Udvidet søgning
Side 1 / 29

592 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 1200 x0301
1402 Kam, futteral eller dele heraf

Fragment af dobbeltkam, ormanenteret.
ASR 1200 x0367
1402 Kam, futteral eller dele heraf

Dobbeltkam. Fragment.
ASR 13 x3031
1402 Kam, futteral eller dele heraf

Bearbejdet ben med 3 nitter. 30mm bred. Kamfutteral
ASR 13 x1329
1402 Kam, futteral eller dele heraf

Fragmenterede benkamme og lister. både kamme og pyntelister
ASR 13 x1307
1402 Kam, futteral eller dele heraf

Fragmenter af bearbejdede ben. Endeplade fra futteral
ASR 6M73 D07685
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragment af kammellemstykke af hjortetak med en udsavet tandrække i den ene ende. Rygenden er prydet med en meget fin rhombeformet krydsskravering. Største mål: 3,4 cm.
ASR 9 x043
1402 Kam, futteral eller dele heraf

3 kamfragmenter. To tandplader med få komplette tænder samt del af skinne med punktcirkel og krydsskravering. Største mål h.h.v.: 3,8, 3,2 og 3,6 cm.
ASR MD404 D00409
1402 Kam, futteral eller dele heraf

En revle til benkam. Mål: 6,9 cm. lang, 1,1 cm. bred. Lige afsavet i begge ender. oversiden noget forvitret. Spor af 4 nitter.
ASR 2391 x438
1402 Kam, futteral eller dele heraf

2,2 x 1,2 cm. fladt tildannet knoglestykke med 2 (korte) tænder. Del af tandplade til kam
ASR 5M74D D05108
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragment af en dobbeltkam, bestående af et endestykke og endnu et stykke med indsavede tænder, samt en del af revlen hvorpå 2 langsløbende furer. 2 bronzenitter bevarede. L : 4,8 cm.
ASR 5M74D D06241
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragment af enkeltkam.
ASR 5M74D D06533
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragmentstump af fladhvælvet kamskinne af hjortetak. På oversiden er stykket forsynet med en ornamentik af tværgående stregfurer samt et enkelt bælte med en art zig-zag bånd. L : 1,8 cm. Br : 1,0 cm.
ASR 5M74D D06592
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragment af skinne fra ensidet langkam med let buet ryg. Skinnens tværsnitsudviser plan underside og svagt hvælvet overside. Denne er langs randene forsynet med dybe tætsiddende furer og desuden med gruppe af indborede cirkler med fordybede centrumshuller, fragmentet udviser spor af tre naglehuller. L : 8 cm st bevarede br. 1,8 cm. Bestemt som rensdyr efter analyse 2013. 
ASR 6M73 D06661
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragmenteret kamskinne vistnok af gedehornsstejle. Stykket har flad, let tilspidset form med et naglehul nær den ene ende og spor af et sådant i den anden ende, der er overbrudt.
ASR 6M73 D03130
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragment af kamskinne, der på den hvælvede yderside er forsynet med et rhombeformet mønster dannet af krydsede dobbetlstreger. Stykket er overbrudt i begge ender, hvor der ses spor af naglehuller, ligesom to sådanne findes midt på stykket. L : 4,8 cm. Største br : 1,35 cm. Tyk : 0,5 cm. 
ASR 6M73 D03131
1402 Kam, futteral eller dele heraf

2 stk. af kamskinner, begge lige oversavet i den ene ende og på skrå i den modsatte, hvor stykkerne udviser et naglehul. 
ASR 6M73 D07031
1402 Kam, futteral eller dele heraf

3 samhørende fragmentstumper fra endepartiet af hjortetakskam bestående af 1 fragmenteret kamendestykke ( mellemstykke ), udformet med en konkav indsvingning 2 stumper af let hvælvede kamskinner anbragt på hver side af nævnte endestykke ved hjælp af en nu overrustet jernnitte. Den ene kamskinnestump har fine tæt indsavede, tværgående furer på oversiden. 
ASR 6M73 D07402
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 rustindkapslet kamskinnefragment, der på oversiden er forsynet med en tæt fin skråt anbragt stregornamentik. På undersiden to tandmellemstykker og jernnagle. 2,5 cm. lang
ASR 6M73 D07612
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 dobbeltkam af elfenben fremstillet af en rektangulær, tynd plade i hvis langsider, der er udsavet meget tætte fine tænder ( nu tildels afbrudte ). L : 6,4 cm. Br : 4,05 cm.Tyk : 1,5 mm.
ASR 4M75 D08715
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragmenteret benkam med små tætsiddende tænder i den ene langside, store i den anden. Tandstykkerne er sammenholdt af to benskinner og bronzenagler. På skinnerne er der tre furer samt en række hak fra udskæringen af tænderne. Endestykket har form af en flad rektangulær plade med to udskårne huller. Længde : 8,2 cm. St. br : 3,8 cm.
ASR 4M75 D09998
1402 Kam, futteral eller dele heraf

1 fragment af benkam betegnet PB. Koord : 109,7/218,7. Niv : 0,72. Stykket, som er et fragment af skinnen, fremtræder som en flad, rektangulær plade med savspor i den ene langside. Tværs gennem stykket er sat en nu korroderet jernnagle. Tværmål : 0,2 cm. Længde : 1,7 cm. Bredde: 1,5 cm. Tykkelse : 0,3 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 29

592 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side