Udvidet søgning
Side 1 / 32

667 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 571 x092
0315 Anden genstand af bjergart

2 stykker bjergart. Muligvis bearbejdet.
ASR 13 x1159
0315 Anden genstand af bjergart

Lille ca. 1x1x1 cm kvadrat af kalksten. Mosaikstift størrelse.Terning?
ASR 1216 x19
0315 Anden genstand af bjergart

Korintisk kapitæl
ASR 5M74D D03221
0315 Anden genstand af bjergart

Støbeformsfragment af et finkornet stykke bjergart, som udgør et fragment af større sten med to omtrent plane sider, hvori er indhugget forskellige paralelle furer af større og mindre dybde.  Længde: ca. 9,5 cm. Bredde: ca. 8,5 cm. Tykkelse: 5,3 cm. på midten 3,3 cm. ved kanten.
ASR 5M74D D03427
0315 Anden genstand af bjergart

1 fragment af mørkegrå skiferplade af uregelmæssig form. I kanten ses en overbrudt gennemboring ca. 1 cm. i diam. Største mål: ca. 4,6 x 6 cm. Tyk. 0,55 cm.
ASR 5M74D D03616
0315 Anden genstand af bjergart

1 mundingsrandfragment af stenkar af større kar med indadbøjet rand. Der ses 2 klinkehuller, hvoraf det ene på begyndt ( ? ) i vægsiden. Karvægtykkelsen 1,5 - 1,6 cm. ( granit )
ASR 5M74D D05159
0315 Anden genstand af bjergart

1 flad rullesten, anvendelse ?.
ASR 5M74D D05492
0315 Anden genstand af bjergart

1 fragment af diskosformet glittesten ?.
ASR 5M74D D06507
0315 Anden genstand af bjergart

1 fragment af finkornet bjergart med to plane sider.
ASR 5M74D D04461
0315 Anden genstand af bjergart

Granit, bearbejdet på to fladsider, med tre uregelmæssige brudflader.
ASR 5M74D D04631
0315 Anden genstand af bjergart

1 glittesten af brunrødlig finkornet stenart. Formen er oval med afrundet hvælvet overside og omtrent plan underside med blanke slidspor. L : 13,2 cm. Br. 8,2 cm. Tyk. ca. 4 cm.
ASR 5M74D D04720
0315 Anden genstand af bjergart

1 stk. hvidt bjergart af flad, afrundet oval form.
ASR 6M73 D06736
0315 Anden genstand af bjergart

Hvidgrå stump bjergart af lighed med en glasmosaikstift. 
ASR 5M73D D02530
0315 Anden genstand af bjergart

Stangformet polersten af dybgrå skifer med dybgående nedslibninger i snoet forløb, der giver stykket en propelagtig form. Længde : 15,3 cm. Største tværmål: 2,7 - 2,9 cm.
ASR 3M70C C0992
0315 Anden genstand af bjergart

Ituslået kar af granit? Bestående af: 1 mundingsrandskår. 6 side/bundskår fra anseligt kar tildannet af lysegrå bjergart med glatte yder- og indersider, der dog bærer svage hugar?. Karret synes at have haft nærmest fladtrykt halvkugleform, som vikingetidens norske klæbestensgryer med kraftig vægtykkelse i bunden, der har tilløb til standflade, medens vægtykkelsen aftager opefter mod mundingsranden, der er glat med ganske let udskårne affasning. I såvel bund som siden findes spor af gennemboringshuller fra klinkning. 2 af bundskårene er stærkt indskørnet, medens et andet endnu har bevaret en kraftig sodskorpe på indersiden. Vægtykkelse i bunden: ca. 2,7 cm. ' ved mundingen: 1,7 cm. Mundingsdiameter: ca. 20-25 cm.
ASR 233 x002
0315 Anden genstand af bjergart

3 fragmenter af gravsten med indskriftsbogstaver på den ene, afbanede side. Det ene stykke er af rødlig sandsten, mens de to andre er af hvidgrå bjergart. Stenene indgik i teglstensgulvet A3, således som det fremgår af ASR 233T1 samt fotos, hvor de lå med den beskrevne side opad. Den rødlige sten ( største flademål ) 32 x 24 cm. Tykkelse : ca. 6 cm.. Har indhugget bogstavet A to gange skråt over hinanden, samt rester af endnu et par bogstaver. Skrifttypen må betegnes som en art skriveskrift eller kursiv. De to hvidlige sandsten passer sammen. De kan være dele af f.eks. en gravsten, selv om det ikke kan udelukkes, at der er tale om en indskriftssten af anden art. På den afbanede overside ses flg. indskrift.  S M P ( D ) M  1742 Bogstaver og tal er noget ubehjælpsomme og forekommer for visse træks vedkommende ældre end årstallet. Om dettes læsning er der dog ingen tvivl. Gulvlaget A3.
ASR 19M80C C2088
0315 Anden genstand af bjergart

Bjergartsfragment, hvor den ene side viser brugsspor. Største mål: 8 cm.
ASR 361 x001
0315 Anden genstand af bjergart

1 stk. skifer, ca. 7 x 3,5 x 0,4 cm. Behugning langs den ene langside. Blygrå.
ASR 436 x05
0315 Anden genstand af bjergart

Spillebrik af finkornet sandsten - hvælvet, naturlig oversiden - undersiden planslebet med 3 indridsede cirkelfurer og en fjerde antydet.  Diam. 46 mm, højde 20 mm. 
ASR 4M75 D12231
0315 Anden genstand af bjergart

1 aflang sten af sortgrå bjergart svagt tilspidset mod den ene ende og af tresidet tværsnitsform. Stenens ender og kanter er afrundede, siderne ujævne men afglattede. Ca. 2 cm. fra den ene ende findes en indslebet, skævt omkringløbende, ca. 2 mm bred, flad fure. L: 5,6 cm. St. tværmål: 1,6 c 1,9 cm.
ASR 4M75 D12297
0315 Anden genstand af bjergart

1 stenskive af lys gråbrunlig bjergart. Skiven har rektangulær form med to af hjørnerne skråt affaset og iøvrigt med afglattede kanter og overflade.  L: 6,2 cm. Br: 5,1 cm. Tyk: 1,7 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 32

667 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side