund
ASR 52/64D R01625
011003 D1 Pingsdorf-bund

Pingsdorf eller D2 bund
ASR 52/64D R02002
011003 D1 Pingsdorf-bund

Pingsdorf bund. Sammenlimet af R2002 og R2020.
Udvidet søgning
Side 1 / 14

293 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side