Udvidet søgning
Side 1 / 19

382 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
SJM 3 x0816
1410 Halvfabrikata, kam mm.

Fragmenteret tandpladeforarbejde.
SJM 3 x0815
1410 Halvfabrikata, kam mm.

Forarbejde til kamskinne, højre side med lige afsavning, venstre side knækket af.
ASR 13 x0989
1410 Halvfabrikata, kam mm.

Tilskåret benliste u. ornamentik. Formodentlig prefabrika eller affald fra samme.
ASR 2163 x006
1410 Halvfabrikata, kam mm.

ASR 5M74D D03310
1410 Halvfabrikata, kam mm.

1 forsavet rosenkransparti af kronhjortetak. største mål: 6,5 cm.
ASR 6M73 D06659
1410 Halvfabrikata, kam mm.

11 forarbejder eller fragmenter af sådanne til kamtandstykker i form af flade rektangulære hjortetaksstykker.
ASR 6M73 D06660
1410 Halvfabrikata, kam mm.

1 forarbejde til kamskinne af hjortetak stykket har aflang, let krummet form, flad underside, hvælvet facetteret overside. Længde: 8 cm.
ASR 6M73 D06727
1410 Halvfabrikata, kam mm.

1 fragment fra forarbejde til kamskinne af kronhjorttak. Stykket har plan underside og let hvælvet overside. Længde: 6 cm.
ASR 6M73 D06728
1410 Halvfabrikata, kam mm.

1 forarbejde til et kammellemstykke ( tandstykke ) af flad rektangulær form af hjortetak. Længde: 4 cm.
ASR 6M73 D06729
1410 Halvfabrikata, kam mm.

9 tilskårne og forsavede affaldsstykker fra forarbejder til tandstykker i kamme af hjortetak. Længde: 2-4 cm.
ASR 6M73 D06766
1410 Halvfabrikata, kam mm.

2 fragmenterede forarbejder til kamskinner af hjortetak, begge med plan underside og henholdsvis fladrundet og skarprygget overside. Længde: 7 og 9,5 cm.  
ASR 6M73 D06767
1410 Halvfabrikata, kam mm.

3 tildels fragmenterede forarbejder til kammellemstykker ( tandstykker ) af kronhjorttak. Længde: 2,5-4,8 cm. 
ASR 6M73 D06771
1410 Halvfabrikata, kam mm.

1 samling hjortetaksspåner fra fremstilling af kamme. 
ASR 6M73 D06815
1410 Halvfabrikata, kam mm.

1 større samling hjortetaksspåner fra fremstilling af kamme. 
ASR 6M73 D06816
1410 Halvfabrikata, kam mm.

2 fragmenterede skiveformede forarbejder til kammelllemstykker  ( tandstykker ) af hjortetak. Længde: 4,2 og 4,5 cm.
ASR 5M73D D02538
1410 Halvfabrikata, kam mm.

3 forarbejdede stykker kronhjorttak fra fremstilling af kamme. Længde: 3,2, 7 og ca 10 cm.
ASR 6M73 D03075
1410 Halvfabrikata, kam mm.

5 forarbejder og 1 fragment af et sådant til kamskinner af kronhjorttak.
ASR 6M73 D03076
1410 Halvfabrikata, kam mm.

11 forarbejder eller fragmenter af sådanne til kam mellemstykker , tandstykker af kronhjorttak.
ASR 6M73 D03132
1410 Halvfabrikata, kam mm.

4 kamskinneforabejder af hjortetak. 2,1-9 cm.
ASR 6M73 D03133
1410 Halvfabrikata, kam mm.

1 kamskinneforarbejde af gedehornsstejle. Længde: 10,5 cm. 
ASR 6M73 D03135
1410 Halvfabrikata, kam mm.

14 kammellemstykker ( tandstykker ) af hjortetak.
Udvidet søgning
Side 1 / 19

382 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side