Udvidet søgning
Side 1 / 45

927 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
GRM 402 X0155
0308 Hvæsse- eller slibesten

Slibesten Længde: 26 cm. Bredde: 12 cm. Højde: 11 cm.
ASR 1357 x108
0308 Hvæsse- eller slibesten

Hvæssestensfragment
ASR 1357 x002
0308 Hvæsse- eller slibesten

Komplet hvæssesten 7,0 x 2,1 x 0,8 cm, tilslebet på alle flader. Stenen meget finkornet, farven grågrønlig. På den ene side lille fordybning ('nålerille'). Ved den ene ende ophængnings-øsken i jern (ikke ret meget konserveret, derfor noget 'ulden'.
ASR 5M74D D03222
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 kileformet fragment af hvæssesten af gråblålig skifer samlet af to fliser. Længde: 6,7 cm. Bredde: 1,5 cm. største tykkelse ca. 1 cm.
ASR 5M74D D04846
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 fragment af slibesten af skifer. Største mål: 5 cm.
ASR 5M74D D04847
0308 Hvæsse- eller slibesten

2 skiferfragmenter Største mål: 6 og 5,5 cm.
ASR 5M74D D04968
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 flis af skifersten. Største mål: 2,1 cm.
ASR 5M74D D05003
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 fragment af skifer. Største mål: 2,5 cm.
ASR 5M74D D03788
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 fragment af en slibesten af grå skifer. Stykket er 3 cm. langt, har et trekantet tværsnit og er afbrudt i begge ender. Største mål: 3,8 cm.
ASR 5M74D D03820
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 flis af en skifer-slibesten Største mål: 4,5 cm.
ASR 5M74D D03863
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 fragment af en skiferslibesten. Største mål: 4 cm.
ASR 5M74D D03914
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 mindre stykke gråt skifer-fra slibesten? Største mål: 4 cm.
ASR 5M74D D05277
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 fragment af stangformet hvæssesten ( ? ) af bjergart med glatslidt overflade. L : 4,3 cm.
ASR 5M74D D05341
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 fragment af pladeformet hvæssesten af grålig skifer. Stykket har afrundede kanter og jævn tilspidsning mod den ene ende. L : 7,9 cm. St.br : 3,6 cm. Tyk : 0,6 cm.
ASR 5M74D D03943
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 lille fragment af en skiferslibesten. Største mål: 4,2 cm.
ASR 5M74D D03965
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 stk. grå skifer, 3 cm. langt og afbrudt i begge ender. Stykket har et trekantet tværsnit.
ASR 5M74D D03966
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 stk. lysegrå skifer, 15 cm. langt, 3 cm. bredt og ca. 2 cm. tykt, afbrudt i begge ender. Langs midten af stenens overside ses 2 ovale nedslibninger, der hver har et hul i midten. Slibesten for nåle eller lignende.
ASR 5M74D D05698
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 fragment af spinkel, stangformet hvæssesten af grå skifer. L : 4,2 cm.
ASR 5M74D D05961
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 stangformet hvæssesten af lysegrå bjergart. Stenen har uregelmæssig kvadratisk tværsnitsform med nedslidning på midterpartiet. Største tværmål : 3 x3,3 cm. L : 9,3 cm.
ASR 5M74D D06292
0308 Hvæsse- eller slibesten

Spidsen af en aflang hvæssesten af grå sandsten eller skifer. Største mål: 5 cm.
ASR 5M74D D04097
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 flis af hvæssesten af mørkegrå skifer. Største mål: 3 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 45

927 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side