Udvidet søgning
Side 1 / 15

315 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
SJM 3 x0977
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Skinne med lodret og skråtstillet stregonamentik.Fragment, flækket på langs. Kamfutteral? Kamskinne. Prøvestykke?
SJM 431 x039
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Fragment af bæltespænde med ornamentik i form af tre tværstreger på oversiden og to skråstreger på siden. Lille rest af nål/dorn bevaret. To gennemboringer til fastgørelse på remmen. 2 x 1,8 x 0,6 Remspænde
ASR 6M73 D07030
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

1 tildannet hjortetakssplint af tresidet tværsnitsform, lige afskåret i den ene ende, overbrudt i den anden ende. Stykket har plan underside og to skrå oversider, der er forsynet med fine, tæt indskårne ( indsavede ), tværgående streger. L : 5,9 cm. Br : 0,6 cm. Tyk : 0,3 mm
ASR 1843 x123
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

ASR 1843 x161
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Skrinnøgle?
ASR 1200 x0132
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Forarbejdet knogle. lgd. 56mm. Måske forarbejde til skaft?
ASR 13 x1140
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Ben, med cirkelornamentering, kamskinne ? Lgd. 29mm
ASR 13 x1357
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

2 ben, med ornamentik. Det store stykke 60x25mm, med cirkelornamentik på begge sider. Prøvestykke ? Det andet 60x20mm, med 5 cirkler.
ASR 13 x1329
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

2 ornamenterede ben. Cirkelornamentik på begge stykker.Mål ca. 15x45mm og 20x50mm.
ASR 13 x0867
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Ornamenteret ben. Lgd. 65mm.
ASR 13 x1324
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Benredskab. Lgd. 12cm.
ASR 13 x1353
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

2 ornamenterede benfragmenter
ASR 13 x1115
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Ornamenteret benbeslag med 2 huller. Lgd. 11.5cm
ASR 13 x1146
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Benbeslag. Lgd. 30mm.
ASR 13 x3419
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

To fragmenter af benplader udsmykket med punktcirkelornamentik. Disse har formentlig været skrinplader.
ESM 111/66 1080
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Hjortetaksøkse. Bevaret længde: 11cm. Diameter på skafthul: 2,3 cm.
ASR 5M74D D05530
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Holder til drejning. Bestående af firesidig pladeformig klods med affasede hjørner fremstillet af hjortetak. Midt på stykkets ene fladside findes en lodret opstående, nu knap 1 cm høj jerntap, overbrudt ved fremgravningen. En 2,5 cm. lang jernstump udgør muligvis en forlængelse af samme jerntap. På hver side af denne i knap 0,5 cm afstand ses to rustpukler, der angiver indhamret jern. Stykkets sidemål : 4,3 x 4,6 cm. Tykkkelse ( uden jerntap): 1,2 - 1,4 cm.
ASR 1M73D D02357
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Ornamenteret beslagsskinne af hjortetak med skråt afskårne ender, brudt i tre stykker. På oversiden er skinnen i hver langsidekant forsynet med en uregelmæssig dobbeltrille. Mellemrummet er udfyldt med en zigzag fortløbende dobbeltrille og langs dennes ydersider er der udskåret små trekantformede indhak. Stykket er forsynet med tre uregelmæssigt anbragt naglehuller. Længde : 11,7 cm. Bredde : ca. 2,4 cm. Tykkelse: ca. 0,3 cm. I to dele.
ASR 4M75 D11019
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

1 fladt tildannet benspatel af aflang form, spidsende til mod den ene, tykkere ende. Kanterne afrundede og på den ene bredside slidspor. Den tynde, brede ende af stykket fragmenteret.  L. 8,6 cm. Br: 2,3 cm. Mindste bredde: 1,2 cm. St. tyk: 1,1 cm. Mindste tykkelse: 0,4 cm.
ASR 4M75 D11289
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

1 fragment af redskab tildannet af sidegren af kronhjorttak. Stykket er lige oversavet og afglattet i den ene ende, groft overbrudt i den anden. Ca. 0,7 - 8 cm. fra den afsavede ende er der skåret et 0,7 cm. dybt afglattet indhak, ligesom der er boret en kanal i grenens porøse indervæv fra endefladen og ud gennem indhakket. L: ca. 4 cm. Tværmål: 2,1 x 2,3 cm.
ASR 1077 x010
1408 Anden genstand af knogle/tak/tand

Fragmenter af hvalplade, bl.a. med udskåret dyrehoved med nakkedel. På to sammenhængende fragmetner ses runer
Udvidet søgning
Side 1 / 15

315 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side