Udvidet søgning
Side 1 / 51

1068 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR MA4 A005
010102 O1 gods-rand

Skår af større lerkar med lige, afskåret rand og meget utydeligt indridsede skråstreger under randen. Ujævn overflade med fingerspor og avneaftryk. Groft rødligt gods med gruspartikler.
ASR MA4 A006
010102 O1 gods-rand

2 skår af større lerkar med konkav skulder. Glat inder/yderside, groft, gråt gods.
ESM 101/66 Kar 5
010102 O1 gods-rand

Større skårflage af randparti fra rigt dekoreret kar. Pindstik, muslingeindtryk,, kamindtryk, glatte områder osv. 15x20cm.
ESM 101/66 x009
010102 O1 gods-rand

Randskår med ornamentik.
ESM 1902 X1
010102 O1 gods-rand

lille, fint magret med afrundet rand
ESM 101/66 x051
010102 O1 gods-rand

Randskår fra større kar. Formodet førromersk jernalder pga. udadsvejet rand og pålagt liste med fingerindtryk.
SJM 383 x005
010102 O1 gods-rand

Groftmagret keramik, lodretstående rand. Nu i to skår, kan limes.
SJM 383 x002
010102 O1 gods-rand

Lodretstillede, glittede randskår.
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Lodretstillede randskår med lille læbe, der synes at have svage indtryk.
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Lodretstillede randskår, muligvis fra samme kar.
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Tynd, lille rand, med ornamentik lige under randen.
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Randskår med lille tynd, rand. Muligvis ornamentik lige under randen, med pindstik?
SJM 385 x007
010102 O1 gods-rand

Tilnærmelsesvis lodret rand. Ornamentik i form af vandrette furer udført med pind eller tandstok. På mindst et af skårene er furerne placeret i "bånd" adskilt af mellemrum i form af et udekoreret stykke. På ét skår er furerne jævnt gennemgående på hele skåret.
SJM 383 x051
010102 O1 gods-rand

Lille randskår.
SJM 383 x052
010102 O1 gods-rand

Udafbøjet rand. Tragtbægerkeramik? Omkringløbende furer, mindst fire) lige under randen.
SJM 383 x055
010102 O1 gods-rand

Randskår med lille, tynd udafbøjet rand.
SJM 383 x059
010102 O1 gods-rand

Randskår med udafbøjet rand og ornamentik på skulderen i form af skråtstillet stregornamentik i ca. 1,5 cm.s højde.
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Næsten lodretstillet rand med ornamentik i form af adskildte indtryk lige under randen. De to skår passer sammen.
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Flade randskår, sandsynligvis fra samme lerske. Den formodede lerske er af kikset, lagdelt opbygning, hvilket gør det sandsynligt at der vitterligt er tale om en lerske frem for lerkar.
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Udafbøjet rand med ornamentik i form af adskildte indtryk lige under randen. Nok fra samme kar som x40 (ID:200278086).
SJM 383 x040
010102 O1 gods-rand

Udafbøjet rand rmed ornamentik i form af adskildte indtryk af snoreindtryk lige under randen. Randen er en anelse facetteret.
Udvidet søgning
Side 1 / 51

1068 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side