Udvidet søgning
Side 1 / 4

75 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 52/64D R09592
01060703 B gods-bund, Flamsk

B2 bund, flamsk
ASR 52/64D R25087
01060703 B gods-bund, Flamsk

B2 bund, flamsk
ASR 13 x0444
01060703 B gods-bund, Flamsk

ASR 1 x020.03
01060703 B gods-bund, Flamsk

1 bundskår med pibeler og grønspættet glasur. 
ASR 12M77D D14744
01060703 B gods-bund, Flamsk

Bundskår, kande, sands. flamsk
ASR 1200 x0866
01060703 B gods-bund, Flamsk

Bund
ASR 1275 X007
01060703 B gods-bund, Flamsk

Bundskår
ASR 1445 X0098
01060703 B gods-bund, Flamsk

Bundskår, fodrand
ASR 13 x0925
01060703 B gods-bund, Flamsk

bundskår med fingerpresset standrand, partielt glaseret på bibelersbegitning.
ASR 13 x0742
01060703 B gods-bund, Flamsk

Bund af lille kande/skål. Lyst rødgods med pibelers begitning og grøn glasur.
ASR 13 x0179
01060703 B gods-bund, Flamsk

Flamsk Kandeskår
ASR 1301 x314
01060703 B gods-bund, Flamsk

1 bund  Flamsk kande
ASR 96/67 D01194
01060703 B gods-bund, Flamsk

Underdel af flamsk kande af brungråt lergods med særdeles kraftige udtungede fingergruber, hvis nedre rande danner en art standring. Den bevarede del af karsiden har let udbuget, omtrent lodret opstigende form. Ca. 7 - 7,5 cm. fra foden begynder den underste af flere over hinanden anbragte bælter af lodrette indstemplede stregrækker. Karrets yderside er forsynet med flere uregelmæssigt formede og anbragte, nu tildels afskallede pletter af pibelersbegitning. Ydersiden er iøvrigt dækket af en pletvis anbragt blyglasur, der fremtræder let grønlig på baggrund af pibelerspletterne, men klar på lergodsoverfladen.
ASR 10M71D D02008
01060703 B gods-bund, Flamsk

Bundskår, fra flamsk kande, af rødbrændt lergods med fremtrædende, bølgende fodrand med kraftige fingerindtryk. Ydersiden er delvis forsynet med pibelersbegitning, hvorover gørnlig blyglasur.
ASR 1015 x0312
01060703 B gods-bund, Flamsk

Flamsk, bund, med fingerindtryk
SJM 3 x0058
01060703 B gods-bund, Flamsk

Bundskar fra miniature salvekrukke. Hvid begitning på inderside. Slidt glasur. Mekanisk slid?
SJM 3 x0105
01060703 B gods-bund, Flamsk

Fragment af bølget standrand.
ASR 13 x0288
01060703 B gods-bund, Flamsk

ASR 4M75 D09015
01060703 B gods-bund, Flamsk

1 side/bundskår fra kande af rødbrunligt lergods med fremtrædende bølgende fodrand med fingerindtryk. Under bunden partiel pibelersbegitning hvorover klar til grønligspættet blyglasur. Gruppe 1. Flamsk
ASR 4M75 D09140
01060703 B gods-bund, Flamsk

1 bundskår af kande. Rødbrændt, fint magret gods med røde sider. Skærven med en grålig kærne. Ydersiden dækket af klar mørkspættet blyglasur, som også ses pletvist på bundens yderside. Gruppe 1. Flamsk
ASR 4M75 D08484
01060703 B gods-bund, Flamsk

B2 bund. Flamsk
Udvidet søgning
Side 1 / 4

75 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side