Udvidet søgning
Side 1 / 2

23 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 4M75 D09763
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

1 spaltet mundingsrandskår af gulligt fintmagret porøst lergods fra kar med udadbøjet vulstformet mundingsrand med stempelornamentik på randoverkanten. ( Badorf-vare ). Gruppe 11.
ASR 9 x479
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår, Badorf med stempel. Stempler på randkanten. Med ansats til øre. Reliefbånd?
ASR 9 x561
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

3 randskår, Badorf med stempel, de to sammenlimede
ASR 9 x395
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår, Badorf med stempel. Sammenhørende/sammenlimet/magasineret sammen med øvrige Badorf x395 (se foto)
ASR 9 x388
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår, Badorf med stempel
ASR 9 x214
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår, Badorf med stempel. Stempel på randkanten
ASR 2360 x031
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Badorfkeramik med rullestempler oven på randen. Evt. pingsdorf.
ASR 5M74D D03327
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår af gulbrunligt, finslemmet lergods, gruppe 11, fra kar med udadbøjet stempelornamenteret rand.
ASR 5M74D D03381
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår af finmagret, porøst, gråligt lergods, gruppe 11, fra kar med udadbøjet rand og stempelornamentik på rand og skulder.
ASR 5M74D D03382
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår af finmagret, porøst, brungulligt lergods, gruppe 11, fra kar med udadbøjet stempelornamenteret rand.
ASR 5M74D D05105
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår med hvid skærv. Hårdtbrændt, hjuldrejet, med afrundet let fortykket rand. På dennes overside og under randen på ydersiden uregelmæssige pindstik, gruppe 11.
ASR 5M74D D03809
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randstykke sammensat af 3 framgmenter af magret, hvidbrændt lergods med udadbøjet, profileret rand og bånd af indstemplet dekoration på ydersiden af karret. Badorf. Gruppe 1, er sammensat med den tilhørnede rand nr. D3837.
ASR 5M74D D03837
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår af gråt til svagt grågulligt, magret, porøst lergods fra større kar med markant halsfure og udad bøjet vulstformet rand, gruppe 11. I randydersiden ses spor efter et afbrudt, bredt fladt øre. Er sammensat med inv. nr. D3809
ASR 5M74D D03870a
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

To Badorf randskår
ASR 5M74D D04229
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår af finslemmet, lyst gullig - hvidt lergods fra kar med udadbøjet rand og stempelornamentik på randens overside samt karrets yderside. Badorf. Gruppe 11.
ASR 5M74D D04591
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår af magret, hvidligt gods med stempelornamentik på oversiden af den let udfaldende rand. Badorf. Gruppe 11.
ASR 583 x0074
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Import, Rand, Badorf m. stempler
ASR 951 x046
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Randskår
ASR 565 x228
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Badorf randskår
ASR 15 x096
01070702 C1 Badorf m. stempel-rand

Flot randskår med rullestempel øverst på randen.
SJM 3 x0274
01070702 C1 gods-rand, Badorf m. stempel

Randskår