Udvidet søgning
Side 1 / 13

254 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03514
0105 Jydepotte-kardel

1/4 af gryde af lerpottegods med lave aflange ca. 2 cm. høje tæer. Gryden har nærmest halvkugleformet med vandret udstående mundingskrave og glittet inderside. Højde ca. 12,5 cm. gruppe 0.
ASR 5M74D D03516
0105 Jydepotte-kardel

2 mundingsrandskår af jydepottegods med påsiddende pølseformede overbrudte hanke, den ene med toppet afslutning.
ASR 5M74D D03691
0105 Jydepotte-kardel

1 fragmenteret jydepotte, hvoraf en hel karside med rand, tå og bund er bevaret. Karrets højde er 12 cm, gruppe o.
ASR 5M74D D03692
0105 Jydepotte-kardel

1 fragmenteret jydepotte samlet af flere skår, hvorved rand, hankeansats og en tå ses. Karrets højde er ca. 17 cm. Gruppe o.
ASR 6M73 D02676
0105 Jydepotte-kardel

Jydepottekar af gråbrunligt lergods samlet af talrige skår. Mindre partier af mundingsrand samt enkelte bugskår mangler. Karret har to (oprindelig tre) korte knivbeskårne tæer af rektangulær tværsnitsform. Korpus er kugleformet med blødt rundet overgang til en kort opstående hals, der afsluttes foroven med en fremstående afrundet mundingskrave. Dennes overside samt hele karindersiden er glittet. Fastgjort på skulder og hals findes eet lodretstående hankøre af trind pølseform afsluttet foroven med en afrundet top. Karrets højde ca. 23,5 cm. mundingsrandsdiam. ca. 23 cm. Største bugdiam. knap 26 cm.
ASR 6M73 D02677
0105 Jydepotte-kardel

Fragmenteret jydepottekar af gråsort lergods samlet af talrige skår. Af bugpartiet mangler omkring halvdelen. Karret har omtrent samme form og størrelse som foregående nr., men tæerne er lidt længere med svag konkav hulkehul på ydersiden. Den lodrette ørehank afsluttes foroven med to afrundede toppe adskilt af en bred fure. Karrets højde : ca. 23 cm. Mundingsrandsdiam : 21,5 cm. Største bugdiam : ca. 26,5 cm.
ASR 6M73 D02678
0105 Jydepotte-kardel

Et randskår samt 1 parti ( ca. 1/4 ) af lavt grydeformet kar af brunt og gråsort flammet jydepottegods samlet af flere skår. Karfragmentet udviser to korte knivbeskårne tæer af tilspidset form. Korpus har kuglekaltagtig form uden halsmarkering og afsluttes foroven med en vandret fremstående mundingskrave. Ydersiden fremviser enkelte glittestriber, indersiden er helt blankglittet i stribet form. Karhøjde ca. 11 cm. Største randdiam. ca. 23,5 cm.
ASR 8M75D D14157
0105 Jydepotte-kardel

1 partiel overdel samlet af skår fra sortbrændt jydepottekar med pæreformet korpus, blødt rundet halsindsnævring og udadbøjet mundingskrave. På hals/skulderpartiet findes et kort, lodretstående, pølseformet øre. Indersiden af mundingskraven er blankglittet, medens karet yderside fremviser enkelte glittestriber, mundingsdiameter ca. 19 cm. Jvf. D 14159, hvor et tilhørende randskår med øre.
ASR 8M75D D14158
0105 Jydepotte-kardel

1 partiel overdel samlet af skår fra sortbrændt jydepottekar med udbuget korpus, blødt rundet halsindsnævring og udadbøjet mundingskrave. På hals/skulderpartiet findes to modstående, korte, lodrette, pølseformede ører. Indersiden af mundingskraven er blankglittet, medens karets yderside fremviser enkelte glittestriber. Mundingsdiameter ca. 16 cm.
ASR 8M79D D14964
0105 Jydepotte-kardel

Et større parti af rand-side-bundskår med eet tilskåret ben fra potte med vandret udadbøjet rand, flad foroven. Glitning på inderside og på randens overside. Ydersiden flammet i gråt og sort.
ASR 379 D01180
0105 Jydepotte-kardel

1 overdel samt partier af bunden fra kar af jydepottegods samlet af mange skår. Karbunden har nærmest kugleform og er forsynet med sekskantede, kun en god halv ca. høje, rødbrændte tæer, hvoraf kun to er bevaret. Karsiden har blødt skulderknæk, i indsnævringen mellem skulder og hals findes en smal vulst forsynet med ærtestore, tætsiddende, grubeformede indhak. Halsen er opretstående med svag vulst og furer, let fortykket, blødt afrundet mundingsrand.  Karret er forsynet med to diametralt anbragte båndformede ører, bredest ved deres nedre ende midt på skulderne, smallere og mere klumpede i deres øvre ende, hvor de er udstyret med en knopformet top. På ydersiden er karret nedenfor skulderknækket forsynet med et 4 - 4,5 cm. bredt bælte af vandret glitning, fra skulderknækket til halsindsnævringen har glitningen lodretstribet karakter, medens hals og mundingsrand har vandretstribet glitning. Indvendig kan glitningen kun vanskeligt iagttages på grund af kalkbelægning, halspartiet har dog vandret glitning, i bunden anes ovale glittede kruseduller. Karrets mundingsdiameter: 23 cm. Karrets højde kan anslåestil ca.: 20 cm.
ASR 379 D01181
0105 Jydepotte-kardel

1 stærkt fragmenteret kar af jydepottegods af lignende type som D 1180. Karbunden har bred, fladtrykt kugleform og er forsynet med to (oprindelig tre) kantede, knivbeskårne, ca. 1 cm. høje, rødbrændte tæer. Karret har blødt skulderknæk, flere bløde furer og vulster i indsnævringen mellem hals og skulder. Halspartiet er let udadbøjet med noget fortykket afrundet mundingsrand. Karret har båndformede ører af enkel, glat facon (kun eet bevaret). Hals og mundingsrand er udvendig og indvendig forsynet med uregelmæssig vandret glitning. Karbundens inderside har svage spinkle glittede kruseduller. Karrets mundingsdiameter: 18,2 cm. Karrets højde: ca. 14,8 cm.
ASR 379 D01182
0105 Jydepotte-kardel

Fragmenter, tildels sammenlimede, af lerfad eller skål af brunligt sortflammet jydepottegods. Fadet har ubetydelig ophøjet standflade, stærkt udadbøjede sider, fortykket, let udadskrånende, afrundet mundingsrand med let fremstående læbe. Indersiden har vandrette glittestriber, i bunden forløber de dog på kryds og tværs. Standfladediameter: ca. 9 cm. Mundingsdiameter: ca. 28 cm. Højde: ca. 9,2 cm.
ASR 379 D01183
0105 Jydepotte-kardel

Fragmenter, tildels sammenlimede, af lerfad eller skål af sortbrændt jydepottegods af ganske samme type som ovennævnte. Standfladen er kun antydet som et plant tildannet område af den krumme bundyderside, ca. 7,5 cm. i diameter. Mundingsranden har afrundet, udadskrånende overkant med fremspringende læberand. Indersiden er glittet med vandrette og skråt krydsende glittestriber. Mundingsdiameter kan beregnes til ca. 26 cm.
ASR 379 D01184
0105 Jydepotte-kardel

2 fragmenter samlet af flere skår fra meget lav skål af tykvægget, gråbrunt, sortflammet jydepottegods. Skålen har svagt antydet standflade, stærkt udfladede sider og skråt opadbøjet, afrundet mundingsrand. På overgangen mellem side og mundingsrand findes et stumpvinklet knæk, fremkommet ved ydersidens beskæring med kniv. Indersiden har uregelmæssige vandrette glittestriber. Højde: ca. 4,5 cm. Mundingsdiameter: ca. 27 - 28 cm.
ASR 96/67 D01470
0105 Jydepotte-kardel

11 bund eller sideskår eller skårflager af gråt og gråbrunligt temmelig hårdtbrændt jydepottegods, et af skårene har ar efter afbrudt tå. Kun enkelte af skårene viser spor af glitning på yder-/indersiden.
ASR 24M70D D01678
0105 Jydepotte-kardel

Tre sammenhørende randskår, der udgør en partiel overdel af kar af glittet sortbrændt jydepottegods med ganske blødt knæk på overgang mellem skulder og bug, udadbøjet hals med flere omkringløbende furer, vulster, hvoraf den nederste på overgangen mellem skulder og hals er forsynet med tæt anbragte korte tværgående indhak. På skulderen findes liggende ovale glittedekorationer. På halsen findes to lodrette ører af flad bøjleform afsluttet foroven med en opstående top.
ASR 24M70D D01730
0105 Jydepotte-kardel

Bugskår af gråligt tyndvægget jydepottegods dekoreret med glittestriber på indersiden.
ASR 24M70D D01754
0105 Jydepotte-kardel

To bugskår af gråbrændt jydepottegods, det ene med sølvgrå inderside, begge med mønsteragtige glittestriber på indersiden.
ASR 7 x0001
0105 Jydepotte-kardel

1 halsskår og 1 side/bundskår af gråbrændt jydepottegods med glitning på indersiden.
ASR 815 x1
0105 Jydepotte-kardel

Jydepotte. Mål: Rand diameter: 25 cm. Højde: 27 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 13

254 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side