Udvidet søgning
Side 1 / 5

105 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03449
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

3 bugskår af grågulligt, finmagret, porøst lergods, gruppe 11, med stempelornamenteret yderside.
ASR 5M74D D03684
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

2 bugskår af lys grågul, porøs og finslemmet keramik med bånd af stempelornamentik på ydersiden. Badorf-keramik, gruppe 11.
ASR 5M74D D03811
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår fra kar af magret, hvid til svagt rødligt brændt keramik med stempelornamentik på ydersiden, gruppe 11.
ASR 5M74D D05231
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår af rødbrændt, fint magret ( på ydersiden ses et usædvanligt stort kvartskorn ). På ydersiden 2 rækker af rektangulær pindstik. Badorf. Gruppe 11. Sammenlimet med D4273.
ASR 5M74D D03851
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår af gråt, porøst, pibelersagtigt lergods fra kar med stempelornamentik på ydersiden, gruppe 11.
ASR 5M74D D04273
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår af finmagret, hvidbrændt lergods. Hjuldrejet. Ydersiden : lyserøde partier, spor af rullestempel, gruppe 11. Sammenlimet med D5231.
ASR 5M74D D04448
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 ornamenteret sideskår af gråhvidligt, magret gods. Badorf, gruppe 11.
ASR 5M74D D04486
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 længdespaltet sideskår af gråhvidligt gods med stempelornamentik på ydersiden. Badorf, gruppe 11.
ASR 5M74D D04556
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår af finmagret, grå - til hvidbrændt keramik. Badorf. Gruppe 10.
ASR 5M74D D04571
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår af magret, gråbrændt gods med indvendig afsat, udadbøjet rand, gruppe 0.
ASR 5M74D D04592
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

2 sideskår af magret, hvidligt gods, badorf, gruppe 10.
ASR 6M73 D07264
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår af gulligt porøst, finmagret lergods med svage spor af stempelornamentik på ydersiden, gruppe 11. ( Badorfkeramik ).
ASR 6M73 D07337
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår spaltet af lysegråligt, finmagret, porøst lergods med stempelornamentik på ydersiden. ( Badorfvare ). Gruppe 11.
ASR 6M73 D07390
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 spaltet skulderskår af gråbrændt ( oprindelig hvidt ? ), finmagret, porøst lergods med blank overflade, der er forsynet med vandrette omkringløbende rækker af indstemplede milimeterstore rektangler og trekanter ( Badorfkeramik ) . Gruppe 9 eller 11.
ASR 6M73 D07443
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 ubetydeligt sideskår af porøst, magret, gråsort lergods med lysgrålig skærv. På ydersiden stempelornamentik i for af millimeterstore kvarter tæt anbragt i rækker over hinanden, gruppe 9.
ASR 4M75 D08383
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 sideskår af gullig brændt stentøjsagtig gods med grå skærv. Gruppe 10. Importeret gods. Sammenlimet med D9831, D9558.
ASR 4M75 D08408
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

Lille skulderskår af gulligrød stentøjsagtigt lergods med ornamentik, som to omløbende linier i form af små indtrykte firkanter. Gruppe 11. Badorvare.
ASR 4M75 D09303
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 halsskår af iltbrændt, fint magret, ret hårdt gods med gulviolet inderside, gullig yderside og gullig skærv. På ydersiden i 5 rækker vandret over hinanden rullestempeldekoration bestående af firkanter, trekanter og rhomber. Badorf. Højde : 4,9 cm. Bredde : 7,5 cm. Tykkelse : 0,5 cm. Gruppe 11.
ASR 4M75 D09456
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

1 ubetydeligt sideskår fra tyndvægget kar af gulgrå finmagret lermasse med stempelornamentik på ydersiden. Gruppe 11. ( Badorfvare ).
ASR 4M75 D09473
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

2 sammenlimede sideskår fra større kar af grågulligt magret porøst lergods. Gruppe 10.
ASR 4M75 D09709
01070701 C1 Badorf m. stempel-side

5 samhørende sideskår af gråbrunligt finmagret lergods, heraf 3 med stempelornamentik på ydersiden. Gruppe 11. ( Badorfvare ).
Udvidet søgning
Side 1 / 5

105 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side