Udvidet søgning
Side 1 / 3

53 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D06196
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Muschelgrus? Randskår, indadbøjet
ASR 6M73 D02732a
01030802 A1 Muschelgrus-rand

2 randskår, muschelgrus
ASR 6M73 D03049
01030802 A1 Muschelgrus-rand

3 mundingsrandskår af magret lergods, gruppe 4, fra kar med indadbøjet rand. 
ASR 4M75 D09687
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Muschelgrus rand
ASR 4M75 D10678
01030802 A1 Muschelgrus-rand

1 randskår af ret grovt magret gods med grå sider og skærv. Randen let udludende og med skarp overkant. Gruppe 4. Højde : 3,2 cm. Bredde : 3,9 cm. Tykkelse : 1,0 cm.
ASR 4M75 D11392
01030802 A1 Muschelgrus-rand

1 hals/skulderskår fra kar med udadbøjet rand af gråbrændt, magret lergods med talrige fine gruber. Gr. 4. Limet sammen med D12969.
ASR 4M75 D11633
01030802 A1 Muschelgrus-rand

1 mundingsrandskår fra kar med glat afrundet udadbøjet rand af gråbrændt magret lermasse med talrige små gruber overalt i overfladen. Gr. 4.
ASR 4M75 D12969
01030802 A1 Muschelgrus-rand

1 mundingsrandskår af gråsort, magret lergods fra kar med markant halsfure og kraftig udadbøjet glat rand. I karrets overflade sees talrige ganske små gruber efter bortbrændt organisk magringsmateriale. Gr. 4. Limet sammen med D11392.
ASR 4M75 D13011
01030802 A1 Muschelgrus-rand

1 randskår af gråbrunt magret lergods fra kar med glat udadbøjet rand. Magringen er foregået med knuste muslingeskaller, der er bortbrændt på overfladen, hvor de har efterladt talrige smågruber.
ASR 4M75 D13072
01030802 A1 Muschelgrus-rand

2 randskår af gråbrændt, magret lergods med talrige smågruber i overfladen efter bortbrændte fint knuste muslingeskaller. Skåret udviser markant halsfure, glat udadbøjet rand med afrundet ydre læbevulst. Nedenfor halsfuren findes på det ene skår to indstemplede fordybninger af form som en oval gennemskåret på tværs med kvadreret netmønster i bunden. Gr. 5.
ASR 4M75 D13115
01030802 A1 Muschelgrus-rand

1 randskår fra kar med glat, udadbøjet rand af gråbrændt, magret lergods med talrige smågruber i overfladen efter bortbrændte fint knuste muslingeskaller.
ASR 9 x108
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Randskår, Muschelgrus
ASR 9 x165
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Randskår, Muschelgrus
ASR 15 x051
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Randskår med trekantede stempler.
ASR 6M73 D03048b
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Randskår, muschelgrus
ASR 7 x2565
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Randskår af muschelgruskeramik.
ASR 4M75 D12159
01030802 A1 Muschelgrus-rand

2 sammenlimede mundingsrandskår,. Skårene hidrører fra kar med markant halsfure og kraftig udadbøjet rand af gråbrændt, magret lergods, hvori talrige fine gruber. Gr. 4. Sammenlimet med D11157.
ASR 4M75 D12160
01030802 A1 Muschelgrus-rand

2 sammenlimede mundingsrand- og skulderskår, betegnet QW.  Koord: 119,80/218,55. Niv. =0,53. Skårene hidrører fra kar med markant halsfure og kraftig udadbøjet rand af gråbrændt magret lergods, hvori talrige fine gruber. Gr. 4. Sammenlimet med D11157 og D12159.
ASR 4M75 D12161
01030802 A1 Muschelgrus-rand

1 mundingsrandskår fra kar med markant halsfure og kraftig udadbøjet rand af gårbrændt, magret lergods, hvori talrige fine gruber. Gr. 4. Antagelig fra samme kar som D12159 og D12160
ASR 583 x0182
01030802 A1 Muschelgrus-rand

Rand, Muschelgrus
ASR 9 x393
01030802 A1 Muschelgrus-rand

2 randskår, muschelgrus
Udvidet søgning
Side 1 / 3

53 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side