Udvidet søgning
Side 1 / 10

197 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR M7525 7525
0113 E stentøj-kardel

Krukke af brændt ler med glasur. Højde: 4 cm., bredde over mundingen: 2,5 cm. Salvekrukke
SJM 643 x1
0113 E stentøj-kardel

Lertøjsdunk, såkaldt Skæggemand. Højde: ca 41 cm. Sammenlimet af konserveringen 2017
ASR 1M73D D02345
0113 E stentøj-kardel

Fragmenteret kandeoverdel af lysegråt, finslemmet stentøj med svagt rødbrunlig yderside. Fragmentet har bevaret en bøjlehank af oval tværsnitsform med flad fure på oversiden. Det opretstående halsparti udviser tætte omkringløbende furer og vulster, skulderen er glat og udbuget. Underdelen har brede svage omkringløbende furer og vulster.
ASR 5M73D D02524
0113 E stentøj-kardel

Fragmenteret overdel af stentøjskrukke samlet af mange skår. Den blådekorerede yderside er dækket af klar saltglasur. På skulderen er indstemplet i oval ramme : B&N. 6 POT. Ørehanken er afbrundt. Total højde : ca 40 cm. Diam : ca. 17 cm.
ASR 4M75 D10133
0113 E stentøj-kardel

1 bundskår - sammenlimet af to skår - samt 1 sideskår fra samme kar af gråbrun stentøjsmasse med delvis afsprængt brun bemaling på ydersiden, hvorover saltglasur. Bunden flad. Gruppe 3.
ASR 100 x003
0113 E stentøj-kardel

2 næsten stentøjs hankeskår
ASR 160 x001
0113 E stentøj-kardel

1 hank med tilhørende partier af mundingsrand og hals/skulder fra kande af brunligt fintmagret, hårdtbrændt stentøj. Hanken har oval tværsnitsform med dyb midtfure på ydersiden.
ASR 169 x12
0113 E stentøj-kardel

En salvekrukke af gråligt stentøj med gråbrunlig bemaling, hvorover saltglasur på inder- og yderside. Korpus har cylinderform med markante indsnævringer i hals- og underparti, lodret krave med svag fure ( kraven itibrudt ) og plan standflade. 2 hankeører. Højde : ca. 6,4 cm. St. diameter : ca. 4 cm. Foddiameter: ca. 3 cm.
ASR MD13608 D13608
0113 E stentøj-kardel

Salvekrukke af brungråt, fintmagret stengods, delvis med tynd saltglasur på ydersiden. Krukken har pæreformet korpus med svagt antydet fodrand, blødt rundet halsfure og glat udadbøjet, delvis afbrudt mundingskrave. H. 5,1 cm. st. bugdiam. 3,5 cm. Mundingsdiam. 2,8 cm.
ASR 8M75D D14192
0113 E stentøj-kardel

1 fragmenteret overdel fra stentøjsdunk af grågulligt hårdtbrændt gods sammenlimet med bundskåret D 14173. Dunken har langstrakt kugleform med plan standflade, ganske kort hals og udadbøjet pølseformet mundingsrand. På skulderen af fragmentet er bevaret et tværgående skråt udstående hankeøre af flad båndform med svag hulkehl på oversiden. Dunkens totalhøjde: 15,5 cm.
ASR 89/69 D01486
0113 E stentøj-kardel

2/3 af en kop af gråt stentøj, samlet af to skår. Cirkulær standkant, halvkugleformet korpus med blomster og blade i indridset relief på siden og under mundingen indpresset Zig-zagfrise. I dekorationens bund blå farve. Bunddiameter: 3,4 cm. Højde: 4,0 cm. Mundingsrand: 7,5 cm.
ASR 24M70D D01684
0113 E stentøj-kardel

Underdel samt 1 sideskår af tykvægget stentøjskrukke (skæggemand) med plan standflade og jævnt udadbøjede sider. Ydersiden er delvis forsynet med brun farve i varierende tykkelse, hvorover klar blyglasur. Standfladens diameter: 9 - 9,5 cm.
ASR 10M71D D01981
0113 E stentøj-kardel

Stentøjsbugskår af gråbrændt gods med formpresset bladornamentik samt træstamme og arm på ydersiden, der er dækket af brunligspættet bemaling og klar saltglasur. Indersiden er ligeledes dækket af klar saltglasur. Motivet er sandsynligvis syndefladet (arm plukker æble på træ).
ASR 47/63D D00500
0113 E stentøj-kardel

Syv skår af stentøj og næsten stentøj i forskellige brungrå nuancer, flere med svage omkringløbende furer.
ASR MD101 D00101
0113 E stentøj-kardel

Salvekrukke af gulgrå brændt lertøj, delvis saltglaseret. Cirkulært tværsnit. Fod med flad standkant, hvælvet bug, indsnævret hals og profileret mundingsrand. To lodrette ører, dannet ved at massen er udtrukket og gennemboret med en pind før brændingen. Højde: 5,1 cm. Foddiameter: 3 cm. Mundingsdiameter: 2,6 cm.
ASR 22/62D D00728
0113 E stentøj-kardel

Fragmenteret kande af grågult, finslemmet stentøj, sammenlimet af flere skår (Siegburg). Foden har stærkt fremtrædende bølget fodrand, hvorfra (siderne-kroppen) stiger næsten lodret op med kun svag udhældning. Skulderpartiet er jævnt afrundet, siderne iøvrigt forsynet med svage omkringløbende furer. Basispartiet af den afbrudte hank er fladt ovalt tværsnit. Kandens overdel mangler. Mål: fodens diameter ca. 8 cm., st. højde ca. 13,2 cm..
ASR 22/62D D00744
0113 E stentøj-kardel

Miniaturekrukke af stentøj (salvekrukke). Foden har plan standflade med udstående fodrand, kraftigt buede sider, indkneben hals og lodret opstående mundingsrand, der ligesom hanken omtrent er helt afbrudt. Godset er hårdtbrændt fintslemmet stentøj, brunfarvet på ydersiden. Såvel yder- som indersiden er saltglaserede. Standfladens diameter: ca. 2.2 a 2.3 cm. Total højde: 5,2 cm.
ASR 43/64D D00757
0113 E stentøj-kardel

Krukke af grågult stentøj, plan standflade med svagt fremspringende fodrand, stejlt opadstigende, let buklede sider, blødt afrundet skulderknæk, tyk afrundet mundingsrandslæbe. På siden umiddelbart under skulderbrækket, samt 6 cm. over standfladen findet et sæt af fire svage omkringløbende furer. Krukken er samlet af mange skår, hvoraf en del dog mangler i den ene side. Mål: Højde 25,5 cm., standfladens diameter 12-12,5 cm., mundingsrandens diameter 13,2-13,5 cm.
ASR 43/64D D00758
0113 E stentøj-kardel

Krukke af stentøj med brungrå bemaling og saltglasur. Plan standflade med fremspringende let afrundet fodrand, stejlt opadstigende sider med jævnt afrundet skulder, trind mundingsrandslæbe. På siden umiddelbart under skulderen samt en god tomme over standfladen findes et sæt omløbende furer. Krukken er samlet af mange skår, hvoraf en del dog mangler i den ene side i krukkens øvre halvdel. Mål: Højde 12,5 cm., standfladens diameter 7,4 cm., mundingsrandens diameter ca. 8 cm.  
ASR 43/64D D00759
0113 E stentøj-kardel

Stærk fragmenteret rest af krukke af stentøj med brun bemaling og partiel saltglasur især på underdelen. Plan standflade med fremspringende afrundet fodrand, stejlt opadstigende sider, blødt afrundet skulderknæk, kort opadstigende hals, tyk afrundet mundingsrandslæbe. Umiddelbart over fodranden samt under skulderknækket findes et sæt svage omløbende furer. Kun bunden og en samhørende del af side og mundingsrand er bevaret samlet af flere skår. Mål: Højde: ca. 16 cm., standfladens diameter 8,0-8,2 cm.
ASR 565 x015
0113 E stentøj-kardel

E stentøj bund
Udvidet søgning
Side 1 / 10

197 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side