Udvidet søgning
Side 1 / 34

713 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 43/64D D01030
0106 B gods-kardel

Lysestøbergryde af ler. Et større bund- og sideparti af rødbrændt lergods, sammenlimet af flere skår, desuden tre større sideskår, hvoraf de to er sammenlimet af flere skår. Bundfragmentet antyder en plan standflade, aflang form med afrundede ender og med stejle, omtrent lodret opstigende sider. De bevarede sideskår fortæller af smeltedigelen på langsiden har været forsynet med en eller anden form for kraftige pålagte lodretgående vulster, der nu er afbrudt. Jævnt udadbøjet mundingsrand med temmelig skarprygget læbekant nedenfor hvilken forefindes en kraftig vandretgående pålagt lervulst, der på den ene langside er forsynet med skrå fingerindtryk, der giver vulsten karakter af en tovsnoning. Vulsten på den modsatte langside er ligeledes udformet ved hjælp af en række skår fingerindtryk, der disse er anbragt i modsat retning af den anden langside, og synes tilige at være afsluttet med en art klumpet spiral foroven. Smeltedigelens vægtykkelse varierer fra ca. 1,2 cm til ca 2,5 cm. Gennemsnitstykkelsen er mellem ca 1,5 -2,0 cm. Glaseret udvendig og indvendig. Den indre bundflade er dækket af en metallagsskorpe, hvoraf en enkelt flad klump antagelig udgøres af bly. Digelens Br. i bunden: ca 9,00 cm. Bundfragmentets største L.: 25,00 cm. Bundfragmentets største H.: 14,30 cm.  
ASR 11 x8028
0106 B gods-kardel

Fragment af grønglaseret, cirkulært lerlåg. Stammer formodentlig fra opbevaringskrukke af finere art, evt. en tobakskrukke Største mål ca. 6 cm.
ASR 5M74D D06573
0106 B gods-kardel

1/4 af miniatureskål af rødgulligt lergods med klar blyglasur på indersiden, gruppe 1.
ASR 43M70 D02303
0106 B gods-kardel

Fire rødbrændte bugskår, blyglaserede, kandeskår
ASR 1M73D D02334
0106 B gods-kardel

Tre randskår fra kander af rødbrændt lergods med klar og let grønlig blyglasur på yder- og indersiden. Mundingsranden er på to af skårene let fortykket og afrundet, på det tredie kantet og med flad overside.
ASR 1M73D D02335
0106 B gods-kardel

Tre hals/skulderskår fra kander af gråt og brunligt lergods med klar og let grønlig blyglasur på ydersiden. Det ene skår udviser spor af kraftige omkringløbende furer og vulster på ydersiden.
ASR 1M73D D02336
0106 B gods-kardel

Side- eller bundskår fra kande samlet af to af rødbrunligt, hårdtbrændt lergods med yderst svage pletter af klar blyglasur.
ASR 1M73D D02337
0106 B gods-kardel

Bugskår fra kande af rødbrændt lergods, hvis yderside har meget svage omkringløbende furer og enkelte pletter af klar blyglasur. Indersiden er helt dækket af klar blyglasur.
ASR 1M73D D02338a
0106 B gods-kardel

Tre bugskår af rødbrændt kande med grønlig glasur
ASR 1M73D D02363
0106 B gods-kardel

Fire bugskår fra kander, af rødt og brunligt lergods med klar blyglasur på ydersiden.
ASR 4M75 D08054
0106 B gods-kardel

Rand, hank og en del af bugen af en ørepotte. Randdiameter ca: 22 cm.Indvendig og delvist udvendig glaseret.
ASR 4M75 D08478
0106 B gods-kardel

1 sideskår af hvidgullig lergods med mørkbrun klar blyglasur på indersiden. Gruppe 1. Fra glaseret fad, eller flise?
ASR 4M75 D08567
0106 B gods-kardel

2 sideskår fra stegefade af rødbrunt lergods med ujævn klar blyglasur på indersiden. Gruppe 1.
ASR 4M75 D08793
0106 B gods-kardel

1 ubetydeligt sideskår af rødbrændt lergods dekoreret med fordybninger, hvori der er rester af glasur. Gruppe 1.
ASR 4M75 D10357
0106 B gods-kardel

Indv. glaseret, fra pande?
ASR 3M70C C1125
0106 B gods-kardel

Bund/sideskår antagelig fra fad eller skål af rødbrændt lergods med klar tildels grønspættet blyglasur på indersiden
ASR 366 x013
0106 B gods-kardel

2 rødbrændte randskår og et sideskår af samme kande med drejeriller på halsen og grøn blyglasur ( B1 ).
ASR 367 x051
0106 B gods-kardel

3 rødbrændte sideskår ( hører sandsynligvis sammen med ovennævnte). Har grønspættet blyglasur på ydersiden. To af skårene har dekoration med rullestempel (B1).
ASR 420 x009
0106 B gods-kardel

1 fodparti af rødbrændt kande eller muligvis lysestage med glat, drejet fodrand og klar blyglasur, B1
ASR 8M75D D14334
0106 B gods-kardel

4 sideskår og 2 bundskår fra kande af rødbrændt lergods med klar blyglasur på ydersiden, det ene bundskår kun pletvis på indersiden.
ASR 8M75D D14362
0106 B gods-kardel

Skår fra pande? af rødbrændt lergods med partiel belægning af klar blyglasur på indersiden.
Udvidet søgning
Side 1 / 34

713 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side