Udvidet søgning
Side 1 / 1098

23045 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
SJM 979 X0910
010201 O2 gods-side

Sideskår. Et med stregornamentik
SJM 1161 x01
010201 O2 gods-side

Tre samhørende bugskår, med friske brud. De udgør tilsammen en skårflage af håndfladestørrelse. Rødbrun yderside, sort inderside.
ESM 2713 x0199-07
010201 O2 gods-side

Keramik
ESM 1917 x0127
010201 O2 gods-side

Sideskår. Fint magret og sortglittet. Fint gods.
ESM 1917 x0126a
010201 O2 gods-side

Sideskår. Fint magret, med beklaskning og madskorpe.
ESM 1917 x0126a
010201 O2 gods-side

5 sideskår. Fint magret og glittet, heraf 4 sortglittet.
ESM 1917 x0126
010201 O2 gods-side

7 sideskår. Fint magrede og beklaskede.
ESM 2713 x0484
010201 O2 gods-side

Keramik, sideskår
ESM 1917 x0874
010201 O2 gods-side

Sideskår. 15 skår, grov beklasking på ydersiden
ASR 1689 x003
010201 O2 gods-side

Ret groft magret - bedste gæt: 8.-9. århundrede.
ASR 5M74D D04787
010201 O2 gods-side

1 randskår af gråbrændt, magret lergods med streg- og stempelornamenteret, glitet yderside fra kar med indadbøjet rand, gruppe 5.
ASR 5M74D D04790
010201 O2 gods-side

1 hals/skulderskår af gråbrunligt magret lergods fra kar med stregornamentik og glitning på ydersiden, gruppe 5. Sammenlimet med 1 skår fra D4892.
ASR 5M74D D04791
010201 O2 gods-side

Tre skår af gråbrændt, magret lergods med indstemplede hjulkors og stregormanmenter på ydersiden, der tillige bærer spor af glitning. 2 skår er sammenlimet med D5124 og 1 med D5509. 
ASR 5M74D D04820
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrændt, grovt magret, gruppe 4.
ASR 5M74D D04837
010201 O2 gods-side

1 blødtbrændt, grovt magret, sideskår med rødbrun skærv. På ydersiden dekoration i form af indridsede linier og kun halvt bevarede, hjulkors. ( indstemplede. ) Gruppe 5.
ASR 5M74D D03396
010201 O2 gods-side

1 sideskår af magret, gråbrunligt lergods, gruppe 5, fra kar med stempelornamentik.
ASR 5M74D D04892
010201 O2 gods-side

5 sideskår af gråbrunligt magret lergods fra kar med stempelornamentik og stregdekoration på ydersiden, gruppe 5. 1 skår sammenlimet med D4790.
ASR 5M74D D04895
010201 O2 gods-side

1 større og 1 mindre sideskår af gråbrunligt, grovmagret lergods fra samme meget anseelige tykvæggede lerkar, gruppe 4. Jvf. D4820.
ASR 5M74D D03601
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunligt, magret lergods med indstemplet cirkelornamentik. Et klinkehul ses i randkanten, gruppe 5.
ASR 5M74D D03756
010201 O2 gods-side

2 sideskår fra samme kar af gråbrændt, grovmagret lergods, gruppe 5, det ene med indstemplet cirkelornamentik.
ASR 5M74D D05090
010201 O2 gods-side

1 sideskår, gruppe 5. Med vandret omløbende borter på ydersiden bestående af indtrykkende ruder mellem linier. Gruppe 5.
Udvidet søgning
Side 1 / 1098

23045 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side