Udvidet søgning
Side 1 / 3

59 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D05821
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 rand/skulderskår af brunligt lergods magret med rødligt grus fra kar med udadbøjet rand og dybe vandrette furer på skulderen, gruppe 9.
ASR 5M74D D06182
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 randskår med udfaldende rand og indvendig lågfals, gennemboret klinkhul eller ophængningshul under randen og furet ornamentik, på ydersiden. Drejet, reduktionsbrændt, gruppe 9.
ASR 5M73D D02486
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

Randskår af magret gods, gruppe 9. Markant profileret udadbøjet mundingsrand, der har glittespor såvel som yderside og inderside. Hjemlig drejet ?.
ASR 6M73 D03046
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

Randskår af magret lergods, gruppe 8, fra kar med udadbøjet rand. Hjemlig drejet ?
ASR 6M73 D07001
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår af gråsort magret lergods fra kar med udadbøjet arundet munding med fals på indersiden. På skulderen ses en stribe af dybe omkringløbende furer, gruppe 5.
ASR 4M75 D08086
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår af gråsort magret lergods fra kar med udadbøjet rand og læbefremspring på indersiden. Hjemlig drejet. Sammenlimet med D9717, D12119.
ASR 4M75 D09717
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår fra kar med udadbøjet rand. På skulderpartiet ses tætte omkringløbende furer og vulster. Hjemlig drejet. Sammenlimet med D8086, D12119.
ASR 4M75 D10139
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 randskår af ret grovt magret, velbrændt, gråsort gods med gråsorte sider og skærv. Randen jævnt udludende og afrundet, med en knap 1 cm bred fure på indersiden. På ydersiden ca. 3 cm under randen dekoration i form af tætsiddende omløbende riller. Gruppe 9. Højde : 4,3 cm. Bredde : 5,4 cm. Tykkelse : 0,8 cm.
ASR 4M75 D10409
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 randskår af ret grovt magret gods med grå sorte sider og skærv. Randen jævnt udludende og afrundet, med en knap 1 cm bred fure på indersiden. På ydersiden er ca. 3 cm under randen dekoration i form af tætsiddende omløbende riller. Gruppe 9.  Højde : 7,5 cm. Bredde : 7,0 cm. Tykkelse : 0,7 cm. 
ASR 4M75 D11109
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 randskår af ret grovt magret, velbrændt gods med brunlig inderside, grå skærv, og grå yderside. Randen jævnt udludende, fortykket og affladet foroven og med en ca. 1 cm bred fure på indersiden. På ydersiden af skåret dekoration i form af omløbende linier. Gr. 9. H: 4,1 cm. Br: 4,3 cm. Tyk: 0,8 cm. Hjemlig drejet?
ASR 4M75 D11395
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår fra kar med udadbøjet rand og læbefremspring på yder- og indersiden. Gr. 8. Hjemlig drejet?
ASR 4M75 D11521
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår af gråbrunt, magret lergods med fortykket udadbøjet rand med læbefremspring på yder- og indersiden. Gr. 8.
ASR 4M75 D11723
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår af gråbrændt fintmagret lergods fra kar med fortykket, afrundet udadbøjet rand med hulkehl på indersiden. På skulderen findes en flad afsats med tætte omkringløbende furer og vulster. Gr. 9.
ASR 4M75 D11885
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår af gråligt, magret lergods fra kar med udadbøjet, afrundet, vulstformig læberand, der fremtærder med hulkehl på indersiden. På skulderen sees et bælte af tæt anbragte omkringløbende furer. Gr. 9.
ASR 4M75 D12119
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår, samlet af to, af gråbrændt, magret lergods fra kar med udadbøjet vulstformet munding og læbefremspring, hvorunder hulkehl, på indersiden. Gr. 9. Hjemlig drejet. Sammenlimet med D8086, D9717.
ASR 4M75 D12329
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

2 mundingsrandskår af gråligt ret grovt magret lergods fra kar med udadbøjet vulstformede rande med læbefremspring på ydersiden, på det ene skår tillige læbefremspring og hulkehl på indersiden. På skulderpartiet sees et bælte af tætte omkringløbende riller. Gr. 9.
ASR 4M75 D12446
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

3 randskår med udadbøjet, profileret rand med indre randfure. På ydersiden af 2 parallelltløbende riller. Gr. 9. På det ene limet 2 sideskår. Hjemlig drejet.
ASR 4M75 D12567
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

1 mundingsrandskår af gråbrunt, magret gods med fortykket vulstformig rand og omkringløbende furer på skulderpartiet. Gr. 9.
ASR 9 x218
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

Randskår, sammenlimet med bugskår x218, og sammenhørende med randfragment fra x189
ASR 9 x148
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

Randskår, hjemlig drejet
ASR 9 x575
01030602 A1 hjemlig drejet-rand

To randskår, hjemlig drejet
Udvidet søgning
Side 1 / 3

59 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side