Udvidet søgning
Side 1 / 207

4340 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D05042
010203 O2 gods-bund

3 bundskår af gråbrunligt, magret lergods, gruppe 4.
ASR 5M74D D05284
010203 O2 gods-bund

1 bundskår fra anseeligt kar af gråbrunligt, magret lergods med svagt markeret standflade, gruppe 4.
ASR 5M74D D05575
010203 O2 gods-bund

2 sammenlimede side/bundskår fra større kar af magret, brunligflammet lergods, gruppe 4.
ASR 5M74D D05598
010203 O2 gods-bund

1 side- og bundskår fra større kar af magret, gråbrændt lergods, gruppe 4. Sammenlimet med D5687 og D5688.
ASR 5M74D D04386
010203 O2 gods-bund

Bunden og lidt af siderne ( samlet af 3 store skår ) af kar af groft magret, gråbrændt gods, gruppe 4.
ASR 6M73 D06756
010203 O2 gods-bund

18 side- og bundskår, hvoraf en del er samlet til en skårflage, af gråbrunligt, magret lergods, gruppe 4. Heraf en sammenlimet skårflage.
ASR 6M73 D07011
010203 O2 gods-bund

1 bundparti af gråbrændt magret lergods fra kar med svagt markeret plan standflade, der med jævn afrunding forsætter i den udadskrånende vægside, gruppe 4.
ASR 6M73 D07496
010203 O2 gods-bund

1 bundskår af gråbrunligt, magret lergods fra anseligt tykvægget kar  ( skål ) med plan standflade med slidspor og udadkrænget karside med meget grov og ujævn overflade, gruppe 4 ?.
ASR 4M75 D10006
010203 O2 gods-bund

1 bundskår - sammenlimet af to skår - fra kar med affladet bund. Gruppe 4. Sammenlimet med D8950.
ASR 3M70C C0424
010203 O2 gods-bund

7 side- og bundskår sammenlimet til en flage, der viser side- og bundparti af et lerkar med plan standflade og stærkt udadskrånende sider
ASR MC771 C0778
010203 O2 gods-bund

5 bundskår, heraf to sammenlimede
ASR 3M70C C0904
010203 O2 gods-bund

3 bundskår af gråbrunlig, grusblandet vare, de 2 fra lerkar med kugleformet bug og svagt markeret standflade, det 3., der er sammenlimet af flere delvis forvitrede brudstykker, hidrører fra et kar med helt plan standflade og stejl, let udadskrånende karside.
ASR 3M70C C0990
010203 O2 gods-bund

Bundskår af gråbrunligt lergods med næsten helt afskallet yderside fra anseligt kar med plan standflade og jævn overgang mellem denne og karsiden. Karrets bunddiameter: ca. 15 cm.
ASR 3M70C C1051
010203 O2 gods-bund

Bundparti af lerkar af gråbrunlig, ret tyndvægget lergods delvis samlet af skår. Stykket har svag markeret standflade, ca. 4,5 - 5 cm. i diameter og udadskrånende, ret stejle sider med en bevaret stump af en begyndende indadskrånende skulder. Største højde: ca. 6 cm. Skulderdiameter: ca. 11 cm.
ASR 5M77C C1561
010203 O2 gods-bund

Bundskår
ASR 4M75 D11202
010203 O2 gods-bund

1 bundskår fra tykbundet kar. Gr.4.
ASR 4M75 D11374
010203 O2 gods-bund

1 side/bundskår af gråbrunt, meget grovmagret lergods fra kar med tykvægget bund med markant standflade og en svag vulstformig fodrandsring. Gr. 4.
ASR 8 x421
010203 O2 gods-bund

Bundskår
ASR 9 x567
010203 O2 gods-bund

Bund. Furer og stempelindtryk. Kun lidt bund tilstede, det meste er bug.
ASR 9 x251
010203 O2 gods-bund

To bundskår
ASR 9 x194
010203 O2 gods-bund

Tre bundskår, sammenlimet
Udvidet søgning
Side 1 / 207

4340 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side