Udvidet søgning
Side 1 / 95

1979 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 4M75 D08754
01060701 B gods-side, Flamsk

Meget lille rødbrændt sideskår med klar blyglasur på indersiden og plettet grønlig blyglasur på ydersiden. Gruppe 1. Flamsk
ASR 4M75 D09572
01060701 B gods-side, Flamsk

1 bundskår af rødbrændt lergods med ujævn, klar til grønlig blyglasur på ydersiden. Gruppe 1. Flamsk
ASR 366 x014
01060701 B gods-side, Flamsk

4 rødbrændte sideskår med grønspættet blyglasur, 1 har dekoration med rullestempel, 1 har indridset vinkelornamentik ( B1 ).
ASR 4M75 D12592
01060701 B gods-side, Flamsk

1 sideskår af lertøj med grå/rød lagkageskærv. Udvendig rullestemplet og med spættet grøn glasur. Gr. 1. Omløbende, rullestemplet dekor. Flamsk.
ASR 52/64D R11099
01060701 B gods-side, Flamsk

B2 bug, flamsk
ASR 52/64D R11333
01060701 B gods-side, Flamsk

B2 bug, flamsk
ASR 52/64D R14981
01060701 B gods-side, Flamsk

B2 bug, flamsk
ASR 52/64D R23475
01060701 B gods-side, Flamsk

B2 bug, flamsk
ASR 346 x001
01060701 B gods-side, Flamsk

4 sideskår af glaserede kander af rødbrændt gods med pibelersbegitning på ydersiden og derpå i to tilfælde rullestempeldekoration.
ASR 5M74D D05053
01060701 B gods-side, Flamsk

1 sideskår af rødbrændt lergods med stempelornamentik af tætstillede stregrækker på ydersiden, der er dækket af pibelersbegitning, hvorover grønlig blyglasur. Gruppe 1.
ASR 47/63D D00541
01060701 B gods-side, Flamsk

32 skår af rødbrændte kander af flamsk keramik. Med indpressede stempelornamenter, hvid begitning og grøn til grønspættet blyglasur. Enkelte skår har kun blyglasur direkte på den rødbrændte lermasse. 30 af skårene udviser enkle lodrette stregornamenter, 2 derimod V-formede stregornamenter. Desuden basisparti af rund trind kandehank af blyglaseret rødgods. Stump af pålagt bladskæl i pibeler findes nær kanten, desuden spor af en art savtakket stempelornament.
ASR 565 x399
01060701 B gods-side, Flamsk

Bug. Meget flotte ruderformede rullestempler
ASR 1 x0009.03
01060701 B gods-side, Flamsk

2 stk. rødbrændt, blyglaseret, deraf: 1 sideskår med plet af pibeler samt sort, lustreagtig bemaling under  glasuren. 1 halsskår med rullestempeldekoration og grønlig blyglasur over pibeler.
ASR 43/64D D00977
01060701 B gods-side, Flamsk

Fire bugskår af rødbrændt lergods. Det ene et skulderskår med indstemplede stregrækker anbragt i bælter med bredt mellemrum, der er dækket af svag plettet grønlig blyglasur. Endvidere to skår med bælter af indstemplede stregrækker, dækket af pibelersbegitning og grønligspættet blyglasur samt et skår med bælter af indstemplede stregrækker, ovenpå hvilke der med mellemrum er anbragt bladskæl af pibeler, det hele dækket af klar blyglasur.
ASR 43/64D D00984
01060701 B gods-side, Flamsk

To halsskår af rødbrændt lergods. Det ene på ydersiden forsynet med omkringløbende bælter af indpressede stregrækker, det andet med ditto af streger i v-formet mønstring. Begge har på ydersiden pibelersbegitning. Det førstnævnte med grønlig til sølvglansagtig blyglasur. Det andet klar til sølvglansagtig blyglasur.
ASR 11 x0932
01060701 B gods-side, Flamsk

B2 bug. Lyst gods med pibelersbegitning og grøn glasur indvendigt.
ASR 10M71D D02225
01060701 B gods-side, Flamsk

1 sideskår fra kar (kande) af rødbrændt lergods, der på ydersiden er forsynet med indstemplede bælter af et utydeligt stregmønster, hvorover klar til grønlig blyglasur.
ASR 47/63D D00565
01060701 B gods-side, Flamsk

To bugskår af rødgods med pibelersbelægning og lysegrøn blyglasur. Det ene skår viser i kanterne spor af indpressede stempelornamenter.
ASR 43/64D D00801
01060701 B gods-side, Flamsk

Fire bugskår af rødbrændt lergods med pibelersbelægning og grønligspættet til dybbrunlig blyglasur. To af skårene har rhombeformede stregindstemplinger, et har tandsnitlignende ditto, et er uornamenteret.
ASR 43/64D D00802
01060701 B gods-side, Flamsk

Tre bugskår af gråbrunt, hårdtbrændt lergods. De to med indstemplede stregrækker, det ene af disse desuden forsynet med en større plet af pålagt pibeler. Begge dækket af grønlig glasur. Det tredje har rester af bladskel lignende pibelers belægning, i øvrigt belægning af klar blyglasur.
ASR 43/64D D00825
01060701 B gods-side, Flamsk

Fire sideskår fra rødgodskander. De to med indstemplede rækker af rhomber og V-formede stregmønstre. Det tredje med tandsnitlignende indstempling. Det fjerde med spor af kamlignende dekoration. Alle skår har pibelersbegitning på ydersiden, der er dækket af grønlig blyglasur, det fjerde har tillige klar blyglasur på indersiden.
Udvidet søgning
Side 1 / 95

1979 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side