Udvidet søgning
Side 1 / 7

137 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 101/66 X101
0101 O1 gods-kardel

MN II Kar 4: Næsten helt bevaret skulderskål med randormanentik ornamentik bestående af vinkelstabler der består af 3 vinkler. De er lavet med stebpler, men så tæt at de flere steder går over i vinkellinjer. Skulderen kornamenteret med lodrette linjer 12,5cm høj 21.5cm i rand diameter. 6cm, i bunddiameter.
ESM 101/66 x085
0101 O1 gods-kardel

Kar 6 Lille tragtbæger - fuldt bevaret. Indstik lige under rand. Lavet med et irregulært redskab. MN V 7cm højt 9cm i rand dia. 4,5cm i bund dia.
ESM 101/66 x010
010101 O1 gods-side

78 løse sideskår uden dekoration. Fra tragtbæger. 115 sideskår er dekorerede og er i en seperat pose. Dekor består af indridsede streger, kamornamentik, pindindstik, muslinge indrids osv. De fleste hører til kar 1 og kar 5. Blandt andet en del skår fra midetdelen af fodskålen. Andre skår kan være fra foden af sfodskålen. Der kan være skår fra endnu en enledet skål, men det kan også være en del af fodskålens underdel Dertil et skår fra en lerskive med hul i.
ESM 101/66 x005
010101 O1 gods-side

Sideskår fra forskellige kar - mange med ornamentik i form af zig-zag og muslingeindtryk.
ESM 101/66 x008
010101 O1 gods-side

Sideskår fra forskellige kar - mange med forskellig dekoration.
ESM 101/66 x051
010102 O1 gods-rand

Randskår fra større kar. Formodet førromersk jernalder pga. udadsvejet rand og pålagt liste med fingerindtryk.
ESM 101/66 x010
0101 O1 gods-kardel

Kar 1 Del af fodskål. Sandsynlighvis overdelend. Ornementeret med vandrettelinjer lavet ved at indstikke er calvcirkelsteplem ind mange gange. Afbrudt to steder af brede bånd med indridsede eller spatelstemplede vinkler. På randen ses samme linjer indridsede eller spatelsptempler i et kyrds/skraveret bånd. Mod bunden (midten af fodskålen) er linjerne afgrænset af en zikzak-linje med mindte stempleindtryk. Randdiameter 37 cm.
ESM 101/66 x037
021002 Flækkeskraber

Flækkeskraber
ESM 101/66 A
0300 Bjergart (ikke flint)

Granitsten, Mål: 27x24 cm.
ESM 101/66 G
0300 Bjergart (ikke flint)

Granitsten. mål: 47x13 cm
ESM 101/66 B
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Granitsten, mål: ca 22x22x11 cm. Med et enkelt skåltegn.
ESM 101/66 x086


Sideskår, Ukarakteristiske.
ESM 101/66 x007
010202 O2 gods-rand

Større randskår med lige og afrundet rand.
ESM 101/66 x010
0203 Afslag

Afslag
ESM 101/66 x031
010201 O2 gods-side

Sideskår
ESM 101/66 x030
010201 O2 gods-side

25 uornamenterede sideskår.
ESM 101/66 x036
010201 O2 gods-side

Små sideskår fra forskellige kar.
ESM 101/66 x033
010201 O2 gods-side

18 sideskår fra forskellige kar.
ESM 101/66 x026
010201 O2 gods-side

1 kraftigt ukarekteristisk sideskår
ESM 101/66 x021
010101 O1 gods-side

Sideskår fra forskellige kar. Blandt andet flere skår med halvcirkelindstikslinjer. Andet kar end kar 2.
ESM 101/66 x009
010101 O1 gods-side

65 sideskår fra forskellige kar med forskellig ornamentik. Passer dateringsmæssigt til randskåerene. MN I-II
Udvidet søgning
Side 1 / 7

137 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side