Udvidet søgning
Side 1 / 74

1541 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03228
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

2 sammenhørende, sammenlimede mundingsrandskår af magret gråbrunligt lergods, gruppe 5, fra kar med indadbøjet rand, dekoreret med korsformede stempler i to rækker langs randen.
ASR 5M74D D03443
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 mundingsrandskår af magret gråbrændt lergods, gruppe 5, fra kar med indadbøjet rand og stregornamentik på ydersiden.
ASR 5M74D D04953
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 randskår af gråbrunligt, magret lergods fra kar med glat indadbøjet rand. På ydersiden findes svage indtrykkede gruber anbragt med mellemrum umiddelbart under randkanten. Gruppe 5. Sammenlimet med D4499.
ASR 5M74D D03752
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 mundingsrand- og sideparti samlet af flere skår af gråbrændt, grovmagret lergods, gruppe 4, fra halvkuglefromet kar med indadbøjet rand. To klinkehuller ses i karsiden. Mundingsdiameter kan beregnes til ca. 12 cm. højden til ca. 9 cm. 1 stk sammenlimet D3794.
ASR 5M74D D03884
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 mundingsrandskår af grovmagret, gråbrændt lergods fra kar med indadbøjet rand og indstemplede cirkler på ydersiden, gruppe 5.
ASR 5M74D D05367
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 mundingsrandskår af gråbrunligt, magret lergods fra kar med glat afrundet indadbøjet rand. På ydersiden ses indstemplede rækker af hjulkors adskilt af vandrette furer, gruppe 5.
ASR 5M74D D04253
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

5 randskår af grovtmagret, gråbrændt lergods med lige afskåret, indadfortykket rand, gruppe 4. 3 randskår af groftmagret, gråbrændt lergods med af rundet rand. Fra kar med let indadbøjet rand. Et af skårene er forsynet med et klinkhul, gruppe 4. Et skår er sammenlimet med D4588.
ASR 5M74D D04296
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 randskår af groft magret, gråbrændt gods med let fortykket, indadbøjet rand og to cirkulære gruber langs randens yderside, gruppe 4.
ASR 5M74D D04430
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 rand- og sideskår af grovmagret, gråbrunligt lergods fra anseeligt kar med indadbøjet rand, der på ydersiden er forsynet med svagt indpressede gruber. Gruppe 5.
ASR 5M74D D04588
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 randskår af groft magret, grå til sort brændt gods fra kar med indvendig fortykket, let indadbøjet rand, gruppe 4. Sammenlimet med D4253.
ASR 5M74D D04701
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 mundingsrandskår af gråbrunligt magret lergods fra kar med indadbøjet rand og stempelornamenteret yderside. Gruppe 5.
ASR 6M73 D06707
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

2 mundingsrandskår af gråbrændt, magret lergods fra kar med ganske svagt udadbøjet afrundet rand og glitning på ydersiden.
ASR 6M73 D06752
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 mundingsrandskår af gråsort, magret lergods fra kar med glat indadbøjet rand og glittet yderside, gruppe 5. 
ASR 43M70 D02308
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

Randskår af gråbrændt, grovkornet lertøj. Overflade brunlig. Indadbøjet, uprofileret rand med vandret kant.
ASR 5M73D D02487
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

3 randskår af magret og grovmagret gods, gruppe 4. Randpartiet er indadbøjet med glat eller kantet munding. I det ene skår ses klinkehul med bronzeklinkebånd og beglukning ( ? ).
ASR 6M73 D02615
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

Randskår af grovmagret lergods, gruppe 4, fra kar med glat indadbøjet rand. Sammenlimet med D2646.
ASR 6M73 D02645
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

Randskår af magret lergods, gruppe 6, fra kar med indadbøjet, afrundet mundingsrand.
ASR 6M73 D02646
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

Randskår af grovmagret lergods, gruppe 4, fra kar med glat indadbøjet rand. 1 stk. sammenlimet med D2615.
ASR 6M73 D02670
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

2 mundingsrandskår af magret lergods, gruppe 4, fra kar med glat indadbøjet mundingsrand.
ASR 6M73 D02693
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

6 mundingsrandskår fra lerkar med indadbøjet rand, gruppe 4, heriblandt en skårside samlet af flere skår.
ASR 6M73 D02695
01030202 A1 gods-rand-indadbøjet

1 mundingsrandskår fra lerkar med indadbøjet rand, gruppe 6.
Udvidet søgning
Side 1 / 74

1541 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side