Udvidet søgning
Side 1 / 6

116 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D06117
1301 Beholder af træ

1 stk. cirkulært tilskåret træstykke. egetræ affaset mod kanten, spejlskåret. Diameter: 12,6 cm. Fra stavbæger eller æske, lille spand eller lignende.
ASR 5M74D D06319
1301 Beholder af træ

1 stk. behugget, spejlkløvet egetræ. Muligvis ørestav fra bøkret kar eller tøndestav? Største længde: 14,2 cm.
ASR 5M74D D06534
1301 Beholder af træ

1 fragmenteret tøndestav af eg forrådnet i den ene ende. Staven har let tilspidset form, således at bredden i den bevarede ende er 8,7 cm. og tiltager ganske jævnt til 11,2 cm. Stavens yderside har en flad, noget groft tilhugnet krumning, ligesom staven krummer ganske svagt i længderetningen. Totaltykkelsen tiltager fra ca. 2 cm i nederenden til 2,7 cm på midten. Stavens kanter har svag skråfasning mod indersiden med kantbredde på 2 cm i nederenden øgende til 2,2 - 2,4 cm på midten. I den bevarede ende findes på indersiden en spidsbundet not, ca. 0,8 cm bred og 0,4 cm dyb, hvis bund forløber ca. 3,3 cm fra stavenden. Stavens totallængde : 71,5 cm.
ASR 420 x049
1301 Beholder af træ

Et forarbejde til bøttestav-spand af fyrretræ, rektangulært med tilspidset ende, hvori en gennemboring Længde: 12,4 cm. Bredde: 6,2 cm. Tykkelse: 0,4 cm.
ASR 420 x054
1301 Beholder af træ

1 kantfragment af cirkulær bøttebund-spand af fyrretræ Største mål: 10,1 x 3,8 cm. Tykkelse: 0,5 cm. konserveret
ASR 420 x064
1301 Beholder af træ

1 stav til stavbæger af fyrretræ, højde: 6,5 cm., samt del af bund fra stavbæger. diameter: ca 10,5 cm.
ASR 420 x066
1301 Beholder af træ

1 endefragment af tøndestav/stav til spand. mål: 6,3x6,3 cm.
ASR 420 x099
1301 Beholder af træ

1 sidefragment af drejet skål af træ. Indersiden har drejefurer ydersiden er glat, men har øverst et par omløbende riller under den forsvundne rand. Højde: 6,4 cm. Bredde: 1,6 cm.
ASR 440 x0844
1301 Beholder af træ

5 stave + fragment af bund til mindst 2 træspande
ASR 440 x0987
1301 Beholder af træ

Mindre fragment af bundstykke til en træspand, største mål: 21 cm.
ASR 440 x0988
1301 Beholder af træ

Mange små fragmenter af træ, der tilsammen danner en nærmest komplet karbund, incl. få dårligt bevarede stave kun i 10-15 cm. højde, 12-14 større stykker samt nogle smådele
ASR 440 X1212
1301 Beholder af træ

1 træstav til spand, ca. 23 x 6 cm. 
ASR 43/64D D13762
1301 Beholder af træ

Bundfragment af drejet træskål/tallerken af blød løvtræsort, muligvis ask. Skålen har haft plan standflade med stærkt udadskrånende sider, hvoraf enkelte stumper er bevaret. Bunddiameter kan beregnes til ca. 8,5 cm. St. l.: 11,7 cm. St. br. 4,6 cm.
ASR 5M74D D14860
1301 Beholder af træ

1 tøndestav af egetræ, gravebogsbetegnelse PN fra brønd NS. Staven er forrådnet i den ene ende, hvor bredden er 9,5 cm. secundært oversavet i den modsatte ende (bredde 12 cm.), hvor dendroprøve er taget. Bredden på midten 13 cm., nuværende længde: 98,8 cm. - staven er let hvælvet med svag krumning i længderetningen, sidekanterne har skråhældende mod indersiden, kanttykkelsen i den bedst bevarede ende er 1,7 cm. på midten ca. 1,5 cm. På stavens inderside findes en centimetertyk tjæreagtig belægning.
ASR 5M74D D14861
1301 Beholder af træ

1 tøndestav af egetræ, gravebogsbetegnelse PØ fra brønd NS. Staven er forrådnet i den ene ende, hvor bredden er 8,2 cm., secundært oversavet i den modsatte ende bredde: 10,6 cm. hvor dendroprøve er taget. Bredden på midten 10,6 cm. Nuværende længde: 93 cm. staven er noget skæv og uregelmæssig forbøjet. Sidekanterne er tildannet med skråhældende mod indersiden Kanttykkelse i den bedst bevarede ende. 1,8 cm., på midten 1,1 cm. På indersiden findes rester af en centimetertyk tjæreagtig belægning.
ASR 5M74D D14862
1301 Beholder af træ

1 tøndestav af egetræ, gravbogsbetegnelse QH fra brønd NS. Staven er overbrudt på midten i et uregelmæssigt brud, hvorfra en langsgående reven udgår i hvert stykke. Det ene stykke er sekundært oversavet i den best bevarede ende. (Bredde: 8,2 cm.), hvor dendroprøve er taget. Det andet stykke er halvt overbrudt, halvt oversavet i sin oprindelige ende. Stavens bredde på midten: 9,4 cm. sidekanterne er tildannet med skråhældning mod indersiden. Kanttykkelse i ender henholdsvis: 1,6 cm. og 2,0 cm. på midten: 1,6 cm. På indersiden findes rester af en centimetertyk tjæreagtig belægning.
ASR 5M74D D14863a
1301 Beholder af træ

1 aflangt stykke egetræ af ret svejet form og med uregelmæssigt rektangulært tværsnit udspaltet af en mindre stamme eller større gren. De to bredsider og den ene smalside har rå spalteflader, medens den anden smalside har bevaret splintvedskanten med enkelte barkrester, begge ender er nedhugget i flad form, men kun fra den ene side, til en tykkelse af ca. 2 - 2,5 cm. med skråfaset overgang fra den tykke del af stykket. Længden af de flade endepartier er henholdsvis ca. 8 og 14 cm. og det længste af den har tilige skårt afhuggende hjørner samt nogen afglatning på undersiden. Længde: 148 cm. Bredde: 9,5 - 11,5 cm. Tykkelse: 5,5 - 7,0 cm.
ASR 5M74D D14863b
1301 Beholder af træ

1 aflang stykke egetræ af temmelig svejet form og med halvcirkulær tværsnit. Stykket udgør den fraspaltede yderside af mindre stamme eller større gren. Den ene bredside har stadig bevaret den halvrunde stamme/grenyderside med knasthuller fra overvoksede smågrene og barksår medens den anden fremtræder som en rå spalteside med oprifter, stykkets ender er tilhugget i but tilspidset form, den ene ende er i ca. 22 - 23 cm's længde nedhugget i flad form, men kun fra den ene side til 3,5 - 4,3 cm's tykkelse med skråfaset overgang fra den tykke del af stykket. I en afstand af ca. 9 og 11 cm. fra endespidserne findes der en aflang udstemning med halvcirkulære ender henholdsvis 10,5 og 11,7 cm lange og 3 - 2,5 cm. brede. I den korteste af udstemningerne sidder to ca. 12 cm. lange og en 8 cm. lang stump af afbrudt, indtappet tømmer af en løvtræsort. Total længde: 144,5 cm. Bredde: 11,5 - 13,3 cm. Tykkelse: 5,4 - 7,2 cm.
ASR 5M74D D14863c
1301 Beholder af træ

1 aflang stykke træ af blød løvtræsort, der ved optagningen er brudt i fire dele og let fragmenteret i den ene ende. Stykket udgør den ene marvspaltede halvdel af en mindre stamme eller større gren, idet den ene bredside har bevaret stammens halvrunde form, medens den anden danner en rå spalteflade. De yderste 23 - 24 cm. af hver ende er fra stammen yderside hugget ned til 4 - 5 cm's tykkelse med skråfaset overgang fra den tykkere del af stykket. Enderne er lige overskårne og ca. 5 og 7,5 cm. fra der yderkant findes en aflang udstemning med halvcirkulære ender henholdsvis 10 og 22 cm. lange. De itubrudte stykkers længde: ca. 65, 45, 33 og 21,7 cm. Stykkets oprindelige længde: ca. 144 cm. Bredde: 10,8 - 11,8 cm. Tykkelse: 7,5 - 7,0 cm.
ASR 19M79D D14871
1301 Beholder af træ

To samhørende fragmenter af blød træsort fra drejet trælåg (0,7 cm. tykt) med flad overside og indadskrående sidekant ca. 0,7 cm. fra ydersiden af lågunderkanten findes en 0,45 og 0,5 cm. høj læberand. Største længde og bredde: 3,0 x 4,8 cm. Total tykkelse med læberand: 1,2 cm. Sammensatte ved konservering.
ASR 33/63D D01215
1301 Beholder af træ

12 karstaver af egetræ, alle med indskåret notrille ca. 5 cm. fra nedre ende. Staverne er en del forvitret i den øvre ende, deres længde ligger mellem 75 og 80 cm., bredden mellem 12 og 16 cm., gennemsnitsbredden 13 - 14 cm., tykkelsen ligger omkring 1,5 cm. en af staverne har i den øvre ende haft en rektangulær udstemning, hvis øvre side er bortforvitret, og som har været lukket med en endnu bevaret egeklods, der måler 8,3 x 10 x 2 cm. Udstemningens underside ligger 58,5 cm. under stavens underside. En anden stav har et gennemboret hul, ca. 1 cm. i diameter, knap 50 cm. fra underkant. Endelig udviser 1 stav spor efter 2 søm slået igennem knap 2,5 cm. fra underkanten. Det ene søms hoved er endnu bevaret. Ovennævnte 12 staver hidrører med sikkerhed fra den dybeste placerede af de 2 tønder, som dannede den stavsatte brønd. En løs prop.
Udvidet søgning
Side 1 / 6

116 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side