Udvidet søgning
Side 1 / 11

212 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 11 x7885
030804 Hvæs div

Fragment af cirkulær, roterende slibesten. Der ses rester af den buede slibeflade samt midterhullet.
ASR 5M74D D03244
030804 Hvæs div

1 fragment af stangformet hvæssesten af lysegrå sandsten. Længde: 5,4 cm.
ASR 5M74D D03323
030804 Hvæs div

1 stangformet hvæssesten af lysegrå sandsten. Længde: 11 cm. bredde 4 cm.  Tykkelse 1,9 - 2,4 cm.
ASR 5M74D D04904
030804 Hvæs div

1 sandstensfragment, slibesten ? Største mål: 4 cm.
ASR 5M74D D03425
030804 Hvæs div

1 stangformet hvæssesten af lyse sandsten, afbrudt i den ene ende. L : ca. 7 cm. Største tværmål ca. 1,4 x 1,5 cm.
ASR 5M74D D03493
030804 Hvæs div

1 fragmenteret hvæssesten af lysegrå sandsten af flad stangform 12,8 cm. bredde 4,2 cm. største tykkelse 1,6 cm.
ASR 5M74D D03599
030804 Hvæs div

1 fragment af en stangformet hvæssesten af grå sandsten. Længde : 5,4 cm. Bredde 1,7 cm. Tyk. 0,75 cm.
ASR 5M74D D03668
030804 Hvæs div

1 stk. 13 cm. lang og ca. 2 cm. bred og tyk hvæssesten af sandsten. Stangen er brudt i begge ender.
ASR 5M74D D06172
030804 Hvæs div

1 fragment af hjørnet af en sandstensslibesten. Største mål: 7 cm.
ASR 5M74D D06459
030804 Hvæs div

1 fragmenteret hvæssesten af grå sandsten. Største mål: 2,5 cm.
ASR 5M74D D04658
030804 Hvæs div

Fragment af stangformet hvæssesten af lysegrå sandsten. Største mål: 4 cm.
ASR 4M75 D09280
030804 Hvæs div

1 fragment af flad, pladeformet sandsten ( sammenlimet af tre stk. ). St. mål : 8,1 x 5,2 x 3,6 cm.
ASR 4M75 D09347
030804 Hvæs div

1 lille flis af hvæssesten af grå, finkornet sandsten.  Længde : 3,8 cm. Bredde : 1,5 cm. Tykkelse : 0,6 cm.
ASR 4M75 D09822
030804 Hvæs div

1 stangformet hvæssesten overbrudt i den ene ende med næbformig afrundet afslutning i den anden, hvor der ses spor af påbegyndt gennemboring på begge sider af næbenden. Midt på den ene fladside ses en 3,5 cm lang nedslidt fure. Længde : 8,4 cm. Bredde : 3,4 cm. Tykkelse : 2,1 cm.
ASR 4M75 D11266
030804 Hvæs div

1 fragmenteret hvæssesten af lysegrå sandsten. Stenen har aflang, bred flad form, afrundet i den ene ende, overbrudt i den anden. Den ene langside har lige, den anden ujævnt, buet forløb, begge med afrundet kant. Ca. 2,5 cm. fra kanten af den bevarede ende findes et ophængningshul med ujævne, koniske forsænkninger på begge sider. L: 12,9 cm. St.br: 6,4 cm. St. tyk: 1,5 cm.
ASR 4M75 D11711
030804 Hvæs div

1 miniatureslibesten af grå sandsten af tynd, flad stangform, nedslebet på midten, hvor stykket er overbrudt. L: 3,4 cm. Br: 1,2 cm. St. tyk: 0,55 cm.
ASR 420 x115
030804 Hvæs div

1 kantfragment af meget fint hvæssesten af brunligt kalksandsten Længde: 3,6 cm. Bredde: 1,2 cm.
ASR 9 x177
030804 Hvæs div

Hvæssesten. Natursten m. slib. Sandstenslignende. Mål: (6,4) x 1,1 x 8,3 cm. Tynder ud mod de tre af kanterne (den sidste jvf. målene afbrudt). Slibespor på begge plane sider.
ASR 9 x374
030804 Hvæs div

Hvæssesten. Sandstenslignende. Stærkt kødbensformet. Længde: (5,0) cm. Bredde/tykkelse 1,5-2,2/1,0-2,2 cm.
ASR 9 x344
030804 Hvæs div

Fragment af hvæssesten. Sandstenslignende. Oval. Mål: 1,8 x 2,1 cm, længde 3,2 cm. Fuldt slebet på nær den ene ende.
ASR 10M71D D02201
030804 Hvæs div

1 fladt aflangt stykke lysegråt hvæssestensfragment af sandsten afbrudt i begge ender. I den ene langsidekant ses halvdelen af en konisk ca. 2 mm dyb nedboring. Stenen synes iøvrigt uforarbejdet. Længde: ca. 8 cm. Bredde: 3,8 cm. Tykkelse: ca. 1 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 11

212 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side