Udvidet søgning
Side 1 / 2

29 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 253 x017
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

St. bredde 6,3 cm. St. tykkelse 3 cm. Skåltegn centreret på begge sider, måler ca. 1,5 cm. i diameter og ca. 0,5 cm. dybe.  Jernvedlund registrering: (19.) Knusesten med skålformede fordybninger skænket af Marius Jørgensen, Øster Hede.
ASR 134 x002
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Lommeskålsten/skålsten. Største mål: 5,5 cm.
ASR MC1545 C1545
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Skålsten/knusesten af lysgrå bjergart. Uregelmæssig oval form med indhugget, skålformet fordybning i hver bredside og knusemærker på kanterne. Længde: 5,5 cm. Bredde: 4,5 cm.
ASR MB3 B005
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Helleristningssten med afrundede sider. Aversen fladere end reversen. På aversen indhuggede linier 27 og 12 cm. lange. Den korte med en lille hage 3,5 cm. lang. Rillens bredde: 0,5 cm. Grå, ret løs granit. Højde. 33 cm. Bredde: 32 cm. Tykkelse: 14 cm.
ASR 64/61 B044
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Hjulkorssten. Klumpet sten i brun granit. Midt gennem hjulet en hugget rende til flækning af stenen. 0,52 m. x 0,39 x 0,24 m.
ASR 1747 x353
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

ASR M3004 3012
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

En Sten, Tilhuggersten, med skålformede Fordybninger, 8 Cm. lang og 6 Cm. bred. Almindelig trekantet Marksten. Paa hver af Siderne er der indboret en stor skålformet Fordybning. Paa Enderne Mærker af Slag eller Stød.
ESM 0045 x 010
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Skåltegnsten - kværn omkring en fjerdedel af drejekværn tykkelse 15,0 cm korde 45,0 cm Brudstykket er på den ene flade forsynet med 7 tydelige skåltegn. I centrum forsøgt gennemboret fra begge sider og antagelig flækket under dette arbejde Tilhugningen af skålstenen viser tydeligt at den skulle danne overligger til drejekværn Lys let rødlig granit
ESM 0669 x1
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Skåltegnsten. På den ene side mange skåltegn, på den anden side korslignende indhugninger og skåltegn. Højde: ca 40 cm., bredde: ca 46 cm., tykkelse: ca 33 cm.
ESM 101/66 B
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Granitsten, mål: ca 22x22x11 cm. Med et enkelt skåltegn.
GRM 501 X0836
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Skåltegnsten, Bjergart To ufuldstændige gennemboringer. Skålsten ?
GRM 501 X0824
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Skåltegnsten? Fordybning på den ene side. asymmetrisk form
GRM 501 X0828
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Skåltegnsten. Bjergart Tre ufuldstændige gennemboringer. Skålsten?
ESM 0931 x35
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Skåltegnsten Fordybninger på begge sider Med knusemærker Mål: 9,8cm x 6,5cm x 3,5cm
GRM 402 X0145
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Sten med skålformede fordybninger Skåltegnsten? Forarbejde til køllehoved? Højde 4,6 cm. Diameter: 6,4 cm.
GRM 402 X0146
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Sten med skålformede fordybninger Skåltegnssten? Højde: 2 cm. Diameter: 4,4 cm.
ASR 1314 x06
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

En lille kuglerund lommeskålsten Med to ret dybe gruber.  Største diameter ca. 4,5 cm.
ASR M2372 2520-21
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

To Køller af Sten, 8 & 8 1/4 Cm. lange og 6 & 7½ Cm. brede. Fuldstændig tilhuggede og afslebne med Skaftende som paa foregaaende. Endefladerne stærkt hvælvede uden slagmærker.
ASR M2372 2522-27
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Sex runde flade Marksten fra 6-10 Cm. i Diameter. Paa hver af de flade Sider er der indboret en mere eller mindre dyb skaalformet Fordybning, som ikke er gjemmenboret. Fordybningerne ere paa nogle af Stykkerne ganske flade paa andre noget mere udførte.
ASR M1770 1783
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

En Sten med fem skaalformede Fordybninger, 7½ Cm. lang og 6 Cm. bred. De skaalformede Fordybninger 2½ - 3 Cm. i Diameter. Stenen er en almindelig Rullesten med nogenlunde flade Sider. Paa hver side med Undtagelse af Undersiden findes en skaalformet Fordybning.
ASR M1810 1812
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

En ovalagtig Sten af flad Form, Slagsten, 7 Cm. lang og 5 Cm. bred. Paa hver af Fladsiderne er der indboret en skaaleformet Fordybning. Paa den ene Smalside er der et kjendeligt Mærke af Stød eller Slag.
Udvidet søgning
Side 1 / 2

29 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side