Udvidet søgning
Side 1 / 121

2541 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR M0510 0510a
0102 O2 gods-kardel

Urne. Beskadiget i toppen. Randen mangler helt. Største højde: ca 37,5 cm
ASR M0510 0510b
0102 O2 gods-kardel

Lille, helt lerkar. Højde: ca 9,5 cm.
ASR M1401 1401
0102 O2 gods-kardel

Urne. Ved overgangen fra bug til hals to små ører, hvoraf det ene er afslået. Højde: 27 cm., mundingsdiameter: 18 cm.
ASR M3217 3217
0102 O2 gods-kardel

Lerkar. Potteformet med tilspidset underdel og kort lidt indbuet rand. På skulderen en lille fladtrykt knop. Indeholder brændte ben. Højde: 12,5 cm., mundingsdiameter: 16,5 cm. Knoppens bredde: 2,5 cm.
ASR M3217 3218a
0102 O2 gods-kardel

Lerkar. Vaseformet med jævnt buede sider fra mundingen til bunden med største bredde omtrent på midten. Ved overgang mellem hals og skulderparti en fure. Indeholder brændte ben. Højde: 25 cm., mundingsdiameter: 10,5 cm. Halsens højde: 7,7 cm.
ASR M3217 3218c
0102 Keramik

Tre keramikskår. De to bugskår sammenhørende. Heraf et med påsat liste med fingerindtryk. Under den påsatte liste har godset ru yderside, over listen mere glat. Det tredie et bundskår tilsyneladende fra et andet kar.
ASR M0280 0282
0102 O2 gods-kardel

Urne. Højde: 23,5 cm.
ASR 450 x05
0102 O2 gods-kardel

1 større fragment af lille skål, diameter: 9,3 cm, højde 4,7 cm. Ornamenteret med fire vandrette omløbende furer og herunder 9 bundter af hver to tynde lodrette furer. Bunden med markeret standring, diameter 3,5 cm. Iden ene side ret stor gravskade (maskine), med tilhørende "løst" randskår.
ASR 6M73 D02697
0102 O2 gods-kardel

18 side- og bundskår af magret lergods, gruppe 4.
ASR 6M73 D02751
0102 O2 gods-kardel

1 rand-sideparti samlet af flere skår af grovmagret lergods, gruppe 4, fra større kar med udadbøjet læberand.
ASR 6M73 D02752
0102 O2 gods-kardel

1 mundingsrandskår af magret lergods, gruppe 4, med udadbøjet mundingsrand. Fra samme kar som nr. 2753. Sammenlimet med skår fra D2753.
ASR 6M73 D02753
0102 O2 gods-kardel

1 mundingsrandskår af magret lergods, gruppe 4, med udadbøjet mundingsrand. Fra samme kar som nr. 2752. Sammenlimet med skår fra D2752.
ASR 6M73 D02803
0102 O2 gods-kardel

Sammenhørende, sammenlimet skårflage fra rand og skulder - side af større kar af grovmagret lergods, gruppe 4, med udadbøjet læberand.. Flere grove klinkhuller findes i skulderpartiet.
ASR 6M73 D02807
0102 O2 gods-kardel

1 bund-sideparti samlet af flere skår af grovmagret lergods, gruppe 4.
ASR 4M75 D08118
0102 O2 gods-kardel

1 fragmenteret miniatureagtigt lerkar af grågulligt, magret lergods. Karet har noget ujævn standflade, let udadskrånende vægside og glat, lidt ujævn afrundet mundingsrand. Ved fodranden er karsiden trukket ud i tre omtrent ligesidig anbragte ørelabber, hvoraf den ene er afbrudt. Ørelabberne er uregelmæssigt perfererede og danner tillige en art fødder på karet. Mundingsdiam : 4,5 - 6 cm. St. højde : 3,6 cm. Gruppe 4.
ASR MC1 C0001
0102 O2 gods-kardel

Lerkar, enhanket, faldbundet. Bredbuget kar med konvexe sider og afsat fortykket, svagt facetteret rand. På skulderen 3 vandrette parallelle brede furer, 1 cm br., på hver side af øret afbrydes furerne af 2 parallelle lodrette smallere furer anbragt efter de vandrette. I højde med de vandrette furer en lodret x-formet båndhank med stærkt forlængede endeflader. Flammet sort-rødt glat gods, enkelte korn stikke gennem overfladen. Højde: 20,7 cm, bredde. 11,5 cm, randdiameter: 15,3 cm, randtykkelse: 1,5 cm.
ASR 4M75 D09959
0102 O2 gods-kardel

Halvdelen af et lille kuglepottekar, af gråbrændt, ret fint magret gods med indadbøjet, afsmalnende rand. Karrets højde : 7,1 cm. Diameter ved randen, udv. målt : 8,5 cm. Væggens tykkelse : 0,7 cm. Gruppe 4.
ASR 17M74C C1546
0102 O2 gods-kardel

1 meget kraftigt fragmenteret urne - kun bund + del af bug samlet - resten i skår. Største højde 11 cm.
ASR 17M74C C1550
0102 O2 gods-kardel

1 stærkt fragmenteret urne, største højde 13 cm. Lille kasse løse skår.
ASR MC2 C0002
0102 O2 gods-kardel

Lerkar, symmetrisk, fladbundet, højt, nærmest dobeltkonisk md indsnævret fod, blødt bugknæk, konvexe sider og afsat facetteret fortykket rand. på skulderen 2 brede paralelle vandrette indstregne furer 1,0-1,5 cm. brede. Jævn glattet overflade. Flammet rødt, gråt, sort overflade, brungrå inderside. Revnet lodret på den ene side, recente ridser på rand og skulder, ellers intakt. Højde: 39,5 cm. Skulderdiameter: ca 40 cm. Randdiam. 24,2 cm. Randtykkelse: 2,1 cm.
ASR MC2 C0005
0102 O2 gods-kardel

Lerkar, symmetrisk, fladbundet med voldsomt oppustet bug,  konvex skulder af lodret fortykket og facetteret rand.  Ved overgangen fra skulder til rand en ujævn vandret, delvis overglattet fure. Glattet blank sort-rødflammet overflade, sort inderside, gruskorn i godset. Karret revnet midt igennem lodret, 1/3 af randen mangler. Højde: 30 cm. Skulderdiameter: 42 cm. Randdiameter: 28 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 121

2541 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side