Udvidet søgning
Side 1 / 18

376 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03330a
01030203 A1 gods-rand-lodret

2 mundingsrandskår af brunligt, magret lergods fra kar med udadbøjet rand. 1 stk sammenlimet med D3445.
ASR 5M74D D05634
01030203 A1 gods-rand-lodret

2 sammenlimede randskår med opret, afrundet rand, efterdrejet rand ?. Gruppe 4.
ASR 5M74D D04499
01030203 A1 gods-rand-lodret

1 randskår af groft magret, mørkegrå-brændt gods fra kar med afrundet rand og cirkelformige indtryk langs randens yderkant, gruppe 5. Sammenlimet med 1 skår fra D4953.
ASR 6M73 D07631
01030203 A1 gods-rand-lodret

1 mundingsrandskår samlet af flere skår af gråbrændt magret lergods fra kar med svag ujævn halsfure og kort, tynd omtrent lige opstående rand, ydersiden udviser glitning især på skulderpartiet, gruppe 5.
ASR 3M75 D07899
01030203 A1 gods-rand-lodret

3 mundingsrandskår af gråbrændt, magret lergods fra tyndvægget kar med ganske svagt antydet halsindbøjning og omtrent lige opstående afrundet rand. Gruppe 4.
ASR 4M75 D10321.2
01030203 A1 gods-rand-lodret

Sammenlimet rand- og sideparti fra kar med lige rand, bestående af 6 skår. Karret er grovt magret, gråbrændt og har grå inderside, mens skærv og yderside veksler fra gråt til brunligt. Mål på randpartiet : højde ; 12,4 cm. Bredde : 16,4 cm. Tykkelse : 0,8 cm. Gruppe 4.
ASR 4M75 D10999
01030203 A1 gods-rand-lodret

1 randskår fra kar med opstående, afrundet rand og svag uregelmæssig halsfure. På ydersiden spor af glitning Gr. 5. Sammenlimet med D 12041 og D 13598. 
ASR 9 x330
01030203 A1 gods-rand-lodret

randskår, lodret. Større randskår fra åben skål
ASR 9 x223
01030203 A1 gods-rand-lodret

4 Randskår, lodret. Det ene med en række gruber under randen
ASR 10M76D D13937
01030203 A1 gods-rand-lodret

1 randskår af gråbrændt, magret lergods fra kar med omtrent lige opstående glat afrundet rand og ganske svagt antydet indbøjning i halsen. Gr. 4.
ASR 7 x0785
01030203 A1 gods-rand-lodret

1 randskår af gråbrændt magret lergods fra tykvægget kar med glat opretstående til let udadbøjet rand med skarprygget randoverkant. 2 cm. under denne ses spor af cirkulært ophængningshul, ca. 1,5 cm. i diameter:
ASR 7 x1618
01030203 A1 gods-rand-lodret

1 randskår af brunligt magret lergods fra kar med opret, glat rundet randkant.
ESM 100/66 x2
01030203 A1 gods-rand-lodret

3 skårsider af rand fra samme kar. Tynd, lige rand. Under rand et zig-zag mønster af kraftige furer. På overgang fra hals til bug dekoration i form af korte, lodrette streger.
ASR 9 x052
01030203 A1 gods-rand-lodret

2 stk. randskår og 3 stk. bugskår fra samme kar med lodret rand. Sammenlimet med skår fra x58. Ornamenteret med bølgelinier
ASR 9 x058
01030203 A1 gods-rand-lodret

11 bugskår fra samme kar og sammenlimede med x52 (id: 200215402). Ornamenteret med bølgelinier
ASR 9 x381
01030203 A1 gods-rand-lodret

2 randskår, lodret rand, samt 4 bugskår, sammenlimede
SJM 383 x073
01030203 A1 gods-rand-lodret

Gråbrændt, glittet gods. Tynd rand, svagt fortykket. 15 cm højt skår.
SJM 383 x130-Z
01030203 A1 gods-rand-lodret

Randskår fra mindre kar. 3,2 cm. nedenfor randen findes overgang til skulder.
SJM 383 x130-Y
01030203 A1 gods-rand-lodret

Randskår med ornamentik i min. fem indhak ned på randen.
SJM 383 x130-Å
01030203 A1 gods-rand-lodret

Lodretstillede bugskår med fingerindtryk ned ovenpå randen. Alle fire skår mulivis fra samme kar. Fem cm. nede fra randen findes på et af skårene en liste af fingerindtryk, nedenfor listen er karrets bug beklasket.
ASR 5M74D D05039
01030203 A1 gods-rand-lodret

1 randskår af gråbrunligt, magret lergods fra kar med omtrent lige opstående noget ujævn rand, gruppe 4.
Udvidet søgning
Side 1 / 18

376 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side