Udvidet søgning
Side 1 / 13

262 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR M3037 3039
0101 O1 gods-kardel

Lerkar fra Stenalderen. Urtepotteformet. Siderne omtrent lige indtil sidste tredjedel, hvor de er stærkt udsvajede, så karret bliver meget bredt i forhold til højden. Under mundingen flere parallelle bånd. Siderne er inddelt i syv felter med lodrette striber, felterne er udfyldte med spar stillede cardiumsindtryk. Højde: 9½ cm., mundingsdiameter: 12½ cm.
ASR M3243 3245
0101 O1 gods-kardel

Bægerformet lerkar. Rette sider og udadbøjet mundingsrand. Dekoreret med cardiumsindtryk: Tre vandrette bånd under mundingsranden og herunder tredobbelt zig-zagmønster. En del af bunden rekonstrueret. Højde: 6,4 cm., mundingsdiameter: 9,4 cm.
ASR M3311 3311b
0101 O1 gods-kardel

Bægerformet lerkar, 7¾ Cm.. højt og 8 Cm. bredt over Mundingen, hvorunder en lille fremtrædende Kant. Forziringerne paa Siderne bestaa af to parallel løbende Linier foroven med spærmæssigt stillede Baand af skiftevis tre og fire Streger Forneden.
ASR M3358 3358a
0101 O1 gods-kardel

Et krukkeformet Lerkar, 9 Cm. højt og c. 10 Cm. bredt over Mundingen. Siden indbuet nærmest under Munden og derunder rundt udbuget mod den flade Bund. Lyserød Farve med til dels glattet Overflade. Overdelen ornamenteret, Underdelen ikke. Ornamenterne består af ti øverst om Karret anbragte rundt løbende fordybede Linier (Cardiums aftryk), hvorunder der findes et Baand af skraat stillede Streger, ordnede gruppevis med c. 14 i hver Gruppe.
ASR M3359 3359a
0101 O1 gods-kardel

Et Lerkar, skaalformet, 7½ Cm. højt og 13 Cm. bredt over Mundingen. Lille og Flad Bund, hvorfra Siderne skraane lige og stærk udad. Smuk rødlig Farve. Overkanten skraat riflet, hvorunder to Rækker skraat stillede Streger, længere ned paa Karrets Sider findes en lignende Række.
ASR M3366 3369a
0101 O1 gods-kardel

Lerkar. Rundbuget underdel med lille standflade (diameter: 4 cm.), konisk overdel. På overdelen syv rækker pindestik. Dele af karret rekonstrueret. Højde: 15 cm., mundingsdiameter: 11 cm.
ASR M3366 3370c
0101 O1 gods-kardel

Et Lerkar, 10½ Cm. bøjt og c. 9 Cm. bredt samme form som N: 3369, man Bunden noget bredere og Ornamenterne Bestaaende af otte smalle rundtløbende Baand af (Cartiumsindtryk ? ), hvorunder en Række skraastreger. Noget beskadiget.
ASR M4448 4448b
0101 O1 gods-kardel

Lerbæger med fod. Bredest ved mundingen. Under Mundingen en række lige og to rækker skråtstillede stregornamenter. Højde: 6 cm., mundingsdiameter: 5,5 cm.
ASR M5108 5132
0101 O1 gods-kardel

Lerkar. Bredest ved mundingen, selve korpus indadsvunget. Højde: 8,5 cm., Mundingsdiameter: 10 cm.
ASR M1028 1055
0101 O1 gods-kardel

Helt lerkar. Urtepotteformet. Udadbøjet mundingsrand. På korpus dekoreret med tværgående stregornamentik og zig-zag mønster. Højde: 10 cm., mundingsdiameter: 12 cm., bunddiameter: 9 cm.
ASR M1174 1177
0101 O1 gods-kardel

Det meste af et lerkar. Rekonstrueret. Rundbuget med tragtformet hals. Halsen dekoreret med indridset sildebensmønster og omløbende furer. Højde: 24 cm., mundingsdiameter: 16 cm.
ASR M7028 7028C
0101 O1 gods-kardel

Lerkar, krukkeformet. 6,5 cm. højt og 5 cm. bredt over mundingen. Størst bredde på midten, hvorfra siderne runde jevnt mod bunden og mod mundingen. På den ene side en fremtrædende knop med vandret gennemboring til en snor. På et stykke af siden i fortsættelse af øret findes et bånd af lodrette streger, der er kraftigere foroven end forneden.
ASR MA129 A193
0101 O1 gods-kardel

Lerkar. Mørkgrå skærv og lysebrun overflade. Flad bund, cylindrisk korpus og udbøjet, uprofileret mundingsrand. Under randen tre omløbende furer og på korpus omløbende zig-zag dekorationer bestående af tre eller fire furer. Højde: 7,9 cm, bunddiameter: 8,2 cm, Randdiameter: 11,3 cm. Randens ene side sammenlimet af flere stykker.
ASR MA4 A004
0101 O1 gods-kardel

15 skår af mindre tyndvægget lerkar med lige afskåret rand og indknebet fod. Godset er ret grovkornet med gruspartikler & lysebrun overflade.
ASR 1M70A A044
0101 O1 gods-kardel

Skår fra en tykvægget krukke med udadbøjet mundingsrand. Lysebrunt, groftmagret gods. Flere skår sammenlimede til større dele.
ASR 361 x002
0101 O1 gods-kardel

4 stk. randskår og 1 stk. 'midterskår ' fra lerskive. Groft magret, tykkelse op til 1,5 -2,0 cm. Randen jævnt afrundet. Rødlig.
ASR 554 x001
0101 O1 gods-kardel

Kar 1, åben skål:  3 randskår, samlet til 1 stykke.  3 halsskår 12 bugskår, heraf 4 samlet til 1 stykke  heraf 2 samlet til 1 stykke. Alle ornamenterede. Datering Mn lb. 
ASR 554 x001
0101 O1 gods-kardel

fodskål:  1 randskår  6 halsskår, heraf 2 samlet til 1 stykke. 16 fodskår, heraf 4 samlet til 1 stykke, med ansats til øre  heraf 7 samlet til 1 stykke  1 bundskår Alle, dog ikke bundskåret, er ornamenteret. Datering Mn 1b-2 
ASR 1817 x25
0101 O1 gods-kardel

ASR M2129 2130b
0101 O1 gods-kardel

fem skår af stenalderkeramik. 1 bundskår, to randskår, 2 bugskår. to med ornamentik
ASR M2129 2137a
0101 O1 gods-kardel

Otte skår af to forskellige? lerkar
Udvidet søgning
Side 1 / 13

262 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side